• I hele vinter har passasjerene stått tett i tett på flere T-banelinjer, som her på linje 2 i januar i år. Men nå lover både Ruter og Oslo T-banedrift bedring.

    FOTO: Stein J. Bjørge

Bedre plass til sommeren

Hvorfor kjører T-banen i Oslo med bare tre vogner på noen linjer i rushtrafikken, ogdobbelt så mange vogner midt på dagen? Fordi de ikke har nok vogner.

 

«Hvor vil det gjøre minst skade å bruke færre vogner i morgenrushet?»

Det spørsmålet blir stilt nesten daglig av Oslo T-banedrift, selskapet som kjører T-banen. Årsaken til dette spørsmålet er at det nesten daglig er færre vogner tilgjengelig enn trafikkplanen tilsier.

Pendlere på linje 2 (Østerås-Ellingsrudåsen) kjenner konsekvensen.

- Ja, linje 2 blir ofte rammet, og det er fordi at av alle ting som er ille, så er det minst ille hvis linje 2 blir rammet, og det er fordi trafikken totalt sett er mindre der. Men vognkapasiteten blir også redusert andre steder, forklarer Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen. Han presiserer at linje 2 ikke er den første linjen som opplever kutt.

Les også

Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen sier han er like mye imot rushtidsavgift som passasjerene. Likevel skal forslaget nå utredes.

- Dette er noe 
vi håper vi aldri må innføre

Ruter åpner for å utrede rushtidsavgift på buss og, men håper det ikke blir noe av.

- Men hvorfor kjører dere med full kapasitet midt på dagen og med halv kapasitet i rushtiden? Burde det ikke vært motsatt?

- Det er ikke sånn. Det er noen avganger som bare har tre vogner. Vi setter flere vogner i trafikk så fort det er mulig. Det er ingen ting i planene som tilsier redusert trafikk i rushtrafikken, tvert imot. Vi prioriterer rushtrafikken. De togene som er tilgjengelig, er faktisk ute og kjører, forklarer Jenssen.

Litt for ambisiøst

Årsaken til problemene ligger i det Ruter-sjefen sier viste seg å være en svært ambisiøs plan for vogntilgjengelighet. Hver dag er det et varierende antall T-banevogner som ikke kan settes i trafikk. Det kan være på grunn av tekniske problemer, vandalisme eller annet. Men da trafikkplanen ble lagt, ble antallet beregnet for lavt. I hvert fall lavere enn det som er virkeligheten de aller fleste dager. Derfor må tilbudet reduseres på enkelte linjer. Reduksjonen kommer etter en prioriteringsliste som er satt opp. Og på den står altså blant annet linje 2 utsatt til.

- Vi er veldig lei oss for at dette går ut over disse passasjerene. Det er ikke ønsket, og var ikke det vi planla for. Men slik er det blitt siden det vi planla for, ikke ble virkelighet. Vi håper på forståelse for at dette er en situasjon som er midlertidig. I løpet av sommeren og tidlig høst får vi 32 nye vognsett, og da skal vi ha mer enn nok til å fylle alle avgangene, sier Jenssen.

- Så da kan du love passasjerene at de ikke lenger vil komme til et trevognstog i rushtiden?

- Jeg kan si at vi burde da ha nok vogner. Det kan selvsagt skje at et tog havarerer, eller at noe annet uforutsett skjer, men jeg kan love at det ikke fortsetter på det dagens nivå.

- Var trafikkplanen urealistisk?

- Det må egentlig Oslo T-banedrift svare på, for det var de som mente de skulle klare dette. Nå er det et høyere antall feil enn vi kan akseptere, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen.

- Vel, seniorrådgiver Bjørn Rydmark i Oslo T-banedrift - var det en urealistisk plan?

Les også

Hvor er Oslos sykkelfeller?

Legg inn de verste eksemplene i kartet vårt.

- Nei, men det var en plan med veldig små marginer. Vi er veldig sårbare for uforutsette hendelser. Da flere tog måtte på verksted ble det problemer. Men det blir bedre når de nye togsettene kommer, det første leveres 19. mai, sier Rydmark.

Glassdørene er kommet tilbake

På flere stasjoner er glassdørene tilbake i T-banens sperringer.

Men det betyr ikke at det omstridte billettsystemet Flexus skal settes i funksjon slik hensikten egentlig var, med lukkede stasjoner hvor passasjerer måtte validere reisekortet for å komme inn på stasjonen.

Glassdørene er satt opp for å hjelpe kontrollørene når de skal gjennomføre billettkontroll.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt