• Breivik ble blank i øynene

    Da forsvarer Lippestad snakket om moren, fikk Behring Breivik fuktige øyne.

    VIDEO: Aftenposten Video

Tingretten ber Behring Breiviks mor om unnskyldning

«Min klient har aldri ønsket at dokumenter med sensitive personopplysninger om henne, herunder dokumenter som skriver seg fra kontakt med barneverntjenesten, skal fremlegges i saken mot hennes sønn», skrev morens advokat i et brev til Oslo tingrett 7. juni.

- Det er naturligvis å beklage overfor mor den uroen som oppsto omkring dette, sier dommer Ina Strømstad i Oslo tingrett til Aftenposten.no.

14. juni la rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby frem sin sakkyndigrapport, som ifølge påtalemyndigheten er avgjørende for at de mener Anders Behring Breivik ikke kan dømmes til fengsel.

Det ble lest opp detaljerte opplysninger fra morens kontakt med barnevernet og Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri (SSBU) på 1980-tallet.

Klare regler

Straffeprosesslovens paragraf 118 og 119 sier at det skal innhentes samtykke dersom opplysningene legges frem i retten. Retten har plikt til å sørge for at taushetsbelagte opplysninger ikke kommer frem uten at taushetsplikten er opphevet.

Dommer Wenche Elisabeth Arntzen grep inn da hun oppdaget hva som hadde skjedd.
- Retten la til grunn at dokumentene referert i den skriftlige erklæringen fra Husby og Sørheim var innhentet av politiet på lovlig måte. Da retten fikk en indikasjon for at det kanskje ikke var tilfelle, sørget retten for å få nødvendig samtykke, sier Strømstad.

Da dommer Wenche Elizabeth Arntzen dagen etter, 15. juni, forsto hva som hadde skjedd, reagerte hun umiddelbart og sørget for at samtykke ble innhentet. Samtidig nedla hun referatforbud.

Moren reddet retten

Hadde ikke moren gitt samtykke, kunne det fått følger for 22. juli-rettssaken. Slike feil kan i verste fall føre til at en dom blir opphevet, eller at retten må velge å se helt bort fra opplysningene.

- Selvsagt må alle som er ansvarlig for at bevisforbudet ikke overholdes, beklage. Beklagelsen må imidlertid rekke adskillig lengre enn til at opplysningene fremkom i åpen rett. Poenget er at det er forbud mot at retten i det hele tatt mottar og har anledning til å nyttiggjøre seg opplysningene, sier leder av Advokatforeningens straffeprosessutvalg, Erling O. Lyngtveit.

Les også

Anders Behring Breivik smiler under gjennomgangen til sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby i går. Forsvarer Geir Lippestad til venstre.

Moren reagerer på hvordan hun behandles

Uten å få vite om hva som skjer i rettssaken, har moren til Anders Behring Breivik fått en sentral rolle.

- Det er uheldig at slik skjer. Dette er et viktig humanitetsprinsipp, sier professor ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jon Thorvald Johnsen.

Ukjent brev fra moren

7. juni sendte Ragnhild Torgersen, morens advokat, et brev til Oslo tingrett som hittil ikke har vært offentlig kjent. Her presiserte moren at hun ikke hadde gitt samtykke til opplesning av barnevernsrapportene eller opplysninger om henne.

«En tør minne om at avhørene av min klient skjedde på et tidspunkt der hun mottok behandling som følge av sjokket de påklagede handlinger påførte henne», skriver Torgersen.

- For oss har det vært umulig fullt ut å forsikre oss om at klientens prosessuelle rettigheter ivaretas. Vi har ikke hatt tilgang til sakens dokumenter og vet ikke hva som der er skrevet om moren og hva som det har vært aktuelt å legge frem i retten, sier Torgersen.

- Vi mener at det var galt av tingretten å lese opp morens personopplysninger uten at de som var til stede ble pålagt referatforbud og taushetsplikt, sier hun.

- Trakk samtykke

Statsadvokat Inga Bejer Engh understreker at politiet innhentet opplysningene på lovlig vis tidlig under etterforskningen.

- Tiltaltes mor hadde tidlig under rettsforhandlingen samtykket skriftlig til at helsepersonell som hadde helseopplysninger vedrørende familien kunne vitne i retten. Samme dag som de sakkyndige skulle vitne i retten ble dette samtykket trukket. Da samtykket ble trukket midt under hovedforhandlingen, hadde vi ikke full oversikt over hvordan politiet hadde fått tilgang på enkelte helseopplysninger om familien. Derfor ble mor på nytt kontaktet, og hun samtykket da under forutsetning om referatforbud, sier Engh.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra 22. juli

Moren i rettssaken

Moren til Anders Behring Breivik fikk en nøkkelrolle i rettssaken, selv om hun av medisinske årsaker ble fritatt fra å vitne.

Opplysninger om moren fra taushetsbelagte barnevernsrapporter fra 1980-tallet ble lagt frem for åpen rett.

I retten er det også lest opp utdrag fra en samtale moren hadde på kontoret til sakkyndig Torgeir Husby 14. august 2011. Hun var da innlagt på psykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet, hvor Husby er sjef.

Informasjon fra moren brukes som argument for at påtalemyndigheten mener sønnen har vært psykotisk - og dermed ikke kan dømmes til fengselsstraff.

Flere bilder

Under rettssaken mot Anders Behring Breivik ble det lest opp detaljerte opplysninger fra morens kontakt med barnevernet. FOTO: NTB Scanpix

Spesial

Hver uke, ett ord

Illustrasjon: Arne Nøst

Kjetil Østli om rettssaken

Aftenposten-journalist Kjetil Østli forsøkte å oppsummere ukene i rettssalen ved å ta utgangspunkt i ett ord hver uke.

De sakkyndige

Psykiater-rapportene

Retten fant Breivik tilregnelig og straffskyldig. Aftenposten har sammenlignet rapporten til Torgeir Husby og Synne Sørheim med den rapporten Terje Tørrissen og Agnar Aspaas har skrevet. Klikk og sammenlign punkt for punkt.

Tidslinje

Dag for dag

Dette skjedde i rettssalen

Uke 1
Dag 1 - mandag 16. april.
Breiviks innledende opplesing
Dag 2 - tirsdag 17. april.
Dag 3 - onsdag 18. april.
Dag 4 - torsdag 19. april.
Dag 5 - fredag 20. april.

Uke 2
Dag 6 - mandag 23. april.
Dag 7 - tirsdag 24. april.
Dag 8 - onsdag 25. april.
Dag 9 - torsdag 26. april.
Dag 10 - fredag 27. april.

Uke 3
Dag 11 - torsdag 3. mai.
Dag 12 - fredag 4. mai.

Uke 4
Dag 13 - mandag 7. mai.
Dag 14 - tirsdag 8. mai.
Dag 15 - onsdag 9. mai.
Dag 16 - torsdag 10. mai.
Dag 17 - fredag 11. mai.

Uke 5
Dag 18 - mandag 14. mai.
Dag 19 - tirsdag 15. mai.
Dag 20 - onsdag 16. mai.

Uke 6
Dag 21 - mandag 21. mai.
Dag 22 - tirsdag 22. mai.
Dag 23 - onsdag 23. mai.
Dag 24 - torsdag 24. mai.
Dag 25 - fredag 25. mai.

Uke 7
Dag 26 - tirsdag 29. mai.
Dag 27 - onsdag 30. mai.
Dag 28 - torsdag 31. mai.
Dag 29 - fredag 1. juni.

Uke 8
Dag 30 - mandag 4. juni.
Dag 31 - tirsdag 5. juni.
Dag 32 - onsdag 6. juni.
Dag 33 - fredag 8. juni.

Uke 9
Dag 34 - mandag 11. juni.
Dag 35 - tirsdag 12. juni.
Dag 36 - onsdag 13. juni.
Dag 37 - torsdag 14. juni.
Dag 38 - fredag 15. juni.

Uke 10
Dag 39 - mandag 18. juni.
Dag 40 - tirsdag 19. juni.
Dag 41 - onsdag 20. juni.
Dag 42 - torsdag 21. juni.
Dag 43 - fredag 22. juni.

August
Dag 44 - Dommen, fredag 24. august.
22. juli-kommisjonens rapport, onsdag 15. august.

Nyhetsgrafikk

Siste nytt