Blått, rødt og eggegult i skogen

Opp av sofaen, ut i marka. Kantarellene strutter under grantrærne. Også blåbær og bringebær bugner det av i år.

«SOPP,TETT PÅ SOMMER-OSLO»
Matauk. - Nå er det bare å komme seg ut i skogen. Det skal ikke mye til før man har kurven full, oppmuntrer inspektør og soppekspert Rolf Gillerdalen i helsevernetaten. Han har plukket sopp i ukevis allerede. Også blåbær og villbringebær skal det være mengder av i år. - Folk melder om mye bær, spesielt her på Østlandet. Blåbærene og villbringebærene har kommet for fullt, sier informasjonssjef Britt Kåsin i Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker. Årsaken til mengdene av bær og sopp skal være at det er sånn passelig fuktig i skogen.Aftenposten Aften dro til skogs med soppekspert Gillerdalen. Og ganske riktig, bare et steinkast fra de folkerike turveiene rundt Sognsvann struttet kantarellene. Gillerdalen anbefaler nybegynnere å holde seg til "ekte kantarell" i starten. Den er eggegul og kan bare forveksles med "falsk kantarell". Om man skulle forveksle de to sortene, er det altså ingen fare, begge er spiselige. Den første tiden bør man bare plukke de såkalte "fem sikre": kantarell, matblekksopp, fåresopp, blek piggsopp og matriske. Gillerdalen oppfordrer nybegynnere til å kjøpe litteratur om sopp. - Ikke bruk gammel litteratur, råder han. Årsaken er at sopp som man tidligere regnet som spiselige, i dag kan være på listen over giftig sopp. Eksempelvis har rødskrubben gått ut.- Flere og flere følte seg dårlige etter å ha spist rødskrubb. Derfor ble den tatt ut av listen blant de sikre sopptypene, forklarer Gillerdalen. - Du må være helt sikker på at det er matsopp du har funnet, sier han. Ifølge Kåsin er det stort sett småbarnsfamilier som plukker bær. - Tidligere var bærplukking en form for matauk. Nå plukker man mer for opplevelsens skyld, sier Kåsin.

Les også:

Siste fra Innenriks

Fakta

Bruk kurv. (Sopp blir lett bedervet i plastpose.) Skill sortene fra hverandre i kurven. Grovrens når du plukker. Børst vekk jord. Skjær av nederste del av stilken. Her trives kantarellen: I mørk og fuktig blandingsskog, i klynger, ofte rundt røttene til grantrær. Soppkontroll: Søndag 17. august starter soppkontrollen i helsevernetatens lokaler i Maridalsveien 3. Soppkontrollen er åpen søndager kl. 15- 18 og mandager kl. 9- 12. Soppforeningens soppkontroll: Søndager kl. 15- 17bak Majorstuhuset (ved Butikken ved trikken) f.o.m. 31/8 t.o.m 5/10. Lørdager kl. 15- 17 ved Bekkestua bibliotek i Bærum f.o.m. 6/9 t.o.m. 27/9 (med et foreløpig forbehold for lørdag 13/9). Søndager kl. 15- 17 ved bommen ved Rustadsaga f.o.m. 31/8 t.o.m. 5/10. Giftinformasjonen - Døgnvakt: Tlf. 22591300.