• Rettslokalene som skal brukes i rettssaken mot Anders Behring Breivik, i Oslo Tinghus, på fredag før påske. I bakgrunnen sees forberedende arbeid i rettssalen.

    FOTO: BERIT ROALD/SCANPIX

Riksarkivet kan bli nektet opptak fra terrorsaken

Borgarting lagmannsrett har opphevet Oslo tingretts tillatelse til at lyd- og bildeopptak fra terrorsaken skal tas vare på og lagres i Riksarkivet med en klausul på 25 år.

Tingretten ga i mars Domstoladministrasjonen tillatelse til dette, men to vitner i saken anket avgjørelsen. De to er tidligere bekjente av terrortiltalte Anders Behring Breivik, og de to er bekymret for hvordan vitneutsagnene kan bli brukt i fremtiden, melder NRK.

Les også

Breivik-saken koster over to millioner kroner daglig

Den ti uker lange rettssaken mot Anders Behring Breivik (33) kommer til å koste godt over 100 millioner kroner å gjennomføre.

De ønsket i utgangspunktet at vitneprovene hverken skulle filmes eller lagres som historisk dokumentasjon, men fikk kun medhold i det siste.

 Informasjonsansvarlig Erling Moe i Domstoladministrasjonen sier det i denne saken er viktig at samfunnet sikrer seg de historiske opptakene for ettertiden.

- Saken har berørt hele landet så sterkt, og vi har behov til å vite nøyaktig hva som foregikk. Det er viktig dersom saken skal sees på nytt, skal forskes på eller lignende, sier Moe. Han sier avgjørelsen bør gjøres om, sett ut fra et nasjonalt perspektiv.

Les også

- Behring Breivik er mentalt forstyrret

Det sier «Fjordman», som trolig vil stille som vitne i rettssaken.

- I Norges største rettssak er ikke hensynet til privatlivets fred et argument som skal veie tyngst. Opptaket av rettssaken må bevares for ettertida, sier Moe og viser til dokumentasjon av Quisling-rettssaken.

Det vil trolig ikke bli tid til å anke saken til Høyesterett før rettssaken starter 16. april. Derfor vil Domstolsadministrasjonen be Oslo tingrett om å se på søknaden på nytt.

- Vi vil be dem om å se på saken på nytt med informasjon om at Riksarkivet skal ha en klausul på 60 år, og ikke 25 år, som det står i kjennelsen, sier Moe.

 

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk