17 millioner til «Kvikk»-barna

Ti år etter at skandalen ble kjent kommer de første utbetalingene av erstatning til de såkalte "Kvikk"-barna. Utbetalingene vil fortsette neste år.

De 15 barna som nå får erstatning, er alle barn av foreldre som jobbet om bord på missiltorpedobåten KNM "Kvikk" fra 1987 til 1994. Båten var spesialutstyrt for elektronisk krigføring, og strålingen fra antenner etc. var spesielt høy. Samtlige barn er født med misdannelser som settes i sammenheng med stråling fedrene ble utsatt for.

Møtte foreldrene.

Utbetalingene kommer et drøyt halvår etter at Anne-Grete Strøm-Erichsen møtte barnas foreldre i Forsvarsdepartementet. Etter møtet den 16. mai uttalte forsvarsministeren:- Jeg vet at "Kvikk"-foreldrene har møtt fem forsvarsministre i sin kamp. Jeg bør være den siste.I ti år har foreldrene kjempet for å få aksept for at skadene skyldes strålingen om bord på "Kvikk", og for at målinger av stråling om bord på andre forsvarsfartøyer og installasjoner på land måtte gjennomføres.I slutten av oktober 2005 ble de siste medisinske vurderinger av de 15 barna sluttført. Konklusjonene ble deretter oversendt Forsvarsdepartementet og foreldrenes advokater. I juni i år fremmet så advokatene krav på tilsammen ca. 48, 5 millioner kroner. Kravene varierte fra 150 000 kr. til 9,8 mill. kr., avhengig av graden av medisinsk invaliditet hos barna.

Maks 2,5 mill.

Forsvarsdepartementet opplyser til Aftenposten at det for hvert av barna er foretatt en utmåling etter reglene om erstatning til barn i lov om skadeserstatning.- Avhengig av invaliditetsgraden vil erstatningene variere fra 754 704 kr. til maksimal erstatning, som er 2 515 680 kroner, opplyser rådgiver Marita Isaksen Wangberg.Ifølge departementet er tre av kravene fra advokatene omtvistet, da vilkåret om medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer, slik loven krever, ikke er oppfylt. Totalt vil utbetalingene til barna utgjøre 16 980 840 kroner.

Bare begynnelsen.

Utbetalingene til barna er likevel bare begynnelsen på erstatningsoppgjøret. Over nyttår starter arbeidet med å bli enige om erstatning for såkalte ekstrautgifter. Dette omfatter kompensasjon for bl.a. tapt arbeidsfortjeneste. Det er ventet at disse erstatningsbeløpene vil bli langt høyere.Ifølge Forsvarsdepartementet er det for tidlig å si noe om størrelsen på disse beløpene, inkludert totalbeløpet. Departementet sier likevel at også disse erstatningene skal beregnes og utbetales innen sommeren 2007.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

«KVIKK»-SAKEN

29. april 1996 sendte Haakonsvern ut en pressemelding om uvanlig høyt antall skadede barn blant ansatte ved marinebasen. Som første avis omtalte VG at barn av mannskap på missiltorpedobåten KNM «Kvikk» var født med misdannelser og livstruende skader.Strålingsnivået på «Kvikk» var spesielt høyt som følge av utstyr for elektronisk krigføring.Ni dager etter pressemeldingen ble «Kvikk» hugget opp. 206 personer tjenestegjorde på «Kvikk» mellom 1987 og 1994.65 ble fedre. De fikk tilsammen 85 barn, hvorav 14 hadde forskjellige medfødte misdannelser som klumpfot, defekt tommelfinger, hofteleddsskader, hjertefeil, hjernefeil og andre defekter. To av barna døde like etter fødselen.I 1998 la Sjøforsvaret frem en rapport som avviste sammenhengen mellom den sterke strålingen om bord på «Kvikk» og misdannelsene.I 2000 ga Forsvarsdepartementet beskjed om at det ville ta ansvar for at «Kvikk»-barna skulle få tilbud om relevant medisinsk oppfølging.16. mai i år møtte Anne-Grete Strøm-Erichsen «Kvikk»-foreldrene, som den femte forsvarsministeren som håndterer saken.

Flere bilder

Leder for foreldregruppen til "Kvikk"-barna, Trond Kathenes, er lite glad for at avklaringen om størstedelen av erstatning drar ut i tid. FOTO: BERGENS TIDENDE

Siste nytt