• Her i Ila fengsel har Anders Behring Breivik så langt hatt fire samtaler med de to nye psykiaterne. Dette bildet viser den terrorsiktede som fraktes fra Ila til fengslingsmøtet i Oslo tingrett 6. februar.

    FOTO: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Slik foregår samtalene mellom de nye sakkyndige og Breivik

Uten glassvegg, med et bord og en lydopptaker mellom seg snakker Anders Behring Breivik og de nye sakkyndige med hverandre i et møterom i Ila fengsel.

Etter først å ha nektet å snakke med de to nye rettsoppnevnte psykiaterne Terje Tørrisen og Agnar Aspaas, snudde Breivik da det ble klart at Høyesterett forkastet anken om oppnevnelse av nye sakkyndige.

Nå har den terrorsiktede så langt hatt fire samtaler med de to psykiaterne som skal vurdere på nytt om han er tilregnelig, opplyser forsvarer Odd Ivar Grøn til Aftenposten.no.

Samtalene foregår i Ila fengsel, i det samme rommet som forsvarerteamet pleier å ha møtene med Breivik. Den terrorsiktede og de to sakkyndige sitter med et bord mellom seg og snakker mens samtalene tas opp på bånd.  Det er ikke glassvegg mellom Breivik og psykiaterne, men det er hele tiden vakter til stede i rommet, opplyser Grøn.

Har blitt enige

- De første samtalene har dreid seg mye om å bli enig om hvordan gjennomføringen av samtalene skal være videre, og bli kjent med hverandre. De sakkyndige har presentert seg og sine ønsker for samtalene, og har blitt enige med Breivik om opptak på bånd.

- Breivik sier at det har vært greit å snakke med de sakkyndige. Han er innstilt på  samarbeide for å få en grundig rapport nå, og det gjør han, sier forsvareren.

Hittil har Tørrisen og Aspaas møtt Breivik hver for seg, og det er også slik de har tenkt å legge opp samtalene videre, ifølge Grøn.

- Men det kan selvfølgelig bli endringer når en observasjon skal begynne, understreker forsvareren.

Les også

Nå er terrortiltalen på riksadvokatens bord

Statsadvokatenes har sendt sitt forslag til tiltale mot Anders Behring Breivik.

 

Ved rettspsykiatriske undersøkelser er det normal praksis at de to sakkyndige er alene med den de skal observere ved de første møtene, for at ekspertene skal danne seg et selvstendig bilde av vedkommende.

- Observasjon helt i orden for Breivik

- Først nektet Breivik i flere uker å samarbeide med de to nye sakkyndige. Hvorfor ombestemte han seg?

- For det første ble forutsetningene litt endret da det ble bestemt at det blir en ny psykiatrisk vurdering. Han er uenig i den første rapporten, og ønsker at denne skal bli mer riktig enn den første, og  at den skal være grundigere, sier Grøn.

De opprinnelige sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte etter sine samtaler med Breivik med at han var paranoid schizofren og strafferettslig utilregnelig. De noterte kun for hånd under samtalene med den terrorsiktede. Breivik hevder at 80 prosent av samtalene de to første rettspsykiaterne henviste til, enten ikke har funnet sted eller er rent oppspinn.

Selv om den terrorsiktede nå vil samarbeide med de nye sakkyndige, står rettens kjennelse om innleggelse til undersøkelse i Ila fengsel fremdeles ved lag.

- Observasjonen av siktede er planlagt med oppstart 29. februar. Varigheten av observasjonen vil bli vurdert fortløpende av de sakkyndige, men kan ikke gå ut over fire uker, sier informasjonssjef Irene Ramm ved Oslo tingrett.

Les også

Behring Breivik tvangsinnlegges i fengsel

Terrorsiktede Anders Behring Breivik skal tvangsundersøkes i inntil fire uker i Ila fengsel.

Rettssaken mot Breivik skal starte 16. april, og innen den tid skal både en tvangsobservasjon og helst en ny rapport om tilregnelighet være utarbeidet.

Ifølge forsvarer Grøn har ikke Breivik noe mål om å slippe observasjon selv om han nå samarbeider med de nye sakkyndige.

- Nei, det tror jeg ikke. Foreløpig  har Tørrisen og Aspaas sagt at de fortsatt ønsker en observasjon, og det er helt i orden for Breivik, det har han ikke noen innvendinger mot, sier Grøn.

Sinnssykdom

De to nye sakkyndige har tidligere hatt planleggingsmøte med teamet av fagfolk som skal gjennomføre observasjonen av Anders Behring Breivik i fengselet på Ila.

De skal i daglig samvær med ham se etter tegn på sinnssykdom eller annet som kan ha betydning for de sakkyndiges vurderinger. Til daglig har fagfolkene ansvaret for farlige sinnslidende ved Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Dikemark sykehus.

Breivik skal sove i sin celle i fengselets avdeling G, hvor han sitter under særlig høye sikkerhetstiltak. Han vil også få avsatt tid til møter med forsvarerne og forberedelse av rettssaken, som starter 16. april.

Les også

Siste fra 22. juli

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt