• - Jeg var irritert da jeg leste første erklæringen

    Leder av psykiatrisk gruppe, Karl Heinrik Melle, fikk inntrykk av at gode oppfølgingsspørsmål ikke ble stilt.

    VIDEO: Aftenposten Video

- Man fikk inntrykk av at de sakkyndige var et slags mikrofonstativ

Lederen av psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon sier de savnet spørsmål i den første psykiatrirapporten.

I Oslo tingrett onsdag fortsatte forklaringene til medlemmer av den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

DRK mener det fortsatt er to vesentlige mangler i rapporten til Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, noe Melle skal komme inn på under deres forklaring.

Les også

Uenige om hans selvbilde, humør og kroppslige atferd

Klikk deg gjennom punktene de to sakkyndigrapportene er uenige om.

Les også

Uenige om hans selvbilde, humør og kroppslige atferd

Klikk deg gjennom punktene de to sakkyndigrapportene er uenige om.

- Ingen vesentlige bemerkninger

Melle forklarte seg grundig om den psykiatriske gruppens saksbehandling av både den første og den andre rettspsykiatriske erklæringen, fra henholdsvis Husby/Sørheim og Aspaas/Tørrisen.

- Vårt mandat og oppdrag er altså å sikkerhetskontrollere skriftlige erklæringer som sendes til retten. Vi har hatt møter rundt alle erklæringer, bortsett fra tilleggserklæringen fra Tørrisen og Aspaas, forklarte Melle.

Han fortalte at de syv medlemmene av gruppen hadde lest gjennom, behandlet og kommentert erklæringene hver for seg elektronisk, før de møttes rent fysisk for å diskutere hverandres kommentarer og endelig uttalelse.

I forkant av diskusjonen av rapport nummer én var alle enige om at de «tror» at Breivk er psykotisk og schizofren, men tre av dem trodde det kunne foreligge «vesentlige bemerkninger» til erklæringen.

Etter å ha diskutert bemerkningene ble gruppen enige om at ingen av bemerkningene hver for seg, eller samlet, ville være vektige nok til at gruppen skulle ha noen «vesentlige bemerkniger».

- Forskjellig utgangspunkt

Melle påpekte at det er litt mer komplisert å redegjøre for erklæringene, før de er presentert for retten, men han skulle prøve.

Video

- Alle svarte: «Psykotisk»

Karl Heinrik Melle, leder av psykiatrisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjon, forklarer hvordan gruppen vurderte erklæringen til Husby og Sørheim.

 

Han startet med å understreke at de sakkyndige nummer to hadde en mye vanskeligere jobb, enn den første.

- Gruppe én hadde et meget godt grunnlag. De møtte observanden kort tid etter handlingen, han satt isolert og hadde ingen innsikt i hva som ble skrevet av ham i mediene, eller på annen måte hvordan han ble oppfattet av utenomverden.

Melle la til, på generelt grunnlag, at man ikke bør diskutere sakkyndige rapporten med tiltalte før rettsaken, da det kan påvirke vitnemålet.

- De to andre sakkyndige har hatt en mye vanskeligere jobb. De møtte ikke observanden før et drøyt halvår etter selve handlingene.

Som følge av kronologien i saken, sa Melle, var det helt nødvendig at den første erklæringen ble lagt inn som premiss i erklæring nummer to.

- Den offentlige debatt rundt rapport nummer to har dessuten gitt observanden en unik mulighet til å forandre seg, sa Melle.

- Det vanskeliggjør prosessen i til dels betydelig grad.

- Burde spurt mer

Melle fortalte at han ved første gjennomlesning av rapport nummer én ble irritert over at de sakkyndige ikke hadde spurt ut tiltalte på flere  punkter.

Video

Her ankommer Behring Breivik retten onsdag

Det er terrorrettssakens 36. dag i Oslo tingrett.

 

- Det var så mye som ble referert, som vi gjerne ville at det skulle vært spurt mer om.

- Ved første gjennomlesning fikk man inntrykk av at de sakkyndige var et slags mikrofonstativ, og bare skrev ned det observanden sa til dem, sa Melle. 

Han sa imidlertid at de sakkyndiges forklaringer i retten de neste dagene kan oppklare om kommisjonen har misforstått eller mistolket slike punkter.

- Vi diskuterte på møtet om de sakkyndige burde har gjort en bredere diagnostisk forklaring, men fant at det ikke kunne gå som en «vesentlig bemerkning», forklarte Melle.

- Ingen faglig uenighet

Tirsdag vitnet kommisjonens leder, Rygnestad. Han begynte med å redegjøre for kommisjonens rolle.

Video

- Leder av psykiatrisk gruppe tar selvkritikk

Harald Stanghelle mener at Karl Heinrik Melle tar selvkritikk for at kommisjonen har bidratt til uklarheter og forvirring.

 

- Finner vi vesentlige mangler, skal vi gjøre retten og påtalemyndigheter oppmerksomme på dette. Vi skal kvalitetssikre uttalelser. Men retten kan gjøre som den vil med våre innspill. Således er vi et veiledende organ, sa han.

Han forteller at det var to møter for å vurdere den første erklæringen, og ett møte for å vurdere den andre. Han ble presset av både forsvarere og bistandsadvokater på om det hadde vært uenighet i kommisjonen om vurderingene, men Rygnestad hevdet hardnakket at de ikke hadde vært uenige. 

Avlyttet av NRK

På spørsmål om det hadde vært diskusjon rundt den første rapporten, avviste Rygnestad dette. Han forklarte imidlertid at kommisjonen følte at møtet var blitt overvåket, da dette lekket ut til pressen.

 Til overraskelse for retten, sa kommisjonens leder at de hadde politianmeldt ulovlig telefonavlytning, og at politiet har bekreftet at nummeret stammer fra NRKs sentralbord.

Les mer her: NRK beklager ikke å ha lyttet til lukket møte i kommisjonen

- Inhabil

I tirsdagens Aftenposten gikk forsker Lars Gule hardt ut mot kommisjonen, han mener det er på tide med en omorganisering av den rettsmedisinske kontrollen i Norge, og at kommisjonen er inhabil.  

I kronikken hevder Gule det går prestisje i enkelte saker, og han mener det ville vært for pinlig for DRK å påpeke vesentlige mangler i en rapport utarbeidet av en tidligere leder, som i Synne Sørheims tilfelle.

Les også

 

 

Les også

Siste fra 22. juli

Bråket rundt psykiatrirapportene

  • Den første psykiatriske vurderingen av Behring Breivik, ført i pennen av Torgeir Husby og Synne Sørheim, konkluderte med at tiltalte er paranoid schizofren og utilregnelig. Den rettsmedisinske kommisjon hadde ingen anmerkninger til denne rapporten.
  • Da den andre rapporten kom, fra Tørrisen og Aaspas, som konkluderer med at Behring Breivik lider av narsissisme og har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og at Behring Breivik er tilregnelig, møtte betydelig mer motbør.

Kommisjonen mener Breivik-rapporten har to vesentlige mangler

  • DRK ba Tørrisen og Aspaas om tilleggsopplysninger, før de kunne godkjenne rapporten. Da dette ble fremlagt kommisjonen, var deres svar at de tok dette til etterretning.
  • Det medførte at dommer Arne Lyng sendte brev til kommisjonen, og ba om en ryddigere saksgang siden det oppsto usikkerhet om den andre sakkyndigrapporten var godkjent eller ikke.
  • I svar til tingretten, trakk DRK det de mener er to vesentlige mangler i rapporten fra Tørrisen og Aspaas.
  • DRK beklaget i sitt svar til tingretten at de brukte formuleringen "til etterretning”, og den usikkerhet det skapte.

Flere bilder

Karl Heinrik Melle, leder av psykiatrisk gruppe ved den rettsmedisinske kommisjon i samtale med aktor, Svein Holden i retten onsdag morgen.

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk