Bjørn felt i Hedmark

En hannbjørn på 120 kilo ble søndag felt av jegere fra Statens naturoppsyn sør i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Bjørnen ble felt for å hindre skade på sau i området.

Statens naturoppsyn (SNO) fikk sist onsdag tillatelse til felling fra Direktoratet for naturforvaltning etter at det var funnet ferske spor fra bjørn i området.

Årsaken til dette er at området er prioritert for beitedyr av den regionale rovviltnemnda, samt at området grenser til Hedmarksvidda i sør. Det er et område hvor det slippes et betydelig antall sau på beite, og hvor skadepotensialet derfor vurderes som stort.

Det har årlig forekommet skader på sau forårsaket av bjørn i disse områdene.

 

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt