• Baaslands forsvarer, advokat Hege Birkeland Ersdal.

    FOTO: PER ANNAR HOLM

Baasland dømt til fire års fengsel

Knusende dom over Bjarte Baasland. Må tilbakebetale Cecilie Nustad de 26,675 millioner kronene han mente hun hadde råd til å tape.

Tingretten gir likevel Selvaag-arvingen Cecilie Nustad (69) lite håp om å få igjen pengere hun formidlet til Baasland: «Det vises til at siktede sannsynligvis aldri vil kunne klare å betale noe som helst av det idømte beløpet, da løpende rentebelastning alene vil utgjøre godt over en million pr. år», skriver tingrettsdommer Carl-Hugo Lund.

- Svindlet foreldrene

Oslo tingrett finner få formildnende omstendigheter ved Bjarte Baasland som rundlurte sin egen mor Bodhild og forledet henne til å låne to titalls millioner for angivelig å finansiere sønnens IT-eventyr i Tsjekkia. I stedet satset 35-åring vanvittige 66 millioner kroner på nettgamling, med et samlet tap på 55 millioner kroner. Selv skylder han på spillavhengighet, naive kreditorer, godtroende DnBNOR og utspekulerte spillselskap.

- Anker dommen

Bjarte Baasland anker dommen på fire års fengsel. - Han er overrasket, skuffet og mener seg mistorstått av tingretten. Derfor anker vi saken inn for lagmannsretten, sier Baaslands forsvarer Hege Birkeland Ersdal til Aftenposten.no. 35-åringen ble blant annet ikke trodd på at han hadde tatt grep om sin spillavhengighet. Dette tar han tungt. - Vi vil nå gå igjennom dommen nøye før vi skriver vår anke, sier advokat Birkeland Ersdal. Dommen omfatter også et underslag av 950.000 kroner fra Valgavisen, hvor blant andre FrP, Høyre, LO og Kommunal- og regionaldepartementet ble lurt til å betale for annonser direkte til Baaslands private konto.

- Levnes ingen ære

Tingrettsdommer Carl-Hugo Lund er nådeløs i sine karakteristikker av Baasland, og tviler på hans ord om at han er en angrende synder: «Retten er egentlig i tvil om hvorvidt siktede selv i dag har tatt alt dette inn over seg selv om han sier noe annet. Blant annet hans bemerkning om at han hadde inntrykk av at Nustad hadde råd til å tape disse pengene, og at hun ikke selv foretok nærmere undersøkelser om hans økonomi», heter det i dommen. Etter dette slåes det fast at «det er en betydelig overvekt av skjerpende omstendigheter i saken, og at det bare i liten grad foreligger formildende omstendigheter».

- Strengere straff

Aktor Knut Horn mente at riktig straff burde være fem års fengsel, men siden siktede hadde tilstått og i følge loven da skal ha en viss rabatt, la han ned påstand om fengsel i tre år og seks måneder. Dette syntes dommer Lund var for snilt og fastslo at fire års fengsel er straff som fortjent.

- Naive foreldre

Oslo tingrett avlegger også foreldrene og Selvaag-arvingen Cecilie Nustad en visitt: "Foreldrene har i likhet med fornærmede Nustad vært utrolig naive og lettlurte personer, og dette er noe siktede åpenbart har benyttet seg av, blant annet gjennom å legge betydelig press av ulik art på dem", skriver Lund.

- Avhengigheten ikke straff-friende

Tingretten mener Baaslands spillavhengighet bare i liten grad bør redusere straffen: «Spilleavhengighet er bare en av flere typer avhengighet, og det er ikke grunnlag i rettspraksis for å legge betydelig vekt på slike forhold. I dette tilfelle er siktedes spilleavhengighet ikke nærmere utredet slik det har vært gjort i en del andre liknende saker, og det vises for så vidt til det som er sagt ovenfor om opplysninger vedrørende dette», slår Oslo tingrett fast.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Fakta om Baasland-saken

* 19. august 2008: Det blir kjent at biskop Ernst Baasland og hans kone Bodhild er begjært konkurs. Paret hadde tatt opp store lån for å hjelpe sønnen Bjarte, som var i pengeknipe. * 4. september: Politiet ber Bjarte Baasland returnere til Norge og melde seg for politiet. * 11. september: Biskopen og hans kone erklæres konkurs. De har garantert for lån på i alt 16,5 millioner kroner. Samme dag går biskopen ut i permisjon. * 11. september: Politiet etterlyser Bjarte Baasland internasjonalt. * 13. september: Kreditorer krever over 40 millioner kroner av Bodhild Baasland. * 14. september: Bjarte Baasland melder seg for politiet i Oslo. Han er siktet for grovt bedrageri, men slipper varetekt. * 17. september: Det blir kjent at Bjarte Baasland skal ha brukt totalt 60 millioner kroner på pengespill på internett. * 25. november: Ernst Baaslands anke over konkursslutningen blir avvist av Gulating lagmannsrett. * 26. november: Bjarte Baasland erkjenner skyld for grovt bedrageri av 26,6 millioner kroner og vil ta en tilståelsesdom. * 10. desember: Ernst Baasland søker avskjed som biskop. * 17. juni 2009: Rettssaken mot Bjarte Baasland skal starte i Oslo tingrett, men han er for syk til å forklare seg, og saken blir utsatt. * 21. september: Bodhild Baasland blir siktet for forsettlig grovt bedrageri av 5, 5 millioner kroner. Hun nekter straffskyld. * 1. oktober: Saken mot Bjarte Baasland starter på nytt. Han sier seg skyldig i bedrageri av 26,6 millioner kroner fra Cecilie Nustad.