• Stanghelle: - Det er grenser for hva som er mulig å forhåndssjekke

    Politisk redaktør kommenterer inhabiliteten til en av meddommerne før kjennelsen ble avsagt og forventningene til retten i dag.

    VIDEO: Aftenposten Video

Meddommer ville at Behring Breivik skulle få dødsstraff

Lagdommer: - Kanskje vi ikke har gode nok rutiner

Lagdommer Nils Asbjørn Engstad mener at man nå bør i en habilitetskontroll ta opp hva som har vært sagt i sosiale medier.

Mandag skrev nettstedet Vepsen at meddommer Thomas Indrebø den 23.juli i fjor i en kommentar til en VG-artikkel hadde skrevet «Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!».

Etter at rettssaken ble satt tirsdag morgen ba både bistandsadvokatene, forsvarerne og aktorene om at meddommeren måtte trekke seg. Meddommeren erkjente også at det var han som hadde skrevet dette. Og litt etter klokken 10 ble det kjent at meddommeren måtte trekke seg.

Les også: Dette er kommentaren som felte meddommeren

Grunnlaget for dette er domstollovens §108. Her står det at «Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.»

Video

Lars Helle: - Ubegripelig at han fikk sitte i retten

Se kommentaren

 

- Ny problemstilling

- Det er er jo en ny problemstilling som har dukket opp ved bruken av sosiale medier, og vi har kanskje ikke innarbeidet veldig solide rutiner for å avdekke dette, sier lagdommer Nils Asbjørn Engstad ved Hålogaland lagmannsrett..

- Er dette et eksempel på at man bør se nærmere på bruk av sosiale medier blant meddommere?

Nils Asbjørn Engstad

FOTO: domstol.no

- Det er i alle fall en erfaring som tilsier at man i habilitetskontroll bør ta opp hva som har vært ytret i sosiale medier. Det er sjelden at saker har hatt en så stor massiv omtale at det er en aktuell problemstilling å ta opp. De fleste sakene omtales jo ikke i mediene, og der er det nok noe ulik praksis. Det jeg gjør er å formane meddommerne om at de ikke omtaler saken på sosiale medier eller snakker med andre om den mens den pågår.

- Overrasket at det ikke kom frem før

Professor i offentlig rett Eivind Smith mener det er overraskende at denne saken ikke kom fram før rettssaken begynte.

- Det har vært runde på habilitet før, hvor en blant annet fant ut at en varameddommer var inhabil. Det er overraskende at ingen har sett dette før, sier Smith som er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Jusprofessor Eivind Smith

FOTO: Solberg, Trond

Smith sier også at det er ganske uvanlig at noen må trekke seg etter at rettssaken har begynt.

- Men i denne saken er det åpenbart viktig at alt skjer så korrekt som mulig. Vi har ikke dødsstraff i Norge, så det ønsket er uaktuelt. Men man kan tolke det uttrykket som at han mener at den tiltalte er skyldig og straffrettslig tilregnelig, og det bør ikke en dommer si før rettssaken, fortsetter Smith.

Smith vil ikke kritisere

Men samtidig vil ikke professoren kritisere verken meddommeren Thomas Indrebø eller andre som ikke oppdaget utsagnet.

- Det er vanskelig å si om dommeren burde ha skjønt dette. Han visste jo ikke da han skrev det at han skulle sitte i rettssaken. Det er heller ikke lett å kreve at politiet eller andre skulle finne dette - særlig siden det var skrevet under et pseudonym.

Kommentar: Klart inhabil meddommer

Smith er uansett glad for at saken kommer opp såpass tidlig i rettssaken.

- Det er viktig i denne saken at man får avklart mest mulig slik at saken kan gå sin gang. Umiddelbart får det nok ikke noen konsekvenser, men retten kan bli mer sårbar når en forsvinner og en vara kommer inn. Hovedregelen er at alle dommerne skal høre saken og da kan det eventuelt bli en utsettelse senere, avslutter Smith.

- Egenrapportering

Jon Thorvald Johnsen, kollega til Smith ved institutt for offentlig rett, sier at meddommerne blir oppfordret til selv å si fra om det er forhold som kan gjøre dem inhabile.

-  Rutinene er basert på egenrapportering og at aktor og forsvarer også vurderer om meddommerene har den nødvendige egnethet og gir retten beskjed om det er problemer. Men kommer det opplysninger om habilitetsproblemer fra andre kilder slik som her, må retten naturligvis vurdere dem.

Jon Thorvald Johnsen

FOTO: Uio.no

Johnsen sier at normalt må den saken som er gjennomført gjenopptas etter et dommerskifte.

- Men her dreier det seg om en langvarig sak hvor retten er satt med en reservedommer som har fulgt saken fra den startet i går og som kan tre inn. Men retten vil være svekket dersom det skulle melde seg nye habilitetsproblemer senere i saken.

- Fikk tipset mandag

Tor Bach er redaksjonssekretær i nettidskriftet Vepsen som avslørte det meddommeren hadde skrevet på VG Nett.

- Vi fikk et tips om dette i går, men det var ikke mulig for oss å få tak i meddommeren da. Vi kunne uansett ikke vente med saken vår. Selv terrorister har krav på en anstendig rettsstat og man skal dømmes av mest mulig uhildede dommere. Også rent praktisk ville det vært synd om dette kom frem senere, sier Bach fra nettstedet som blant annet skriver om høyreekstreme miljøer.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra 22. juli

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

Thomas Indrebø måtte forlate rettssalen da Anders Behring Breivik begynte å forklare seg. FOTO: Heiko Junge/Scanpix

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk