• - I flere tilsyn ble det påpekt at den kommunale barneverntjenesten ikke hentet inn nødvendig informasjon om barnet og familien fra instanser som kjente barnet og familien.

    FOTO: JEANETTE AGA

Barnevernet svikter i 40 av 44 kommuner

Denne uken kom Statens helsetilsyn med en knusende rapport om det kommunale barnevernet. - Sviket er at man har sett barna, noen har meldt fra, men de har ikke fått skikkelig hjelp, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.

De omfattende lovbruddene kommer frem i Tilsynsmeldingen for 2011 som ble lagt frem mandag.

Der har Statens helsetilsyn oppsummert funn fra tilsynet med kommunalt barnevern i hele landet i 2011. Fylkesmennene som utførte tilsynene påpekte lovbrudd eller forbedringsområder i 40 av 44 kommuner.

- Dette tar vi svært alvorlig. Det betyr at barn ikke får hjelp til rett tid, at omsorgssvikt ikke avdekkes og at hjelpetiltak ikke fungerer, sier direktør i Statens helsetilsyn, Lars E. Hanssen.

Han mener det største sviket er at dette handler om barn som det allerede er meldt bekymring for, men som ikke følges opp som de burde av barnevernet.

Hører ikke på barna

I flere tilsyn ble det påpekt at den kommunale barneverntjenesten ikke hentet inn nødvendig informasjon om barnet og familien fra instanser som kjente barnet og familien. Dette kan igjen ha ført til at barn som skulle hatt det, ikke fikk hjelp.

Hanssen forteller også at de er svært bekymret for at tilsynene har vist at barnas medvirkning ikke blir tatt på alvor i mange kommuner.

- Mangler ved barns medvirkning var et gjennomgående trekk. Det var tilfeldig om barn ble snakket med eller ikke. I noen saksmapper var det for eksempel ikke oppgitt hva barnet mente om sin egen situasjon, eller om iverksatte hjelpetiltak, forteller direktøren i Helsetilsynet.

- Må følges opp

Tilsynene viser også omfattende svikt i evalueringen av tiltak. I noen kommuner ble det avdekket at hjelpetiltakene ikke ble evaluert i det hele tatt og at barn ble gående med samme hjelpetiltak i flere år uten evaluering.

- Hele poenget med tiltak er at de skal følges opp for å finne ut om de fungerer. Det er svært viktig å unngå at barn i lang tid mottar hjelpetiltak som ikke fungerer. Barneverntjenesten skal derfor følge nøye med og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak eller om det er grunnlag for omsorgsovertagelse, sier Hanssen.

june.westerveld@aftenposten.no

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt