• Psykiater Ulrik Fredrik Malts (bildet) uttalte fredag at Anders Behring Breivik kan ha Aspergers syndrom. Psykiater Per Olav Næss, som behandlet Anders Behring Breivik som fireåring, deler Malts' oppfatning.

    FOTO: NTB scanpix

Breiviks barnepsykiater mener han har Aspergers

Psykiater Per Olav Næss, som behandlet Anders Behring Breivik som fireåring, mente det var sannsynlig at gutten hadde Aspergers syndrom.

Næss undersøkte Breivik da han i en periode var innlagt sammen med sin mor og søster på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri.

Legen anbefalte at gutten skulle fjernes fra hjemmet og plasseres i fosterhjem permanent fordi han mente at fireåringen var i ferd med å få en alvorlig skjevutvikling.

- Det er stor sannsynlighet for at det foreligger en type gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som vi kaller Aspergers. Det ekskluderer jo en schizofrenidiagnose, sier Næss til NRK.

Fikk ikke vitne

En slik diagnose vil trolig innebære at Breivik kan erklæres tilregnelig.

- Ja, han faller ikke da under vanlig psykoseforståelse i norsk rettspsykiatri, slik norsk rettsvesen definerer det. Han ville da ikke få noen utilregnelighetsdiagnose, mener Næss.

Det var varslet at barnepsykiateren skulle vitne i terrorrettssaken fredag, men Oslo tingrett kom til at taushetsplikten veide tyngre enn opplysninger Næss kunne bidratt med. Dommer Wenche Elizabeth Arntzen mente bevisverdien av en slik forklaring ville være begrenset, 29 år etter at psykiateren hadde kontakt med familien.

Grunnleggende trekk

Bistandsadvokatene var skuffet over beslutningen, og advokat Mette Yvonne Larsen varslet at de kan komme til å anke. De mener Næss kunne ha kastet verdifullt lys over Breiviks psyke.

- Det sies jo at livet leves i tolv år, og at alt annet er repetisjoner. Det er klart de grunnleggende personlighetstrekk etableres på et tidlig tidspunkt i livet, sier Næss.

Barnepsykiateren minnes at det var store problemer med gutten og rundt ham i 1983.

- Det betyr at man kan utvikle atferd, problemer som enten er subjektive eller mer utagerende, hvis ikke man får det vi mente ville være en bedre totalsituasjon i livet, sier han.

Flere støtter Asperger-teorien

Fredag konkluderte Professor Ulrik Fredrik Malm i sitt vitnemål i rettssaken at Breivik trolig har Aspergers, muligens i kombinasjon med Tourettes og en narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Psykiater Pål Hartvig mener Malts konklusjon har mye for seg.

- Det er hans hovedforklaring på Breiviks avvik. Det kan godt være noe i det, i aller høyeste grad, sier Hartvig til NTB.

Han legger til at kombinasjonen av Aspergers og Tourettes ikke behøver være hele forklaringen.

- Det kan godt være andre ting også. Breivik kan også ha flere tendenser i seg, sier han.

Fremmet før

Overlege Kjersti Narud mener også Malts vurdering høres rimelig ut.

- Det han legger fram er veldig ryddig og oversiktlig, og det peker på en del vesentlige punkter for oss som har fulgt saken. Det er ikke vanskelig å være enig i de vurderinger som er gjort, sier hun.

De to psykiatriekspertene peker begge på at Asperger også tidligere har vært nevnt som en mulig diagnose.

Allerede i januar påpekte den svenske kriminologiprofessoren Henrik Belfrage at Breivik har påfallende mange av symptomene på Aspergers syndrom. Også psykiater Per Olav Næss, som observerte Breivik som fireåring, mente å ha funnet tegn som tydet på Aspergertilstand i utvikling, ifølge NRK.

Mange med Asperger bekymret

Autismeforeningen i Norge fikk mange henvendelser utover dagen fredag.

- Folk er opprørte og veldig bekymret for sine barn. Det er viktig for oss å få fram at selv om man har Aspergers, så er man ikke som ham, sier leder Annette Drangsholt med henvisning til Breivik.

Malm var også i sitt vitnemål svært påpasselig med å understreke at Aspergers ikke kan knyttes til kriminalitet eller voldelig oppførsel.

- 99,99 prosent er fullstendig elskelige mennesker som ikke ville gjort noe galt. Jeg vil gjerne si det, så de ikke føler seg uthengt her, sa psykiatriprofessoren.

Likevel opplever Autismeforeningen mye uro og bekymring ved at Aspergers nå blir knyttet til terrorsaken. Drangsholt viser til at dette er en sårbar gruppe som allerede blir sett på med skepsis.

- Når Aspergers omtales, får vi ofte mange henvendelser fra for eksempel skolepersonell. Mange lurer på om et barn med Aspergers kan bli farlig, sier Drangsholt til NTB. Hun synes det er ekstra leit, siden de aller fleste med denne formen for autisme tvert imot er svært skikkelige.

- Dette er mennesker som ofte har problemer med å lyve, som er veldig opptatt av at rett skal være rett. Mange av dem er høyt fungerende som voksne, men de blir redde og får angst når slike saker kommer opp i mediene. Det kan bli et stort skritt tilbake, sier hun.

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt