• - Alkohol og fest gir morsommere hverdag!

    En studie viser at ungdom som velger å ikke drikke alkohol, blir ensomme og har lite sex. Se hva ungdom ved Lambertseter vgs mener om forskningen og les artikkel på ap.no.

    VIDEO: Astrid Hexeberg/Dag W. Grundseth

Avholdsungdom har færre venner

Unge som ikke har drukket alkohol i 20-årene er ofte ensomme og mange har ikke hatt sex. De har i tillegg økt risiko for angst og depresjon, og en økt andel får trygd og sosialhjelp.

Dette fremgår av en studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 1/2012, der Willy Pedersen har undersøkt alkoholavhold hos unge voksne.

- Vi vet at alkoholavholdende har høyere dødelighet enn de som drikker moderat, og mange tror at «et glass vin er godt for hjertet». Men funnene kan tyde på at det er andre grunner til at alkoholavholdende dør før andre, sier Pedersen.

Mer depresjon

Unge voksne som holder seg unna alkohol har mer angst og depresjon enn ungdom som drikker litt. Men det gjelder ikke dem som er avholds av religiøse eller politisk oppfatning, viser forskningen.

Willy Pedersen har fulgt nesten 2000 mennesker fra de var tenåringer til de nærmet seg 30 år. I undersøkelsen går det frem at unge som var avholdende til alkohol ved inngangen til 20-årene var mer ensomme, hadde svake vennenettverk og sen samleiedebut.

Video

- Alkohol og fest gir morsommere hverdag!

En studie viser at ungdom som velger å ikke drikke alkohol, blir ensomme og har lite sex. Se hva ungdom ved Lambertseter vgs mener om forskningen og les artikkel på ap.no.

 

- I tillegg fant vi en økt hyppighet av symptomer på angst og depresjon, samt en forhøyet andel av mottagere av trygd og sosialhjelp, sier forsker Willy Pedersen, som er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

- Sosiale debuterer tidligere

Forskeren kan ikke svare på om det som er avdekket skyldes at de som er avholds allerede fra tidlig i tenårene har særlige kjennetegn som gjør at de ikke velger å ikke drikker, eller om det skyldes at de som ikke drikker ikke får adgang til sosiale arenaer, vennskap og andre fordeler som de som drikker får.

- Men det finnes forskning som viser at de som er utadvendte og sosiale tenderer mot å debutere tidligere enn andre med alkohol, mens de som er forsiktige og tilbakeholdende debuterer seinere. Debutalder for alkohol og andre rusmidler er knyttet til bestemte personlighetstrekk. Det er også kjent at moderat alkoholkonsum kan fører til velvære, mindre stress og sosialitet, sier Pedersen.

- Må ikke støtes ut

- Skal man som foreldre være mer bekymret for en 16-åring som bare er hjemme, eller om hun drikker rusbrus?

- Nei, det finnes massevis av sunne og flotte ungdommer som ikke drikker eller som venter til de er en god del eldre. Jeg synes tvert i mot vi alle skal prøve å bidra til at de som ikke drikker ikke støtes ut og oppleves som avvikende.

Han mener det viktigste med denne studien er at den kan så tvil om funnene som er presentert peker i den retning om hvorvidt at alkoholavhold i seg selv ikke nødvendigvis har negativt helseeffekt.

- Det kan være andre forhold ved denne gruppen som forklarer deres dårligere helse.

Blir utenfor

19-åringen Christine Brattaule fra Drammen er aktiv blogger, og har blant annet skrevet om drikkepress. Hun har også svart andre unge, også unge som synes det er vanskelig å la være å drikke på fest. Hun forstår at mange opplever det som en selvfølge å ikke drikke på fest, og at mange opplever et press.

- Men jeg tror ikke det er like stort press i alle vennegjenger. I noen gjenger er det mer «akseptert»  ikke å drikke enn i andre.

Hun er enig i at man kan bli sett litt rart på hvis man ikke drikker på fest.

- Mange gir etter fordi man vil bli akseptert eller at man føler at man blir en ordentlig del av gjengen hvis man drikker. Men jeg synes at hvis man virkelig ikke vil drikke av ulike grunner, så si klart og tydelig ‘’Nei’’. Man bestemmer selv hva man vil og ikke vil. Hvis presset blir for stort, forlat situasjonen og vær med venner som støtter ditt valg, sier hun

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Om undersøkelsen

Studien Ung i Norge sendte spørresjema til nesten 2000 ungdommer fra de var i tenårene til de nærmet seg 30 år.

Det ble spurt om alkoholvaner, angst, depresjon og seksuell atferd. Blant 21-åringene hadde nesten 11 prosent vært avholds hele livet.

Blant 28-åringene var det nesten 5 prosent.

21-åringene som var avholds var mer ensomme og hadde svake vennenettverk.

Blant 28-åringene ble det meldt om mer angst og depresjon og flere fikk trygd.

Siste nytt