• Ikke bare drill. To tredjedeler av gardistenes tjeneste skal fortsatt være vanlig infanteritrening, inkludert øvelse i felt.

    FOTO: TOR G. STENERSEN

Blir ikke pyntesoldater

Garden skal likevel få være ordentlige soldater. Det har forsvarssjef Harald Sunde bestemt.

Les mer:

Sjefen for Forsvaret har på Gardens eget språk tatt en «Firkant helt om – marsj!». Det er en ordre som innebærer å snu 180 grader i forhold til kursen man holder, og som brukes under gardeoppvisninger.

Som Aftenposten har omtalt, skulle Hans Majestet Kongens Garde fra nyttår miste all trening som infanterisoldater. Gardistene skulle bli rene vakt- og paradesoldater, eller pyntesoldater. Dette for å spare penger.

Protestene har vært høylytte, ikke minst fra soldatene selv.

Men i går ble Gardens ansatte informert om at det likevel blir «business as usual», inntil videre.

Det betyr at to tredjedeler av gardistenes tjeneste fortsatt skal være vanlig infanteritrening, inkludert øvelse i felt. Noe som både gir en betydelig våpenopplæring og en mulighet for gardistene til å gå videre i Forsvaret, til befalsutdannelse eller deltagelse i operasjoner utenlands.

Forsvarssjef Harald Sunde forklarer snuoperasjonen med at det nå gjøres en «gjennomføringsutredning».

Garden og politiet

- Vi ser på alle operative oppdrag knyttet til virksomhet i fred. Og på om noen oppdrag kan endres som følge av at Forsvaret som sådan endres. Garden er en viktig avdeling for slike oppdrag. Vi trenger en solid utredning rundt konsekvenser av endringer for Garden. Rett og slett en kvalitetssikring av hvordan oppdraget med beredskap for kongehuset skal løses. Her grenser også Forsvarets oppgaver til politiets oppgaver, sier Sunde.

- Hva er tidsperspektivet for utredningen?

- Vi gjør dette så fort som mulig og skal være i mål senest til sommeren.

- Hvor skal pengene spares inn som man planla å hente fra Garden?

- Det må vi håndtere som en del av budsjettet, sier Sunde.

Både hær og departement

Etter det Aftenposten erfarer, var både Hæren selv og Forsvarsdepartementet involvert i forslaget om å ribbe Garden for soldattrening. I en tidlig budsjettprosess pålegges Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet å sette opp lister over hvor det teoretisk kan spares inn. Forsvarsdepartementet meldte tilbake at de var positive til forslaget om å endre Garden. Hæren fulgte så opp og ga i sin tur beskjed til avdelingen selv.

Så har man i etterpåklokskapens lys sett nærmere på konsekvensene, inntil forsvarssjefen i går ga beskjed om «business as usual».

Gardesjef Odd Andreas Søbstad har følgende kommentar til utviklingen:

- Garden løser de oppdrag den får beskjed om å løse.

Fornøyde soldater

Christopher Nordmo, landstillitsvalgt for soldatene i Forsvaret, er svært glad for nyheten om Garden.

- Dette er først og fremst kjempepositivt for vernepliktsordningen og for tillitsmannsapparatet. Saken viser at verneplikten er forankret i folket, og at ledelsen i Forsvaret ser betydningen av dette. Vi er kjempefornøyd med utfallet, og håper at også fremtidige budsjetter gjør Garden til et attraktivt sted å være, sier han.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Dette er saken

Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) Dette heter det om Garden i dag, på Forsvarets hjemmesider: «Garden er i meget stor grad relevant (aktuell, betydningsfull) gjennom vakt og sikringsoppdragene ved de kongelige residenser. HMKG løser med andre ord et løpende skarpt oppdrag i fred.» «Garden er i tillegg en solid utdannet operativ avdeling med trente infanterisoldater til stede 365 dager i året. Det gjør den relevant også i forhold til andre sannsynlige og fremtidige sikkerhetsmessige utfordringer.» Fra nyttår skulle Garden fratas del to av dette oppdraget og bli en ren vakthold- og paradeavdeling. Nå har Forsvaret snudd.

Siste nytt