• Fathia Ahmed Omar ble kastet ut av Norge sammen med sønnen Munir tidligere i mars. Nå bor de på gaten i Genova.

    FOTO: KRISTOFFER RØNNEBERG

Brevkaos utsatte ny behandling

Saksdokumentene til Fathia Ahmed Omar (25) satt fast i posten i en uke. Dermed måtte UNE utsette å behandle saken hennes på nytt.

Les også:

Det skiller noen få kvartaler mellom kontorene til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Likevel har det tatt mer en uke å få oversendt viktige dokumenter fra den ene etaten til den andre.

Kaos i postvesenet etter de siste ukene har trolig ført til at norske immigrasjonsmyndigheter måtte utsette behandlingen av saken til den somaliske 25-åringen Fathia Ahmed Omar med så mye som en uke.

Kastet utSammen med sønnen Munir ble hun tvangsutsendt fra Norge onsdag 10. mars, på tross av at hun var nyoperert etter en omfattende underlivsoperasjon og at både mor og barn nylig fikk diagnosen posttraumatisk stressyndrom av en psykolog i Bergen.

Ettersom Italia var det første europeiske landet hun kom til etter å ha flyktet fra Somalia, var det også Italia hun ble sendt tilbake til. Nå tilbringer hun dagene på gaten i den norditalienske byen Genova.

UDI og UNE var ikke klar over 25-åringens helsesituasjon, og hadde derfor heller ikke tatt hensyn til den da søknaden hennes om å få søke asyl i Norge ble vurdert.

Satt fast i postenKvinnens fastlege oversendte alle helseopplysninger om 25-åringen til UDI dagen etter at hun ble sendt ut av landet, og UDI videresendte opplysningene videre til italienske myndigheter. Mandag 15. mars ble disse opplysningene samt resten av saksdokumentene – den såkalte «gule mappen» – videresendt Utlendingsnemnda (UNE) slik at saken kunne bli tatt opp på nytt.

Fredag hadde UNE ennå ikke mottatt dokumentene, etter hva Aftenposten.no kjenner til. Selve helseopplysningene fra fastlegen ble også sendt på e-post, men den fysiske «gule mappen» satt fast et sted i postsystemet.

- Dermed fikk heller ikke UNE påbegynt saksbehandlingen, sier en kilde med kjennskap til saken til Aftenposten.no.

Avdelingsdirektør Jon Arne Jensen i UNE sier mandag at dokumentene nå er kommet frem.

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt saken fra UDI, og at vi er i gang med å se på informasjonen vi nå har og har startet behandlingen av saken. Forøvrig er det ikke i noen sak slik at vi har mottatt saken samme dato som den registreres ut fra UDI, og slik er det også her, sier han.

Hverken Jensen eller andre i UNE har besvart Aftenposten.nos forespørsel om å spesifisere når dokumentene ble mottatt eller når saken ble gjenopptatt.

Posten beklagerBåde UNE og UDI bruker Departementenes servicesenter (DSS) for å sende internpost mellom etatene. Avdelingsdirektør Bodil Mølmen ved DSS bekrefter at det er store problemer med postengangen.

- Posten Norge har flyttet en stor sentral, og det fører til betydelige forsinkelser. Det er et stort problem for oss, og vi sendte et brev til Posten i forrige uke for å klage, sier Mølmen.

Om brevet er kommet frem vites ikke, men Posten Norge har allerede beklaget problemene. I en pressemelding sier konserndirektør Tore K. Nilsen at rundt ti prosent av posten er forsinket etter en omlegging fra Oslo sentrum til Lørenskog.

- Vi beklager forsinkelsene overfor våre kunder, men ber om tålmodighet og forståelse for at en så stor omlegging, som Posten nå gjennomfører, er svært krevende, sier han.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks