• Tord Jordet, en av Anders Behring Breiviks forsvarere, i samtale med journalister utenfor tinghuset i Oslo. Jordet bekrefter at spørsmålet om de påståtte meldingene skal tas opp før retten settes i dag.

    FOTO: STIG B. HANSEN

Meddommer erkjenner uttalelser på Facebook

Fra sin Facebook-side uttrykte en meddommer i terrorrettssaken at Anders Behring Breivik bør få dødsstraff, dagen etter 23. juli.

Tips Ring: 02286 SMS / MMS: 2286 Anonymt / Kryptert: varsle

23. juli klokken 14.34 logget lekdommeren inn på VG Debatt med sin Facebook-konto følgende under en artikkel om terrorangrepet og skrev: «Dødsstraff er det eneste rettferdige i denne saken!!!!!!!!!!».

Mannen benytter seg av et annet navn på Facebook, men han har registrert seg på Facebook med sin egen e-postadresse. Bildet på Facebook-profilen er også identisk med meddommeren, skriver bt.no.

BT har selv sett kommentaren, og har fått bekreftet at den aktuelle Facebook-kontoen tilhører en av meddommerne som nå skal dømme Anders Behring Breivik. Hvorvidt det er ham som faktisk har skrevet kommentaren, har BT ikke fått bekreftet.

Det bekreftes nå at rettens administrator vil ta opp meddommerens påståtte Facebook-kommentar når retten settes kl.09.

Tas opp før retten settes

Behring Breiviks forsvarerteam bekrefter på vei inn i tingretten tirsdag morgen at de ble gjort kjent med de påståtte uttalelsene mandag kveld, og at de umiddelbart etter diskuterte saken innad i teamet.
 

På spørsmål om denne meddommerens status, dersom kommentarene stammer fra han, svarer Jordet:

- Ja, da hører han ikke hjemme i denne saken, sier Behring Breiviks forsvarer Tord Jordet.

Forsvarerteamet bekrefter på vei inn i Oslo tingrett at de skal ta opp dette nå før retten settes, og at spørsmålet om meddommerens mulige Facebook-kommentar vil bli tatt opp i retten i forkant av dagens forhandlinger.

Aktor Svein Holden bekrefter også på vei inn i retten at han er kjent med den aktuelle kommentaren, men vil ikke si noe om dem.

Må sjekke habilitet

- Nå må retten ta stilling meddommerens habilitet, sier tingrettsdommer Ina Strømstad til Aftenposten.no.

- Dersom han anses inhabil, må han fratre. Da vil den kvinnelige varadommeren, som var tilstede under starten på hovedforhandlingen i går, tiltre, forklarer hun.

- Retten kan bli sårbar

Om meddommeren blir funnet inhabil, må han skiftes ut.

- Dette betyr at retten allerede på andre dag kan måtte skifte ut en dommer. Da vil de i så fall bli sårbare, får da har de ingen varadommer å gå på, sier Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten.

Han tror at habilitetsspørsmålet blir tatt opp umiddelbart, etter at retten har kontrollert om det medfører riktig at det omstridte utsagnet stammer fra meddommeren eller ikke.

- Dette vil retten og erfarne fagdommere som Lyng og Arntzen få avklart med en gang. Det er retten, både fagdommer og meddommere, som skal avgjøre et slikt habilitetsspørsmål, uten den aktuelle meddommeren tilstede. Og deretter går de løs på det som er adskillig viktigere i dag; Anders Behring Breiviks forklaring, sier Stanghelle.

Politiet sjekker saken

Ifølge VG Nett har 22. juli-enheten til Oslo-politiet jobbet med å sjekke ut påstandene i saken siden i går. De skal være i ferd med å utarbeide en rapport på aktivitetet i sosiale medier fra den aktuelle Facebook-kontoen. Rapporten skal ifølge VG Nett overleveres statsadvokatene før rettssakens start i dag.

Les også

I dag begynner Behring Breiviks forklaring

Dette skjer i retten i dag.

Domstoladministrasjon orientert

- Jeg kan bekrefte at retten er kjent med saken, ut over det vil jeg ikke kommentere saken, sier avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen til Aftenposten.no

- Hva skjer når retten settes, vil medommeren komme inn?

- Jeg vil ikke kommentere hva som skjer, det er retten som bestemmer det, sier Moe.

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier til Aftenposten.no at hun ikke ønsker å kommentere dette nå.

Kan være inhabil

Om det viser seg at det er den aktuelle meddommeren som har skrevet kommentaren, kan det i ytterste konsekvens få betydning for hans habilitet.

For meddommere gjelder de samme regler om habilitet som for fagdommere. I Domstollovens paragraf 108 heter det:

«Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være, når andre særegne omstendigheter foreligger, som er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet. Navnlig gjelder dette, når en part av den grunn krever, at han skal vike sete.»

Oslo tingrett fritok i mars to av de fem oppnevnte legdommerne. En mann som var trukket ut som varadommer til 22. juli-saken ble av tingretten kjent inhabil på grunn av sønnens tilknytning til AUF.

- Aktiv debattant

Lekdommere er folkevalgte, som velges av kommune- eller bystyret, og valgperioden er fire år. Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til lekdommere:

Blant annet må man være fylt 21 år og under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nordisk statsborger eller har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til lekdommeres lovlydighet.

Ifølge Vepsen har den aktuelle meddommeren vært aktiv på VG Debatt. Som reaksjon på utnevnelsen av Benedicte Bjørnland som ny PST-sjef, skriver han 12. april:

«Kanskje en MANN hadde gjort seg som PST-sjef denne gang????».

 

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt