• Statsadvokat Rudolf Christoffersen i Bergen er enig med Europarådet i at strafferammen og straffeutmålingen for menneskehandel er for lav i Norge. Han viser til en sak fra Bergen hvor tre menn ble dømt til tre års fengsel for å ha utnyttet en 17 år gammel albansk jente til prostitusjon. Normalnivå for voldtekt er fire år.

    FOTO: Stig B. Hansen

Ble solgt, tvunget til å selge sex – og bøtelagt av politiet

«Hvis du ikke selger sex, får du ikke se datteren din igjen», sier «Lucie» som fikk bot for å oppgi falsk identitet – noe bakmenn tvang henne til.

Tårene renner under hele intervjuet. Den nigerianske kvinnen (30) forteller at hun forlot Nigeria for å hindre kjønnslemlestelse av sin lille datter. Hun kom i kontakt med en lady som hjalp henne via Spania til Norge.

Datteren ble holdt som gissel i Spania, hvor «Lucie» fikk vite at hun skyldte 50.000 euro for seg og 20.000 euro for datteren (totalt ca. 550 000 kroner). Hun skulle sendes til Norge for å jobbe inn pengene. En oktobermorgen kom «Lucie» med buss til Oslo.

- Samme kveld ble jeg tvunget til å selge sex i gatene. Når menn spurte hvorfor jeg gråt, svarte jeg at det var fordi det var så kaldt. Lady hadde sagt: «Hvis du ikke selger sex, vil du ikke se datteren din igjen». Jeg måtte ikke si noe til politiet eller andre, forteller kvinnen som nå har fått opphold i Norge sammen med sin syv år gamle datter.

Barneofre

Europarådets GRETA-rapport om Norges innsats mot menneskehandel påpeker en rekke områder Norge bør bli bedre som sikre at ofre ikke blir straffeforfulgt for lovbrudd de er blitt pålagt av bakmenn.

Rapporten mener det mangler klare prosedyrer for å identifisere ofre for menneskehandel, og nevner spesielt barn – inkludert barn av romfolk. Norge blir bedt om å heve maksimum strafferamme og straffeutmålingen. Dagens strafferamme er fem år for menneskehandel, ti år for grov menneskehandel.

Altfor lave straffer

Statsadvokat Rudolf Christoffersen i Hordaland statsadvokatembeter var i fjor aktor i Norgeshistoriens største menneskehandelsak hvor seks rom ble dømt for utnyttelse av barn. Han mener flere av Europarådets anbefalte forbedringer er nødvendige. Han er enig i at strafferammen for menneskehandel bør heves.

- Fortjenesten bakmenn har på å utnytte andre er så stor at det lave straffenivået ikke har noen avskrekkende effekt. Det blir en form for kalkulert risiko, sier statsadvokaten som påpeker at normalnivå for voldtekt er fire år.

- Men hvis man tvinger en kvinne til å ha sex med en rekke menn, er norske domstoler ikke i nærheten av å utmåle så streng straff som for en voldtekt.

Datteren gissel

«Lucie» ble tvunget til å selge sex i gatene i Norge og Spania. I 2008 ble hun stoppet av politiet i Oslo. Hun oppga falskt navn, slik bakmennene hadde pålagt henne. Hun ble ilagt en bot på 7000 kroner. Hun sier at hun har betalt 35.000 euro (vel 250.000 kroner) til bakmennene, halvparten av det de mener hun skylder.

Statsadvokat Christoffersen mener, som Europarådet, at økt skolering må til for blant annet å unngå slikt.

- Kunnskap og kompetanse om menneskehandel har i over flere år vært for dårlig. Det har resultert i at en del ofre for menneskehandel er blitt straffeforfulgt i stedet for å bli beskyttet, særlig utenfor Oslo og Bergen.

Ikke den eneste

ROSA-prosjektet som bistår ofre for menneskehandel, har søkt om at Justisdepartementet benåder «Lucie». De fikke avslag, som de klaget på. Nå skal klagen over avslag på søknad om benådning avgjøres av Kongen i statsråd. 

- Politiet kan ikke bare gå i prostitusjonsstrøket og bøtelegge utenlandske kvinner for falsk adresse og navn. Sannsynligheten er stor for at de blir tvunget til å selge sex, sier leder Mildrid Mikkelsen.

«Lucie» utnyttere – nigerianske kvinner – ble i 2011 anmeldt til norsk politi. Bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag, som har bistått flere ofre for menneskehandel, mener «Lucie» ikke er den eneste som rammes på denne måten.

Politidirektoratet kommenterer at Norge er forpliktet av Europakonvensjonen som pålegger statene å sikre at ofre for menneskehandel ikke i urimelig utstrekning selv blir gjenstand for strafforfølgning.

Tove Eriksen leder i KOM (Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel) erfarer at ulike instanser har ulike vurderinger om hvem som skal anses å være ofre for menneskehandel. Det til tross for at det i Norge legges til grunn at alle profesjoner som kommer i kontakt med mulige ofre har plikt til å identifisere og henvise vedkommende til rett instans.

Tårene har samlet seg i en våt flekk på T-skjorten når «Lucie» forteller hvordan hun greide å rømme med datteren, kom på krisesenter i Norge – og ble innhentet av en bot hun ikke skjønner hvorfor hun fikk eller skal betale.

Les også

Siste fra Innenriks

Menneskehandel

Når man ved vold, trusler eller annen utilbørlig adferd utnytter en person til prostitusjon, tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i fremmede land eller får fjernet vedkommendes organer. Strafferammen er fem års fengsel. Den som forleder, medvirker til eller legger til rette for slik utnyttelse av en annen person, straffes med fengsel i inntil fem år. Grov menneskehandel, her inngår utnyttelse av barn under 18 år, straffes med fengsel inntil ti år. Det gjelder uavhengig av om vold eller trusler er benyttet.

Kilde: Straffelovens § 224

 

 

 

 

Dette er GRETA

Europarådets ekspertgruppe mot menneskehandel. (The Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) følger med på at land som har ratifisert Europarådets konvensjon mot menneskehandel, følger sine forpliktelser.

 

 

Siste nytt