Professor i retten: Som å være i psykologisk fengsel

Psykiatri-professor Ulrik Fredrik Malt trekker frem høyt fungerende autisme/Aspergers syndrom som en av flere mulige diagnoser, og sier om de som har denne sykdommen at det er som å være i psykologisk fengsel.

Malt var til stede da Anders Behring Breivik kom inn i rettssal 250 første dag av rettssaken:

- Det jeg så var ikke et monster, det var en dypt ensom mann, som egentlig er født med Aspergers syndrom, sier han.

Den andre mulige diagnosen han trakk frem, var Tourettes syndrom.

Psykiatri-professor Ulrik Fredrik Malt er engasjert av bistandsadvokatene for å gi en vurdering av totalbildet av utilregnelighetsspørsmålet, og å forklare for retten hvorfor to sakkyndigrapporter har kommet fram til ulike konklusjoner.

Video

- Dette er latterlig og klart krenkende

Breivik avbrøt psykatriprofessor i retten fredag. Info: På slutten av klippet blir den terrortiltalte sensurert.

 

Han gikk gjennom en rekke ulike diagnoser og pekte på tegn som støtter opp under disse.

- Høyt fungerende autisme/Asperger syndrom. Det kan foreligge denne type sykdom. Vi kan ikke utelukke det, sier Malt.

Sjelden diagnose

Malt er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege på Oslo universitetssykehus/Rikshospitalet.

Han sier at høyt fungerende autisme/Asperbergs sykdom er en type sykdom som skyldes en forstyrrelse av hjernens utvikling og at den er relativ sjelden.

- Vi kan lide med dem, forstå at de har det vondt i denne ensomheten. De er i et psykolgisk fengsel på grunn av nervesystemets måte å fungere på, sier Ulrik Fredrik Malt, professor i psykiatri.

Video

- Psykatriprofessoren ser store svakheter ved begge rapportene

Harald Stanghelle kommenterer vitnemålet til psykatriprofessor Ulrik F. Malt.

Malt trekker i sitt vitneprov frem flere forhold ved Anders Behring Breivik som han mener taler for denne diagnosen, samt trekk som tyder på diagnosene tourettes of narsissistisk personlighetsforstyrrelse.

Aspergers-diagnosen ble også vurdert i de to sakkyndig rapportene, og hvordan de to rettspsykiatrisk sakkyndig-teamene vurderte muligheten for asperbergs kan du lese i vår sammenligning av de to rapportene.

Vektla ulike ting

Ifølge Malt kan de to parene med sakkyndige ha konkludert ulikt fordi de har lagt merke til og lagt vekt på forskjellige ting.

Han ga retten en grundig redegjørelse for hvordan man stiller en psykiatrisk diagnose.

- Jeg reagerer som psykiater på at man bare fremstiller et menneske som en ond djevel. Han er også et menneske med tanker og følelser. Vi må prøve å forstå bakgrunnen for dette i et menneskelig psykologisk perspektiv. 


Ikke biologiske funn

Malt slår fast at en psykiatrisk diagnose ikke hviler på biologiske funn, men på vurderinger på bakgrunn av beskrivelser av adferd som man er enige om i fagmiljøene.

Les også

Uenige om hans selvbilde, humør og kroppslige atferd

Klikk deg gjennom punktene de to sakkyndigrapportene er uenige om.

- Det viktigste verktøyet er en målrettet, kunnskapsstyrt samtale. 
Man ber ham fortelle om tanker og indre liv, men så styrer vi samtalen og stiller spørsmål for å avkrefte eller bekrefte mulige symptomer, sa Malt.

- Tiltalte kan tilpasse seg

Professoren var meget klar på at Breivik kan ha endret sin adferd før han møtte de andre sakkyndige.

Breivik hadde lest hele den første erklæringen, og han kunne følge med i mediene på hvordan eksperter fortalte hva slags svar man som passer til hvilke diagnoser, i samtalen med en pasient.

- Tiltalte er ikke dummere enn at han kan lese og få med seg dette her. Da kan han tilpasse seg. 


Så sitter han her...

Slik avsluttet Malt sitt vitneprov:

Video

Her krangler aktørene i retten

Det var høy temperatur under rettsforhandlingene fredag i Oslo tingrett.

 

- I virkeligheten forsøker han (Breivik, red.anm.) å komme ut av sitt eget fengsel, men så ender han med ikke bare å ha ødelagt sitt eget liv, men mange andres liv, og vi sitter her med et medmenneske som ikke bare kommer til å bli sittende i sitt indre fengsel, men nå også et ytre, for resten av sitt liv.

Han sa til slutt at det vi ser er mye mer enn ren høyreekstremisme.

- Dette er ikke bare en tragedie for Norge og for oss, mener jeg, men også en tragedie for Breivik.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk