"Bryggen" truet

Eksperter fra flere land skal finne løsning.

Bryggen i Bergen, oppført på Verdens Kulturarvliste, er truet av lav grunnvannsstand, setningsskader og stadig hyppigere flom. Nå mobiliseres eksperter i flere land for å finne en løsning.Bryggen, ett av Norges fremste kulturminner, har gjennom flere tiår havnet i voldsom ubalanse. Fra 1979 til 2000 har grunnvannsstanden i den nordøstre del av den fredede bebyggelsen mot Radisson SAS Hotel Bergen sunket med flere meter. I forkant rammes Bryggen stadig av springflo.

Påtrengende.

- Hovedårsaken til senkningen av grunnvannstanden skyldes både dype drensledninger, som har tappet vannet ut av en del av området, dernest vannlekkasje under og gjennom en spuntvegg av stål mellom den nye og gamle delen av Bryggen, sier arkeolog og seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Ann Christensson. - På det meste tappes grunnen under den bakre del av Bryggen for 100 kubikkmeter vann i døgnet. Når grunnvannet forsvinner, blir de rike organiske kulturlagene hvor mange arkeologiske funn er gjort opp igjennom årene, tørrlagt og over tid brutt ned. Bryggen har vært i langt bedre vannmessig balanse opp gjennom historien. I dag er denne forrykket. Vi har stilt diagnosen. Nå er vi nødt til å foreta tekniske inngrep for å stabilisere området. Når et sted på Verdens Kulturarvliste er truet, går alarmen også internasjonalt. 10. juni samles en rekke eksperter fra Danmark, Polen, Nederland og Storbritannia og Norge i Bergen, for å diskutere redningsplaner og prosjektere hva som må gjøres. Man vet allerede nå at den omtalte spuntveggen må tettes, men det vil ikke være nok. Også drensproblemet må løses.

Setninger.

Det manglende grunnvannet har medført at den nordøstlige del av Bryggen nærmest SAS-hotellet synker med åtte millimeter i året. I stikk motsatt ende av Bryggen er det bare snakk om knapt en millimeter.- Hvis vi ikke griper inn nå, vil setningene fortsette og over tid føre til at en betydelig del av Bryggens bygninger blir skjevere og skjevere før de til slutt raser sammen, sier hydrogeolog Hans de Beer ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i Trondheim.

Verre.

Den fremre del av Bryggen sliter også med vannet, fordi den har et for lavt nivå i forhold til sjøvannstanden. Bare i vinter har springflo 15 ganger gjort sjøvann til sjenanse for Bryggens fotgjengerne. I syv tilfeller gikk vannet helt inn i enkelte lokaler i bygningenes første etasje. Problemet får man gjort lite med, og verre blir det. - Allerede om 40 år vil sjøvann ved flo sjø trenge inn i første etasje av Bryggen to ganger i døgnet, som følge av at havet vil stige. Det er en annen utfordring som vil kreve helt andre løsninger, opplyser forskningsleder Helge Drange ved Nansen- og Bjerknessenteret i Bergen.

Les også

Siste fra Innenriks

Bryggen i Bergen

Opprinneligrekker av enetasjes naustlignende hus som rundt 1020-30 lå cirka 140 meter bak dagens kaifront. Bergen grunnlagt trolig da, men delvis omregulert med bl.a. kirkebygg av kong Olav Kyrre cirka 1070.Ekspandertemot sjøen under middelalderen, som følge av økt handel og større behov for lagerplass.Viktigste handelssentrum på Vestlandet frem til 1900-tallet.Hanseatiskhandelsknutepunkt, med Det tyske kontor etablert fra 1350 til 1754. Kalt Tyskebryggen 1857-1945.Brannherjeten gang i 1120-årene, så i 1170 (eller -71), 1198, 1248, 1332, 1476, 1702 og 1955. SAS-hotellet og Bryggen Museum oppført på branntomten fra 1955.I dag 61 fredede bygninger bygget etter 1702, hvorav 35 eies av Stiftelsen Bryggen etablert i 1962,samt seks kopier bygget i 1980, som nå også har fått vernestatus.Statussom kulturminne på Verdens kulurarvliste i regi av UNESCO i 1979. 827 000 besøkende i 2006.

Flere bilder

Om 40 år kommer dette til å skje to ganger i døgnet, ifølge forskere. Men akkurat nå må de konsentrere seg om dagens problemer. FOTO: MARIT HOMMEDAL / SCANPIX