• Anders Behring Breivik hamret løs på Synne Sørheim og Torgeir Husby da han fikk ordet på slutten av rettsdagen, fredag.

  FOTO: NTB scanpix

Breivik: - Han som beskrives i rapport nummer én er helt klart sinnsyk

- Men den personen er ikke meg, sa Anders Behring Breivik da han kommenterte utspørringen av de to sakkyndige.

På tampen av en lang dag i retten, ba terrortiltalte Anders Behring Brevik om ordet. Han ønsket å kommentere vitneforklaringen til rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby.

Dommer Wenche Arntzen sa umiddelbart nei.

Sørheim og Husby har forklart seg i to dager om rapporten de har skrevet om Behring Brevik, hvor de konkluderte med at han er paranoid schizofren.

Breivik ba igjen om ordet, og mente han måtte få kommentere dette – og at det ikke kunne vente. Han lovet at det bare skulle ta fem minutter, og dommer Arntzen sa til slutt at tiltalte skulle få ordet.

Først forklarte Behring Brevik at han hadde hatt et godt samarbeid med Husby og Sørheim, og at han så på kontakten med disse som en mulig propagandaform.

- Det er ikke meg

- Intensjonene var å gi en så detaljert beskrivelse av innholdet i kompendiet som mulig, og om organisasjonen Knights Templar. Jeg tenkte da opportunistisk, og at dette kunne brukes, jeg regnet med at rapporten ville bli lekket. Jeg ga de så mye info som de kunne misbruke. Det var akkurat det som skjedde, sier Behring Breivik.

- Person som er beskrevet i rapport nummer én er helt klart sinnsyk, og må medisineres umiddeltbart. Men den personen er ikke meg, sier han.

Han refererer til et 38 siders notat som han har skrevet om rapporten, hvor han har skrevet 200 punkter om hva som skal være feil i rapporten. Dette han har forsøkt å få på trykk i norsk media.

- 80 prosent av innholdet er oppdiktet, sier Behring Breivik.

Sørheim og Husby mener tiltalte utviklet en alvorlig funksjonssvikt. Dette mener Behring Brevik er feil, og refererte til at han på det tidspunktet psykiaterne mener det begynner å gå ille for ham, så drev han et suksessfullt firma og hadde tjent en million kroner.

- Denne inntjeningen, som er bekreftet av politi i retten, kaller Sørheim og Husby for grandiose vrangforestillinger, sier Behring Breivik.

- Jeg jobbet som ulønnet forfatter

I retten i dag har det vært et tema om hvor mye kontakt Behring Brevik hadde med sine venner og bekjente etter at han isolerte seg på  gutterommet i 2006. Som kjent trakk tiltalte seg tilbake og spilte World of Warcraft i ett år. Etter den perioden tok han mer kontakt med venner.

Sørheim omtalte kontakten i retten som ”fem kopper kaffe i året”. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen poengterte at det skal ha vært grillfester og restaurantbesøk, likevel sa Sørheim at hun anser dette for å ha en funksjonssvikt, og en unormal adferd for en mann på 30 år.

Breivik benyttet anledningen til å si at han hadde langt mer sosial omgang, enn hva som har kommet frem.

- De påståtte fire kaffebesøk i året, er så mange som 20. Jeg merket at jeg tonet det litt ned. I tillegg var det mange møter igjennom frimurerordene. Jeg var medlem av to skyteklubber, her kjente jeg folk som jeg snakket med. Her deltok jeg kanskje 20-30 ganger, kanskje mer. Jeg trente på Elexia, her hadde jeg treningskompiser, og jeg trente tre-fire ganger i uken. Jeg synes det er ganske normal sosial kontakt. Så var det festning med venner, restaurant og kafé-besøk. Så var det onlinekontakt, jeg hadde 8000 Facebook-kontakter, forklarte Behring Brevik.

Han ville heller ikke akseptere fremstillingen av ham som avhengig av mor, og arbeidsledig. Sørheim og Husby mener det var unormal av en mann i 30-årene å bo hjemme, og være uten arbeidsinntekt i fem år.

- Jeg jobbet med utvikling av kompendiet på fulltid. Jeg var en forfatter uten inntjening – dem er det mange i Norge. Jeg jobbet som ulønnet forfatter, men jeg fremstilles som total tilbakestående. De har en hensikt med det – men det stemmer ikke, sier Behring Breivik.

- Jeg har ikke vært voldelig før 22. juli

Ifølge Behring Breivik mener Sørheim og Husby at han er voldsfantast, og at 22. juli ikke har noe med politisk motivert vold.

- Jeg har ikke vært voldelig før 22. juli. Noen av mine venner sier jeg var den fredeligste, og  minst aggressive de kjente, sier Behring Breivik.

- I tråd med dette sier de at jeg nyter vold, men det samsvarer ikke med adferd i løpet av et helt liv. Hvorfor måtte jeg tree i mange år for å avemosjonelle meg hvis jeg nød vold?

- Hvis jeg nyter vold, hvorfor måtte jeg dope meg for å klare å gjennmomføre 22 juli?

- Hvis jeg bare er opptatt av drap og fantasier, hvorfor bruke fire år av livet til å lage manifest, sier Behring Breivik?

Mener mors avhør må overses

Han mener det er fem komponenter som sier noe om ham: Det er de to psykiatriske rapportene, avhør av ham, kompendiet og oppførsel i retten.

- Fra dette er det bare ett avvik, det er Husby og Sørheim. De ser bort fra min radikalisering. Bærebjelken for dem er mors forklaring. Jeg må be dommerene se bort i fra denne forklaring, sier Behring Breivik, som mener moren må hadde svært tøft da hun ga forklaringen, etter å ha opplevd at sønnen sin gjennomføre 22. juli-aksjonene.

Er alle terrorister schizofrene?

Sørheim har i dag sagt at kjernepunktet for deres vurdering av Behring Breivik, er at han føler seg som dommer over hvem som skal leve og død. Behring Brevik mener dette er vanlig for terrorister.

- Betyr det at alle terrorister er paranoid schizofrene? spurte han.

- For terrorister er ikke drap målet, men midlet, avslutte han.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra 22. juli

Torgeir Husby

FS00031980.jpg 

 • Alder: 61 år.
 • Yrke: Overlege og rettspsykiater.
 • Erfaring: Ansatt ved Diakonhjemmet sykehus som avdelingsoverlege
 • Rolle i saken: En av de fire sakkyndige i Breivik-saken. Sammen med Synne Sørheim utarbeidet han den første sakkyndige rapporten.
 • Rapporten: Slo i rapporten fast at Anders Behring Breivik var paranoid schizofren og at han var psykotisk under og etter 22. juli.

(Kilde: NTB)

Synne Sørheim

FS00031981.jpg 
 •  Alder: 46 år.
 •  Yrke: Overlege og rettspsykiater.
 •  Erfaring: Nestleder (2006-2009) og leder (2009-2010) for psykiatrisk gruppe ved Den rettsmedisinske kommisjon.
 •  Har vært sakkyndig i en lang rekke straffesaker.
 •  Rolle i saken: En av de fire sakkyndige i Breivik-saken. Sammen med Torgeir Husby utarbeidet hun den første sakkyndige rapporten.
 •  Rapport: Slo i rapporten fast at Anders Behring Breivik var paranoid schizofren og at han var psykotisk under og etter 22. juli.

(Kilde: NTB)

Bråket rundt psykiatrirapportene

 • Den første psykiatriske vurderingen av Behring Breivik, ført i pennen av Torgeir Husby og Synne Sørheim, konkluderte med at tiltalte er paranoid schizofren og utilregnelig. Den rettsmedisinske kommisjon hadde ingen anmerkninger til denne rapporten.
 • Da den andre rapporten kom, fra Tørrisen og Aaspas, som konkluderer med at Behring Breivik lider av narsissisme og har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og at Behring Breivik er tilregnelig, møtte betydelig mer motbør.

Kommisjonen mener Breivik-rapporten har to vesentlige mangler

 • DRK ba Tørrisen og Aspaas om tilleggsopplysninger, før de kunne godkjenne rapporten. Da dette ble fremlagt kommisjonen, var deres svar at de tok dette til etterretning.
 • Det medførte at dommer Arne Lyng sendte brev til kommisjonen, og ba om en ryddigere saksgang siden det oppsto usikkerhet om den andre sakkyndigrapporten var godkjent eller ikke.
 • I svar til tingretten, trakk DRK det de mener er to vesentlige mangler i rapporten fra Tørrisen og Aspaas.
 • DRK beklaget i sitt svar til tingretten at de brukte formuleringen "til etterretning”, og den usikkerhet det skapte.

Rapporten til Husby og Sørheim

 • Er på 236 sider og baserer seg på 13 møter på tilsammen 36 timer med Behring Breivik.
 • Torgeir Husby og Synne Sørheim foretok psykometriske tester, blant annet «Global Assessment Functioning Score» (GAF), for å gi et bilde av Behring Breiviks diagnose og evne til å fungere.
 • Konkluderer med at han var psykotisk, og er strafferettslig utilregnelig.
 • Ble godkjent i desember 2011.

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt