• Hvis Anders Behring Breivik blir erklært psykotisk, slipper han å sone her på Ila fengsel.

    FOTO: Heiko Junge NTB-Scanpix

- Det norske systemet kan gi mange feilaktige frifinnelser

I Norge er det nok å ha en diagnose for å slippe straff. - Norge skal være det eneste landet som har dette systemet, sier professor Ulf Stridbeck.

Saken mot Anders Behring Breivik har for alvor satt søkelyset på det norske rettssystemets måte å fastsette skyld på. Rettspsykiaterne kan slå fast at hvis domstolen legger det til grunn at en tiltalt har en psykose, slipper vedkommende straff.

Professor Ulf Stridbeck ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sier det medisinske prinsippet i det norske systemet gir åpning for at objektivt skyldige kan gå fri fordi de har en diagnose.

Norge trolig alene om dette systemet

- Det medisinske prinsipp som man har i Norge innebærer at har du en diagnose er det nok til at du slipper straff. Det kreves ingen årsakssammenheng mellom diagnosen og handlingen. Norge er visstnok det eneste landet som har slike regler. I Sverige, USA og England har man andre krav til årsakssammenheng.

Les også

Sakkyndige konkluderer med at Behring Breivik er tilregnelig

Psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas konkluderer med at terrortiltalte Anders Behring Brevik ikke var psykotisk på handlingstidspunktet 22. juli i fjor.

For alle parter er det en fordel å plassere skylden, påpeker Stridbeck.

- For offeret og for fornærmede er det en fordel å få en plassering av objektiv skyld. Det er en fordel at noen blir kjent skyldig, selv om vedkommende lider av en psykisk sykdom. Men i Norge får man ikke plassert skylden fordi paragraf 44, fører til at psykose gir straffrihet.

Det bør vurderes om det ikke trengs en lovendring slik at det overfor utilregnelige kan avsies dom for at tiltalte har begått de lovbrudd som er angitt i tiltalen, sier Stridbeck.

Les også

* Ser seg selv som perfekt ridder * Tror han kan bli konge i Norge * Vil drive avl med mennesker

Rettspsyikaterne tror Anders Behring Breivik har en livslang lidelse.

Egne rettspsykiatriske klinikker

I Sverige avklarer man først skyldspørsmålet. Først når man er kommet til at tiltalte er skyldig, kommer psykiaterne på banen. Den medisinske vurderingen er altså ikke en del av skyldvurderingen, men av straffeutmålingen.

- Svenskene har et mer avansert opplegg for rettspsykiatriske vurderinger.  Der tas vedkommende inn til observasjon. Man har spesielle rettspsykiatriske klinikker der vurderingen blir gjennomført. Når den er klar, bestemmer man om vedkommende skal ha fengselsstraff eller psykiatrisk behandling.

Kan høre stemmer uten å være psykotisk

Paragraf 44 i straffeloven sier "at den som på handlingstiden var psykotisk eller bevisstløs, straffes ikke". Professor ved regionalt senter for klinisk psykoseforskning ved Stavanger Universitetssykehus, Tor Ketil Larsen, er ekspert på psykoser.

Les også

Slik ville Breivik blitt behandlet i andre land

Aftenposten.no har kartlagt straffeprosessen for psykisk syke i utlandet.

Han sier det finnes psykoseformer der det er åpenbart at personen ikke er så syk. Derfor er det i norsk rettspsykiatrisk praksis et krav om at man i tillegg til å være psykotisk må være uten av stand til å realistisk forstå sitt forhold til omverdenen, sier Larsen.

- Loven har et problem

- Det finnes mildere former for psykose. Det finnes studier som viser at folk hører stemmer uten at de er syke, for eksempel i religiøs sammenheng. Derfor har loven et problem.

i norske rettssaler gjelder det medisinske prinsipp; når man har en psykotisk tilstand er det nok til at man blir betraktet som utilregnelig. Dette kan stride mot folks rettsforståelse, sier Larsen.

- Et eksempel er en person som har vrangforestillinger og i tillegg er rusmisbruker. Han må utføre en rekke rasjonelle handlinger som å kjøpe stoffet, skjule det, kanskje stjele for å skaffe penger og så videre. Innenfor norsk rettspsykiatri vil han bli erklært for utilregnelig og kan ikke ilegges straff. Dette kan stride mot folks rettsforståelse.

Les også

- Jeg er veldig overrasket over schizofreni-diagnosen

Behring Breivik mangler kardinalsymptom, påpeker kjent svensk psykiater.

Professoren vil ikke uttale seg om Behring Breivik spesielt, siden han aldri har møtt ham. Men forstår at man ser det slik at han kan ha en ekstrem vrangforestilling om omverdenen og dermed være utilregnelig.

- Det er fullt mulig å ha en rasjonell logisk handlemåte selv om man har vrangforestillinger av bisarr kvalitet, en slik person per definisjon vil være utilregnelig etter det medisinske prinsipp.

Tror noen har gjort en dårlig jobb

Larsen mener man må tørre å stille spørsmål ved om noen av de oppnevnte psykiaterne i terrorsaken har gjort en dårlig jobb.

- Når vi har så mye informasjon om Anders Behring Breivik må det være mulig å finne ut om han er psykotisk. Jeg er skeptisk til at kompetente folk kommer til så forskjellig konklusjon. Man må stille spørsmålet om noen har gjort en dårlig vurdering her.

 

 

 

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt