• Presenterte terror-tiltalen

    Statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh la onsdag frem tiltalen mot Anders Behring Breivik. Se første del av pressekonferansen.

    VIDEO: Aftenposten Video

Anders Behring Breivik tiltalt for terror og overlagt drap

Ander Behring Breivik tiltales for terrorhandlinger og overlagt drap etter angrepene mot Utøya og Regjeringskvartalet. Statsadvokaten legger ned påstand om tvungent psykisk helsevern.

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden har nå lagt frem tiltalen mot Anders Behring Breivik. Dokumentet er på 19 sider og inneholder forløpet av de to terroraksjonene i Regjeringskvartalet og på Utøya i kronologisk rekkefølge. 77 personer ble drept og flere ble hardt skadet som følge av terroren.

For ugjerningene i Regjeringskvartalet og på Utøya blir Behring Breivik tiltalt etter straffelovens paragraf 147 for å ha begått en terrorhandling.

Video

- Utfordrende hvilke navn som skulle gjengis

Statsadvokat Svein Holden om tiltalen mot Anders Behring Breivik.

 

Forbehold

Statsadvokatene har utformingen av tiltalen lagt til grunn den første sakkyndigrapporten, som konkluderer med at tiltalte er psykotisk. Statsadvokatene legger derfor ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

- Når påtalemyndigheten skal ta ut en tiltale er vi pålagt å foreta en vurdering av bevisene som foreligger. I dette ligger at vi må gjøre oss en mening om hvorvidt vilkårene for straff er tilstede eller ikke. Dette er en viktig del av jobben som påtalemyndigheten gjør, og er ikke å sette seg i en dommerposisjon. Slik saken står nå er vilkårene for å straffe ham er ikke til stede, sa Bejer Engh.

Statsadvokatene har imidlertid lagt inn et forbehold i tiltalen som gjør at det kan legges ned påstand om fengselsstraff dersom bevisbildet endrer seg i løpet av rettssaken.

Årsaken til dette er fordi Oslo tingrett har oppnevnt to nye sakkyndige som nå vurderer Behring Breiviks psykiske tilstand. Rettspsykiaterne Synne Sørheim og  Torgeir Husby har konkludert med at Behring Breivik var utilregnelig 22. juli, men nå arbeider de to nye rettsoppnevnte psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas, med en ny rapport.

- De i alt fire sakkyndige vil alle møte i hovedforhandlingen og redegjøre for hva de kommer frem til, og de vil være tilstede og overhøre hverandres forklaringer i retten. Dette forbeholdet gjør at forsvarer og tiltalte må forberede seg på at det kan bli en påstand om straff eller forvaring, sier Bejer Engh.

Video

- Ingen overraskelser i tiltalen

- Sterkt å lese gjerningsbeskrivelsene i tiltalen, sier Aftenpostens rettskommentator Inge D. Hanssen.

 

Flest drept mellom 15-19 år

Holden presentere den delen av tiltalen som handler om Regjeringskvartalet, og Bejer Engh presenterte handlingene på Utøya.

I Regjeringskvartalet var mist 250 personer til stede i Høyblokka og i kontorene ved siden av, og ca. 75 personer i gatene i umiddelbar nærhet, sier Holden.

Da bomben eksploderte 15:25:22, ble åtte personer ble drept, ni ble hardt skadd og 200 personer ble fysisk skadet.

Bejer Engh forteller at Behring Breivik ankom Utøya 17.15, og at han frem til han ble pågrepet ca 18.35, skjøt med en halvautomatisk rifle og en halvautomatisk pistol mot mot en rekke personer på øya, eller i vannet eller om bord i båt.  69 ble drept, hvor av 67 personer døde som følge av skudd, og to personer døde av fall eller drukning på forsøk på å komme seg unna.

- De fleste drept er fra 15 til 18-19 år. Fra 14-17 år ble det drept 34 personer, i kategorien 18-20 ble det drept 22 personer. I kategorien 21-25 ble det drept 6 personer, og blant dem over 25 ble det drept 7 personer, sier Bejer Engh.

33 personer ble forsøkt drept og ble truffet av skudd, og en rekke personer ble skadet da de forsøkte å flykte fra øya.

Usladdet

Hensikten med sladdingen var å skjerme de berørte partene i saken, men etter mange reaksjoner bestemte de seg for å snu. Dermed offentliggjøres tiltalen i sin helhet.

Holden forteller at det var en avvegning for dem å velge hvem som skulle navngis i tiltalen.

Nå er 119 ofre navngitt i tiltalen.

- Ved å navngi disse, så har det vært en vanskelig vurdering. Mange som har blitt rammet som ikke er nevnt, vi ser at det kan ha betydning for den enkelte å være nenvt i tiltalen – men vi har måttet veie dette opp mot at dersom alle berørte skulle nevnes i tiltalen. En navngivelse av alle som ble utsatt for drapsforsøk i Oslo og Utøya, vil det kunne ha kommet opp i ca 600 til 800 personer, sier Holden.

Han peker også på at det kunne vært vanskelig for domstolen å behandle saken om 600-800 personer ville vært nevnt i tiltalen:

– Da kunne vi havnet i situasjonen at disse 600-800 personene måtte komme og forklare seg i tingretten – da måtte domstolen ta stilling til om alle hadde vært utsatt for drapsforsøk – det ville ført til at saken hadde tatt lang tid for domstolen – det var ikke ønskelig, sier Holden.

Han presiserer at personer som ble rammet av terroren har krav til voldsoffererstatning, til tross for at man ikke er nevnt i tiltalen.

Ikke angitt tid

På spørsmål fra Aftenposten på hvorfor ikke drapene er tidsangitt, svarte Holden at de har vurdert det spørsmålet, men kommet frem til at de presenterer drapene kronologisk.

- Drapene er forsøksvis kronologisk beskrevet, første navngitte person ble drept først, og 69 mener vi ble drept sist. Grunnen til at tidspunket ikke er nevnt er at det ville vært vanskelig å fastslå på alle enkelthendelsene, og det ville skape vanskeligheter for bevisførselen underveis .Vi har holdepunker for flere av hendelsene, og  det vil naturligvis komme frem under hovedforhandlingene i Oslo tingrett, sier Holden.

Anders Behring Breivik fikk forkynt tiltalen i Ila fengsel klokken 10 onsdag. Breiviks forsvarere Tord Jordet og Odd Ivar Grøn var sammen med tiltalte i fengselet under forkynnelsen.

 

 

Les også:

Les også

Siste fra 22. juli

Flere bilder

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt