- Romfolk behandles som søppel

Antirasistisk senter og likestillingsombudet er bekymret for romfolks situasjon i Norge. Utenlandske tiggere slipper ikke inn på Fattighuset.

Aftenposten.no meldte mandag at utenlandske romfolk utestenges fra de fleste hjelpetiltakene i Oslo. Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Sunniva Ørstavik  er bekymret for deres situasjon  i Norge. Hun har  blant annet fått meldinger om at de utestenges fra campingplasser, kafeer og offentlige hjelpetilbud.

-Vi er bekymret for hvordan deres rettigheter blir ivaretatt. Det er grunn til å tro at de er særlig utsatt for diskriminerende praksis, sier hun.

Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) Sunniva Ørstavik.
I Aftenpostens reportasje kom det frem at Fattighuset i Oslo, som blant annet deler ut klær og mat til fattige, nekter utenlandske romfolk adgang.

- Vi hadde dårlige erfaringer for to-tre år siden. Vi måtte ha et øye på hver finger, sa presseansvarlig Reidun Berger.

- President Sarkozy hadde kanskje sluppet inn

Nå skal LDO for andre gang undersøke om Fattighuset  bryter loven og har bedt om et møte med dem. Allerede i 2008 meldte mediene om at utenlanske romfolk ble nektet på Fattighuset. LDO tok tak i saken, men henla den etter at Fattighuset skal ha opplyst at de hadde sluttet med denne praksisen. 

- Det kan være saklige  grunner til å nekte folk adgang, det kan være fordi du er full, du lager bråk eller du stjeler, men det kan ikke ramme en bestemt gruppe, sier diskrimineringsombud Ørstavik.

Reidun Berger på Fattighuset er tydlig irritert når Aftenposten.no ringer igjen.

- Dette er til å spy av. Kan du sende meg en spypose? Likestillingsombudet har for lite å gjøre. Jeg er så lei av at folk setter en merkelapp på Fattighuset om at vi diskriminerer. Ville du spist av den samme rekesalaten som noen spiser av med skje, som om det skulle være deres egen suppe? Og når vi sa ifra ble de til dels aggressive, sier hun.

Hun gjentar at Fattighuset ble rådet av politiet til å nekte folk som kom til Norge på turistvisum. Berger hevder dette ikke handler om hvor folk kommer fra, men hvordan de oppfører seg.

- Vi ville sagt det samme til franskmenn. Kanskje president Sarkozy hadde fått komme, hvis han oppførte seg pent.

Bryter Norge menneskerettighetene?

Norges behandling av romfolk bryter muligens med FNs menneskerettigheter. Det kom i hvert hvert fall LDO, sigøynerforsker Ada Engebrigtsen og representanter fra Kirkens Bymisjon og Norsk senter for menneskerettigheter frem til under et møte i 2010.

 I møtereferatet står det:

”Det er med andre ord nærliggende å spørre om dette er et brudd på de grunnleggende velferdsrettighetene (mat, tak over hodet og helsetjenester) som FN’s konvensjon om sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter skal sikre. På tross av dette offentlige ansvaret, ser vi ingen offentlige myndigheter som tar ansvar for denne gruppen”. Videre hevdes  det at ” blant den norske majoriteten, politikerne og myndighetene er det aksept for forskjellsbehandling av rom, og spesielt av de romske tiggerne”.

-Romfolket er fritt vilt

I en rapport til FNs rasediskrimineringskomité  kritiserer LDO politiet og media:

 ”Ombudet er særlig bekymret over måten tiggere med rombakgrunn og romer generelt omtales på i media, særlig der offentlige representan­ter fra politi og påtalemyndighet blir sitert. Ombudet har sett at flere oppslag om kriminelle handlinger begått av enkeltindivider refereres generelt med henvisning til gruppen sigøynere, tatere eller tiggere med rombakgrunn.”

Og videre: ”Ombudet frykter at særlig politiet bidrar til å svekke rettssikkerheten og legitimere hets og krenkelser mot nasjo­nale minoriteter”.

Leder for Antirasistisk senter Kari Helene Partapuoli mener utenlanske romfolk er fritt vilt.

- De sier at de blir jaget når de sover ute om natten. De sover for eksempel to timer under en bro, og så blir de jaget av politiet. De er fritt vilt over alt. De omtales som et rydde- og renvasjonsproblem.

-Byrådet vil ikke gjøre det for attraktivt å komme til Norge?

-Det er kjent retorikk: Du kan ikke behandle folk ordentlig, for da kommer det flere. Det kan være at det rent logisk stemmer, men det holder ikke. Da behandler man dem som resten av Europa, som søppel, for at det ikke skal komme mer søppel, sier hun.

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt