• Stormen Inga i 2005 ga en forsmak på hva som vil skje på Bryggen og andre steder når vannet stiger.

    FOTO: MARIT HOMMEDAL/SCANPIX

Bergen går våt
fremtid i møte

Jernbanestasjonens skinnegang vil stå under vann.

Jernbanestasjonens skinnegang vil stå under vann, samtlige kaianlegg og kilometervis med bygningsmasse langs sjøkanten. Bergen går en våt fremtid i møte i dette århundret, og verre blir det. Klimaprognosene om et økende havnivå vil ramme Norge med økende tyngde allerede om 40-50 år, og enda verre skal det bli. For selv om havets nivå er spådd å øke med fra 65 til 120 centimeter inneværende århundre, vil havet fortsette å stige i mange hundre år fremover. Betydelige deler av Bergen by, i spissen for en lang rekke små og større steder langs kysten, vil bokstavelig talt bli lagt under vann.

Alvorlig.

- Folk og politikere har allerede sett hva som er i ferd med å skje med Bryggen, og tar det som et forvarsel, sier forskningsleder Helge Drange ved Nansen- og Bjerknessenteret i Bergen. - Jeg er faktisk imponert over byens politikere, som tar situasjonen alvorlig. Nederlandske ingeniører har allerede vært i Bergen for å se hvor man kan bygge sluser over Puddefjorden og foran Vågen. Vi mottar mange telefoner fra kommuner som forstår at de heretter må ta havstigningen med i sin planlegging. Forsikringsbransjen har allerede signalisert at de ikke vil utbetale erstatninger hvis utbyggere ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til fremtidens havnivåstigning.

Rammes.

Av alle Nordens byer og tettsteder vil Bergen bli et svært synlig offer for utviklingen.- Ved stormflo ved slutten av vårt århundre, vil vannet nå opp til jernbanelinjene på Bergen jernbanestasjon, påpeker Drange. - Fisketorget vil stå under vann, likeså Holbergsallmenningen. Puddefjorden vil flomme over og nå Lungegårdsvannet i sentrum, som vil øke til nesten det dobbelte i omfang. Første etasje i all bygningsmasse langs sjøkanten vil rammes. For Bergen er situasjonen alvorlig. For Bryggen vil sjøen være et stort problem om bare 10-20 år. Det er viktig at opplysningene om hva som venter, nå kommer ut, sier han.

Lydhøre.

Bergen kommune har allerede utarbeidet et varslingskart som viser byens sentralområder satt under vann ved stormflo mot slutten av århundret, med en vannstand 2,38 meter over "normal null".- For Bergen by er det som fremkommer i FNs klimarapport allerede blitt virkelighet, og blir behørig behandlet og tatt inn i byens planer, sier byråd Lisbeth Iversen i Bergen kommune. - Vi diskuterer ikke lenger om dette er sant, dette er realiteter og situasjonen er alvorlig. Den forventede havnivåstigningen legges allerede inn som grunnlag for arealplanleggingen i kommunen. Vi har samtaler om problemet med forskere, er svært lydhøre, og vil gjerne vite hva de kan bistå med.

Mottiltak?

I det stille ser Bergens myndigheter allerede på forslagene om å bygge sluser, eventuelt diker. - En mulighet er å bygge en sluse over Puddefjorden i en lengde av cirka 170 meter, rett under Puddefjordsbroen. Det vil redde bl.a. jernbanestasjonen, brannstasjonen og Høyteknologisenteret fra å bli satt under vann. I tillegg vurderes en sluse rundt 220 meter bred ytterst i Vågen, fra Skoltegrunnskaien til Nordnes, og som vil muliggjøre at store båter passerer, sier Drange. Britene er allerede i ferd med å oppgradere slusene til Themsen. I Norges nærhet vil både Sør-England, Nederland, Nord-Tyskland og Danmark rammes av havnivåstigningen. Enda mer utsatt er fjernere land, som bl.a. Bangladesh og øyrikene i Det indiske hav og Stillehavet, påpeker Drange.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Havnivå i dette århundre

Havstigningen skyldes at havene utvides når de blir varmere som følge av varmere klima, dertil snøsmelting i arktiske områder.Siste hundre år har det globale havnivået økt med 17 centimeter. Siden tidlig på 1990-tallet har havstigningen akselerert.Norskekysten har i perioden 1891 til 1990 sett en havstigning på 14 centimeter, når man ser bort fra effekten av landheving. Fremtidig havnivåøkning ventes å bli fra 65 til 120 centimeter.Landheving vil gjøre at innerste deler av Oslo- og Trondheimsfjorden kommer best fra havnivåøkningen, mens Sørvestlandet kommer dårligst ut.Global økning av havnivået er forventet å bli 55-110 centimeter mot slutten av århundret i forhold til perioden 1980-1999.