• Flere mener at hvis de to rapportene om Anders Behring Breiviks psyke står mot hverandre, er det den siste rapporten som må tillegges størst vekt av dommerne.

    FOTO: Scanpix

Ny Breivik-rapport vil trolig telle mest

Den nye rapporten om Anders Behring Breiviks psyke vil være grundigere og dermed telle mer enn den første, mener fagfolk og aktører i terrorsaken.

 

Tirsdag kommer sakkyndigrapport nummer to i terrorsaken. Det er knyttet stor spenning til om den vil konkludere motsatt av den forrige - at Anders Behring Breivik (33) var tilregnelig da han utførte terrorangrepene og dermed kan straffes.

Flere mener at hvis de to rapportene står mot hverandre, så er det den siste rapporten som må tillegges størst vekt av dommerne.

- Den nye rapporten må veie mye tyngre enn den forrige, for den er mye grundigere gjennomført. De har blant annet gjennomført en døgnobservasjon av Breivik i tre uker, noe som gir et helt annet innblikk i hans psyke over tid, sier Mette Yvonne Larsen, en av de koordinerende bistandsadvokatene i saken, til NTB.

Stiller sterkere

I januar krevde Larsen, sammen med flere andre bistandsadvokater, å få oppnevnt nye sakkyndige i saken. Den opprinnelige erklæringen fra psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby ble møtt med massiv kritikk fra flere hold for metodebruk og utforming. De to konkluderte med at Breivik var paranoid schizofren og hadde vært psykotisk i flere år. Oslo tingrett valgte til slutt å oppnevne psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas som nye sakkyndige i saken.

Larsen får støtte av fagfolk.

- Det er dommerne som bestemmer, men vanlig sunn fornuft tilsier at en rapport med døgnobservasjon stiller sterkere enn en uten, sier psykiater og seniorforsker Pål Hartvig ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst.

Rettspsykolog og forsker Pål Grøndahl ved samme senter mener også det blir vanskelig å se bort fra døgnobservasjonen.

- Når man er i tvil, sier det seg selv at resultater fra en døgnobservasjon vil veie tungt metodisk sett. Samtidig er det vel så viktig at konklusjonene er godt begrunnet, slik at de som leser rapporten skjønner hva som står der. Bruk av standardiserte vitenskapelige tester som et supplement til observasjon og samtaler vil ytterligere styrke en rapport, sier Grøndahl.

Kamp i retten

I jussmiljøet er man derimot ikke enige i at den siste rapporten vil tillegges størst vekt. Da kravet om ny sakkyndigrapport kom opp, brukte statsadvokatene i saken og riksadvokat Tor-Axel Busch som motargument at den ikke ville få betydning så lenge den første rapporten hadde skapt «rimelig tvil» om at Breivik var utilregnelig. Dette ble imidlertid avvist av de to dommerne i saken da de oppnevnte Terje Tørrisen og Agnar Aspaas.

- Det avgjørende er hva bevisføringen får fram under rettssaken. Det gir ikke mening å si i forkant at den ene rapporten veier tyngre enn den andre, mener tingrettsdommer Rune Lium i dommernes mediegruppe.

- Man kan jo også argumentere den andre veien, ved å si at de første sakkyndige var mindre forutinntatt og hadde et mer åpent sinn, påpeker han.

Advokat Harald Stabell støtter dette synet.

- Vi vet jo foreløpig ikke om den nye rapporten er metodisk mer grundig. Jeg tror rapportene kommer til å vektes ganske likt fra rettens siden, men det er vanskelig for jurister å mene noe ordentlig om dette, det kan bare det psykiatriske fagmiljøet selv, sier Stabell.

- Blir det to ulike konklusjoner, blir det en liten kamp mellom dem i retten. Jeg tror retten da vil tenke at siden man har to sakkyndigrapporter som spriker, så vil den øvrige bevisførselen avgjøre, sier Stabell.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt