• Utviklingsminister Heikki Holmås er en snartur i New York for å møte en rekke FN-topper og drar i helgen videre til Washington.

    FOTO: Alf Ole Ask

- Vil slippe palestinerne til på Rio-konferansen

Norge ønsker palestinerne velkommen til Rio+20-konferansen i juni, bekrefter utviklingsminister Heikki Holmås.

20 år etter den første konferansen om bærekraftig utvikling i Rio, skal verdens toppledere møtes der igjen. Men langt fra alle får være med om USA får det som Israel vil.

Alf Ole Ask
Den såkalte G 77 gruppen (som nå består av mer enn 130 land) ønsker at det skal være en all state-konferanse som innebærer at land som er medlem av minst en FN-delegasjon kan delta. Dette var regler som ble anvendt for å få med Sveits før landet ble FN-medlem.

- Norge støtter at palestinerne skal være med og at  dette skal være en all-state-konferanse, fortalte utviklingsminister Heikki Holmås på en pressefrokost i New York onsdag.

Men USA fronter et annet syn, nemlig at dette ikke skal være åpent for andre enn FNs medlemsland. Denne delikate diplomatiske/politiske striden kjempes med stedfortredere. Hverken Israel eller PLO/De palestinske selvstyremyndighetene deltar direkte i tautrekningene, forteller kilder som deltar i forhandlingene.

Holmås kunne ikke si noe om når en venter en avklaring.

Ønsker medlemskap

De palestinske selvstyremyndighetene har som uttalt mål å slutte seg til internasjonale organisasjoner. Deres mål om medlemskap i FN har havarert.

Men de er blitt fullt medlem av FN-organisasjonen UNESCO, med det resultat at USA ikke lenger vil støtte organisasjonen økonomisk.

Utviklingsministeren er i New York for blant annet møte en rekke ledere i FN-systemet.

Holmås kommer sammen med statsminister Jens Stoltenberg og miljøminister Bård Vegar Solhjell delta på konferansen.

Avtale først

Israel ønsker ikke noen politiske skritt som nærmer seg en slags anerkjennelse av den palestinske staten uten at det er fremforhandlet en varig fredsavtale med de nødvendige sikkerhetsgarantier. Mens palestinerne mener de har kommet så langt i statsdannelsen at de må kunne søke og bli medlem i organisasjoner som FN og andre.

Holmås sier at det vil være trist om disse prosedyrespørsmålene skal overskygge konferansens innhold.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Rio + 20

Rio + 20 er forkortelsen på FNs konferanse om bærekraftig utvikling.

Holdes i Rio de Janeiro i Brasil i juni 2012.

Konferansen skal oppsummere hva som har skjedd siden Rio-toppmøtet i 1992.

Deltagere er statsledere, organisasjoner og næringslivet.

Målet er å se hvordan en kan redusere fattigdom, skape jobber, mer ren energi og en mer rettferdig og bærekraftig bruk av jordens ressurser.

(Kilde: Rio+20 nettside.)

Siste nytt