• Her i Dagaliveien i Oslo ble forelegger William Nygaard truffet av tre skudd morgenen 11. oktober 1993. Nygaard mener at saken ikke ble tatt alvorlig nok hverken av politiet eller politikerne.

    FOTO: ARKIVJAN TOMAS ESPEDAL

–Alle stener må vendes

Carl I. Hagen vil ha granskning av Nygaard-saken. Forlegger William Nygaard vil ha forklaring på hvorfor Oslo-politiet ikke klarte å beskytte ytringsfriheten.

Ble Oslo-politiet presset fra politisk hold til ikke å koble drapsforsøket på Nygaard med fatwaen mot Rushdie?

Spørsmålet lå som et bakteppe over det fullsatte møtet i Gyldendalhuset i går kveld, der forleggeren ble intervjuet av Aftenpostens politiske redaktør, Harald Stanghelle.

- Man må stille det spørsmålet, men jeg har selv ingen holdepunkter for at det har skjedd, svarte Nygård.

Han mener etterforskningen skjedde i et annet politisk klima.

- Vi må huske hvilken tid dette var for Norge. Vi hadde et betydelig engasjement i Midtøsten, og vi ville bygge relasjoner internasjonalt, sa Nygaard under møtet.

Sak og organisasjon må endevendes. Det politiske miljøet kan bidra til dette. William Nygaard

Tre skuddMorgenen 11. oktober 1993 ble forlegger Nygaard truffet av tre skudd boligen i Dagaliveien i Oslo.

Først etter fem år ville politiet konkludere med at alle spor peker i retning av at drapsforsøket ble utført i tilknytning til fatwaen fra ayatollah Khomeini.

Den gang var det Oslo politidistrikt som hadde ansvar for etterforskningen. Riksadvokaten har beordret etterforskningen gjenopptatt, og gitt jobben til Kripos.

Fatwaen lyste død over alle som var involvert i utgivelsen av boken Sataniske vers av forfatteren Salman Rushdie. Nygaard hadde som forelegger gitt ut boken på Aschehoug.

KunnskapsløshetNygaard mener Fatwaen ikke ble tatt alvorlig nok på den tiden, hverken av politiet og politikerne.

-Det var eiendommelig lite kunnskap om islam på den tiden. Både på politisk nivå, i politiet og blant menigmann.Nygaard mener saken har vært preget av en enorm passivitet.

-Det er all mulig grunn til å undre seg over at ikke politikere har pushet på denne saken i større grad. Nå må alle stener vendes, sier forleggeren.

Nygaard er opptatt av at det ikke bare blir en gjennomgang av gamle saksdokumenter, men også hva som skjedde i Oslo-politiet som gjorde at etterforskningen ikke førte frem.

Det er ubegripelig at politiet ikke umiddelbart la vekt på fatwaen. Carl I. Hagen

- Sak og organisasjon må endevendes. Det politiske miljøet kan bidra til dette, sier Nygaard.

- Hvis Kripos gjør jobben sin, så er det ikke sikkert at det blir nødvendig med en gransking.

Krever granskningCarl I. Hagen, som deltok i debatten på møtet, krever politisk gransking av hva som gikk galt i Oslo-politiets etterforskning.

- Denne saken har svekket tilliten til politi og påtalemyndighet. Det er ubegripelig at politiet ikke umiddelbart la vekt på fatwaen, sa Hagen.

Forfatter og journalist Odd Isungset går blant annet gjennom polititabbene i boken «Hvem skjøt William Nygaard».

Han mener at saken altfor lenge ble behandlet som et vanlig drapsforsøk, og ikke som et angrep på ytringsfriheten.

- Kripos er ikke imponert over kvaliteten på en del av dokumentene som ligger der, svarte forfatter Odd Isungset på spørsmål om hans inntrykk av Kripos-etterforskningen.

UnnfallenhetForlagssjef Geir Mork mener etterforskningen til Oslo-politiet også dreier seg om det norske demokratiets evne til å forsvare ytringsfriheten.

- Nullpunktet i Oslo-politiets arbeid var løslatelsen etter ordre fra Roger Andresen, sa Mork på møtet.

Personen hadde samme type våpen og ammunisjon som ble brukt i drapsforsøket, men ble løslatt uten å bli avhørt, og uten at etterforskningsteamet ble hørt.

Medienes unnfallenhet var også tema på møtet.

- Hvis bare norske medier hadde brukt like mye ressurser på denne saken som Treholt-saken, kommenterte forelegger Anders Heger.

Hverken representanter fra politiet eller fra justisdepartementet takket ja til å komme på møtet. Politiet begrunnet avslaget med at det er en pågående etterforskning.

Les også

Siste fra Innenriks

Nygaard-saken:

Februar 1989: Ayatollah Khomeini utsteder fatwaen som er en oppfordring til å drepe alle som har vært involvert i utgivelse av boken Sataniske vers av Salman Rushdie.

April 1989: Sataniske vers utgis i Norge av Aschehoug forlag.

Oktober 1993: William Nygaard blir truffet av tre skudd utenfor sin bolig i Dagaliveien i Oslo, men overlever.

April 2007: Nygaard-saken henlegges av Oslo politidistrikt med status «ukjent gjerningsperson».

Desember 2008: Riksadvokaten ber Oslo statsadvokatembete om å se på saken på nytt.

August 2009: Statsadvokat Lasse Qvigstad ber Kripos sette i gang ny etterforskning.

Siste nytt