- Trenger flere innvandrere

Både faglærte og ufaglærte utlendinger må aktivt inviteres til landet. Det mener UDI-direktør Trygve G. Nordby.

De aller fleste innvandrere, flyktninger og asylsøkere kommer til Norge fordi de selv har bestemt det. Svært få kommer fordi Norge ønsker akkurat dem.Ikke siden Norge reklamerte i pakistanske aviser etter arbeidskraft på 1960-tallet, har vi aktivt forsøkt å lokke utlendinger til å bosette seg og arbeide her.Mange vestlige industriland har forlengst kastet seg inn i det som om kort tid blir en knallhard konkurranse om de "beste" innvandrerne. Canada, som hvert år tar imot 240 000, er meget systematiske i utvelgelsen.

Ønsket innvandring.

Utredningen om en ny utlendingslov er ute til høring. I en kronikk i dagens avis oppsummerer direktør Trygve G. Nordby Utlendingsdirektoratets (UDI) kommentarer til den nye loven.- Vi må få en lov som ser fremover. En lov som takler innvandrerpresset mot Europa, men som også er et redskap for å øke den ønskede migrasjonen. Vi må få en mer dynamisk lov enn den vi har i dag, sier Nordby til Aftenposten.Han vil endre måten vi regulerer innvandringen på: - I dag brukes loven hovedsakelig restriktivt for å begrense innvandring, men regulering av innvandring bør også bety å legge til rette for innvandring.- Det er blitt stuerent å si at Norge trenger faglært innvandring. Men få våger å si at det vi har minst like stort behov for, er ufaglært arbeidskraft. Det behovet vil øke i årene fremover. Derfor må vi få en lov som gir fremtidige regjeringer spillerom til å invitere dem vi har behov for, sier UDI-direktøren.

Lotteri.

Han ser for seg alt fra avisannonser, Green Card-lotterier som i USA og arbeidstillatelser som deles ut til dem med høyest utdanning, arbeidserfaring språkkunnskap osv basert på et poengsystem.Han vil bort fra den tradisjonelle debatten om enten "restriktiv" eller "liberal" innvandringspolitikk.- Både debatten og politikken må bli mer differensiert. Vi må skreddersy fremtidens innvandring etter vårt behov, selv om vi selvsagt skal ivareta våre forpliktelser for beskyttelse av flyktninger.- Men i dag er den gjengse overbygningen for innvandringspolitikken at den skal være så liten som mulig, og være human mot dem som er i nød.Arbeidsinnvandring tillates i dag kun med negative kriterier; eksempelvis "hvis ikke det strider mot behovet i arbeidsmarkedet", "hvis det ikke er fare for at arbeidstageren hopper av" osv. Vi må endre tenkemåte: Hva trenger vi i Norge? Og deretter invitere akkurat dem vi trenger, sier Nordby.- Rett og slett en mer villet innvandring.

Må konkurrere.

Selv om befolkningsreduksjonen i Norge ikke er like truende som i andre europeiske land, vil også vi trenge langt flere innvandrere for å opprettholde folketall og kompetanse, mener UDI-sjefen.Innbyggertallet i dagens EU-land vil om 20 år være redusert med 20 millioner selv med dagens innvandring hvis de ikke gjør noe aktivt. Det blir knallhard konkurranse om innvandrere i fremtiden. - Norge er noe bedre stilt, men vil likevel måtte konkurrere om arbeidskraft på det europeiske markedet. Da er det viktig at vi har en lov som åpner for en offensiv innvandringspolitikk.

Moden debatt.

Han ønsker ikke å tallfeste hvor stor innvandring Norge bør ha. - Det må avgjøres av politikerne. Og jeg håper at en ny utlendingslov kan vedtas med et svært bredt flertall i Stortinget for størst mulig forutsigbarhet.Nordby er ikke redd for at hans høringsinnspill vil føre til en ny valgkamp med negativt innvandrerfokus: - Som faginstans har UDI gitt råd til en ny lov. Jeg tror Norge er moden for den debatten jeg skisserer, og kan komme videre i forhold til den gamle debatten om vi er for eller mot utlendinger.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

UDIs FORSLAG

Andre elementer i UDIs innspill til ny utlendingslov:Hjemmel for en fleksibel forskrift som kan justeres i takt med behov på arbeidsmarkedet. Smidig og rask saksbehandling.Nye grupper gis arbeidstillatelse i Norge, for eksempel internasjonale pendlere som ønsker å jobbe i Norge for kortere perioder om gangenTydeligere skille mellom hvem som gis opphold på grunn av beskyttelsesbehov, og hvem som får opphold av rimelighetsgrunner.Alle somer omfattet av Norges internasjonale forpliktelser om beskyttelse, må i fremtiden anses som flyktninger. Densom begår alvorlige forbrytelser, kan nektes beskyttelse i Norge.21-års aldersgrense for adgang til familieinnvandring.Lovfesteat norske myndigheter skal forsøke å oppspore foreldrene eller andre omsorgspersoner til barn som kommer til Norge alene.