• Dommer Wenche Elizabeth Arntzen, som leder retten, avbrøt den terrortiltalte en rekke ganger da han leste opp fra et ferdigskrevet manus. Hun påpekte at han ikke var moderat nok i sin retorikk.

    FOTO: REUTERS/Hakon Mosvold Larsen

Juseksperter om Breiviks propagandatale:

- Dette må vi akseptere

Anders Behring Breiviks propagandatale vekker sterke reaksjoner. Men den er relevant for saken, sier juseksperter.

Anders Behring Breivik leste i 75 minutter opp fra et ferdigskrevet dokument der han gjorde rede for sitt verdenssyn og motivasjon for terrorhandlingene.

Breivik hevdet at han hadde moderert språkbruken. Men han  ble avbrutt flere ganger av dommer Wenche Elizabeth Arntzen, som påpekte at retorikken - der flere navngitte politikere ble angrepet - ikke var moderat nok.

- Angrepene 22. juli var preventive angrep til forsvar for det norske urfolk, etniske nordmenn og norsk kultur, avsluttet han, avsluttet Breivik.

Video

- Det beste hadde vært at folk hadde sett denne ynkeligheten

Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad kommenterer første del av retten i dag, og sier at han ønsker at folk kunne fulgt retten direkte.

 

- Relevant for saken

Mange pårørende og etterlatte reagerte sterkt på at Breivik fikk snakke på denne måten. Men ifølge jusprofessor Jon Thorvald Johnsen ved Universitetet i Oslo det relevant for retten å få høre talen.

- Det er rom for dette i straffesaksreglene. Jeg vil tenke at dette virker relevant for det som rammes av Straffelovens § 147 a (terror journ. anm.). Det han beskriver er en motivasjon som ligger nært opptil det som er gjort straffbart i dette straffebudet. Det vil være slik at de som anklages for terrorisme, i hvert fall en del av dem, har en politisk motivasjon. Retten må sette seg inn i denne, sier Johnsen.

Mange reagerte

Reaksjonene som ble sendt bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen var så mange og så kraftige at hun valgte å avbryte forklaringen til terroristen etter at det hadde gått en snau time.

Larsen ba om at Breiviks opplesning skulle avsluttes.

Men Jon Thorvald Johnsen mener det er bedre at den tiltalte får forklare seg for mye, enn for lite.

Video

Her inntar Breivik vitneboksen

Etter lunsjpausen tirsdag inntok Anders Behring Breivik vitneboksen der han nå i flere dager må forklare seg om ugjerningene 22. juli i fjor.

Viktig med vide rammer

- Man kan se på dette som en slags tilståelse med en nærmere klargjøring for motivasjonen. Det er bedre med litt for vide rammer, der vedkommende får anledning til å forklare alt som kan være relevant for den strafferettslige avgjørelsen, enn for knappe. Med vide rammer kan retten se bort ifra det som ikke er relevant, men gis det for snevre rammer kan det føre til kritikk mot en senere dom for ikke å ha vurdert alle strafferettslige relevante sider av tiltaltes motivasjon, fortsetter Johnsen.

- Trollet sprekker i solen

Han får støtte av jusprofessor ved Universitetet i Bergen Erling Johannes Husabø.

- I den den grad kan man kan snakke om normaliteter, er det vanlig at tiltalte blir gitt anledning til å gjøre rede for sine handlinger og grunnlaget for dem. Det synes som om media har et veldig sterkt, kritisk fokus. Jeg tenker at som i eventyret: Når trollet kommer frem i sollyset, så sprekker det. I den store sammenhengen tror jeg man må akseptere dette. Det er en liten del av rettsaken, og jeg tror ikke vi har noe å frykte for ved at dette kommer frem i dagen, sier Husabø.

Video

Her begynner Breivik å gråte

Terrortiltalte Anders Behring Breivik brast ut i gråt da aktoratet viste hans tolv minutter lange propagandafilm i retten mandag.

 

Går raskere

Han påpeker også at det kan dempe konfliktnivået og at rettsaken kan bli mindre omstendelig når tiltalte får forklare seg på denne måten.

- Det er ofte slik at jo mer dommeren griper inn i en slik forklaring, dess mer omstendelig og tidkrevende blir den delen av saken. Erfaringen er at hvis tiltalte får forklare seg rimelig sammenhengende, går det raskere å få gjennomført tiltaltes forklaring, sier Husabø.

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt