• Bjørn Erik Thon.

    FOTO: FOTO:FORBRUKEROMBUDET

Bjørn Erik Thon blir ny direktør i Datatilsynet

Etter det Aftenposten.no erfarer blir Bjørn Erik Thon fredag utnevnt til ny direktør i Datatilsynet.

Les også: Disse vil bli ny direktør i Datatilsynet

Etter det Aftenposten.no erfarer blir Bjørn Erik Thon i dag utnevnt til direktør i Datatilsynet av kongen i statsråd.

Politisk rådgiverThon har vært forbrukerombud siden 2000.

Ifølge Wikipedia er Thon utdannet cand.jur., og har jobbet som seksjonssjef i Forbrukerrådet, advokat- og dommerfullmektig, og har vært politisk rådgiver for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet (1999–2000).

Han har også skrevet flere kriminalromaner og bøker om forbrukerspørsmål.

- Personvernspørsmål er en av de viktigste utfordringene fremover, sa Thon Disse vil bli ny direktør i Datatilsynet med Aftenposten tidligere i år.

Tar over etter ApenesHan overtar stillingen etter Georg Apenes, som gikk av med pensjon 9. april.

Direktørstillingen ble utlyst i begynnelsen av februar, med søknadsfrist den 15. mars. Apenes har vært direktør i Datatilsynet siden 1989, og har i mange år vært en aktiv samfunnsdebattant som fast kommentator i norske aviser og har skrevet artikler for tidsskrifter, essaysamlinger, lærebøker og antologier.

Apenes har gjennom årene mottatt en rekke utmerkelser og priser for sitt arbeid for personvernet. I desember 2008 ble han tildelt Rosingakademiets hederspris.

Georg Apenes har gått av som direktør i Datatilsynet. FOTO:JON HAUGE.

FOTO: JON HAUGE

Les også

Siste fra Innenriks

Disse søkte på stillingen:

Medieutvikler Anders Brenna (35) Forbrukerombud Bjørn Erik Thon (46) Administrasjonssjef Donald Walter Osthoff (49) Direktør i det kriminalitetsforebyggende råd Erik Nadheim (55) Logistikksjef Annika Susanne Sjøgren (45) Prosjektleder Christine Hafskjold (39) Konsulent Kjell Graver Johnsen (51) Direktør Ola-Kristian Hoff (46) Salgskonsulent Mohammed Iqbal Gondal (22) Department manager Michael Kindermann (41) Prosjektleder Jon Petter Lindholm (41) Seniorrådgiver Walter Martin Tveter (36) Kulturadvokat Eirik Djønne (58) Tidligere leder i Norsk Journalistlag, redaktør Ann-Magrit Austenå (48) Førstestatsadvokat i Økokrim Elisabeth Roscher (48)

Datatilsynet

Datatilsynet er et norsk, uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Fornyings- og administrasjonsdepartementet, opprettet 1. januar 1980. Datatilsynets oppgave er å overvåke overholdelse av personopplysningsloven. Tilsynet skal holde seg orientert om bruken av personregistre, gi råd om personvern og datasikring, kontrollere at lovgivningen blir fulgt og føre oversikt over eksisterende personregistre. Datatilsynet skal også behandle klager fra allmennheten som gjelder registrering og bruk av personopplysninger i privat næringsvirksomhet, foreninger, offentlige organer m.m., og har myndighet til å gi konsesjon til opprettelse av personregistre som skal gjøre bruk av elektroniske hjelpemidler, og andre registre som skal inneholde særlig følsomme opplysninger. Kilde: Store norske leksikon.

Siste nytt