• Er det slik at mor er bedre skikket til å ta vare på barna enn far?

    FOTO: CRESTOCK.COM

- Kvinner er mer opptatt av barna sine enn menn, sier forsker

- Kvinner er mer opptatt av barna sine enn menn, sier forsker Terje Bongard som mener det kan få uante konsekvenser å ta uker fra mor og gi til far.

NTNU-forsker Leif Edward Ottesen Kennair stiller til nettprat om fødselspermisjon tirsdag kl. 18.
Mener småbarn trenger mamma mer Skeptisk til flere pappauker Leserdebatten: - Kan ikke ha A- og B-foreldre

Ferske foreldre fnyser av forskerne


Striden om hvorvidt mor skal ha klippekort på nesten ett år med fødselspermisjon er i full gang. Når mor tar nesten hele permisjonen, blir hun hemmet på arbeidsmarkedet og taper lønnsmessig, mener Likelønnskommisjonen og foreslår at en tredjedel av dagens permisjon gis til mannen. Tar han ikke den, mister familien disse pappa- ukene. Forslaget setter sinnene i kok i flere leire. Selv om det også er stor uenighet kvinner imellom, er det mange som tviholder på permisjonsukene sine. Hvorfor?

Kjønnsforskjeller.

- Kvinner er mer opptatt av barna sine enn menn. Sånn er vi selektert. Det har tatt mange hundre tusen år å utvikle følelseslivet vårt. Det går ikke an å skru det av med et politisk vedtak, sier Terje Bongard, som er forsker i human adferdsøkologi ved Norsk institutt for naturforskning. Han påpeker at det er store følelsesmessige forskjeller mellom kvinner og menn.Før man kan ta debatten om likestillingstiltak, som en tredeling av fødselspermisjon, må politikerne være klar over og akseptere disse forskjellene. Når man legger politiske føringer på livet vil man få sterke følelsesmessige protester, understreker Bongard.- Myndighetene legger press på hele kvinnekjønnet og sier at kvinnene skal gjøre karrière. Det er ikke sikkert det er så lurt i forhold til kvinners opplevelse av livskvalitet. Og politikerne må forstå hvorfor kvinner stritter imot følelsesmessig, understreker han.

Barnas beste.

Førsteamanuensis Leif Edward Ottesen Kennair, også han ved NTNU, sier han som psykolog ikke forstår hvorfor vi i spebarnsperioden skal ta permisjonstid fra mor for å oppnå likelønn. - Vi må i det minste spørre oss hva det går på bekostning av, når vi lager et oppdragelsesmiljø som avviker fra det arten vår har utviklet seg til, sier han og fortsetter:- Hvorfor er det ingen som spør hva som er best for barna? Er det best for barna å tredele permisjonen? Vil barna tjene på en tredeling i forhold til de mulige problemene det kan gi?

Mer forskning.

Kennairs ser forslaget om mer likestilt permisjonsordning i et større perspektiv; både temamessige og tidsmessig. Hans utgangspunkt er at mennesket til alle tider har bodd i små enheter, med tette bånd mellom familiemedlemmene. Barn ble ammet i flere år, sov sammen med foreldrene og tilbrakte hele sin tid med mor. I løpet av kort tid har vi snudd radikalt opp ned på strukturene: Barna sover på eget rom, de ammes ikke så lenge som før, er mindre sammen med mor, går tidlig i barnehage og familiebåndene er svakere. Han er bekymret for at summen av alt dette kan få uante konsekvenser.
Leserne mener:
"Jeg lurer på når disse psykologene skal forstå at barna har godt av å oppleve begge foreldrene som likeverdige omsorgspersoner, uten konflikter der man må ty til psykologers ukvalifiserte synsing.""Det er klart at det koster når også kvinner må gi fra seg noen fordeler. Likestilling er ingen spøk, men vi kan da ikke leve med at fedre blir diskriminert?" "En ting er at dette vil hjelpe kvinner i arbeidslivet, en annen ting er at dette gir mannen like rettigheter som kvinnen." Delta i debatten!
- Det er et sosialt eksperiment man ikke aner konsekvensene av, sier han.- Når vi forstyrrer den biologiske tilknytningen til mor, skaper vi kanskje samfunnsmessige og psykologiske endringer. Hvilke psykososiale konsekvenser det kan få, vet vi ikke. Det er for tidlig å konkludere med at det kan gi problemer, men det er også for tidlig å konkludere med at det er uproblematisk. Det burde vært forsket mer på dette, understreker han.

Kan gi skader.

Han poengterer at alle forslag og påstander i dagens debatt er basert på ideologi, og i svært liten grad på kunnskap. Han etterlyser mer kunnskap om psykologi og biologi blant dagens politikere. - Man tar ikke hensyn til at barn er biologiske systemer i utvikling. En intervensjon i et biologisk system kan ha både positive og negative konsekvenser. Psykologisk sett forventer barnet et gitt miljø. Om det får noe annet, kan det få skader eller gi endringer i måten det er på, sier han.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.