• «David» ble glemt ved Drammen sykehus. Hovedtillitsvalgt for legene ved sykehuset, Tom Henri Hansen, forteller at de lenge har fryktet at pasienter skulle «forsvinne» på grunn av datafeil.

    FOTO: Olav Olsen

  • - Det er tragisk at man ikke har prioritert å få til et velfungerende IKT-system i helsevesenet, sier Therese Lohne Boehlke fra advokatfirmaet Unneland.

    FOTO: Jan T. Espedal

«David» (60) ble offer for en datafeil - nå dør han av kreft

Fra dataproblemet først ble oppdaget, gikk det over halvannet år før helsevesenet skjønte alvoret, og David forble «glemt» av sykehuset.

«David» vet han skal dø av kreft. Han vet også at han mest sannsynlig ville ha overlevd hvis det ikke hadde vært for en datafeil på sykehuset.

Han føler seg for syk til å stå frem i avisen, og han vil heller ikke at Aftenposten skal bruke hans egentlige navn. «David» går på cellegift og lever både med fysiske smerter og vissheten om at han ikke har lenge igjen.

Han har nemlig uhelbredelig kreft, en sykdom som ble oppdaget rundt ett år for sent på grunn av en datafeil.

Ifølge en medisinsk vurdering er det snaut 10 prosent sjanse for at David fortsatt lever om fem år. David har fått vite av legene at han aldri kan bli frisk.

- «De har tatt livet fra meg», pleier han å si. Det er en stor belastning å gå rundt med en dødsdom hengende over seg, en dødsdom han kunne ha unngått, sier Davids advokat, Therese Lohne Boehlke.

Ble aldri innkalt

Det begynte i slutten av mai 2011, da David fikk høre fra Drammen sykehus at han hadde betennelse i tarmen. Han fikk behandling med antibiotika og ble henvist til en grundigere undersøkelse om ca. to måneder.

Innkallingen kom aldri.

Etter å ha purret tilsammen fire ganger, og etter å ha blitt lovet at han skulle bli ringt opp igjen, uten å høre noe som helst, lot David saken ligge, forteller advokaten.

Han tenkte det sikkert ikke var noe mer enn den betennelsen.

I juni 2012 kjente han imidlertid smerter i magen. David ble innlagt og fikk konstatert tarmkreft med spredning til lever og bukhinne.

Datafeilen

Sykehuset fant da også ut at det var en datafeil som var grunnen til at han ikke ble kalt inn året før, slik som planlagt.

En svakhet gjorde det nemlig mulig for de ansatte å registrere Davids henvisning på gal måte. Det førte til at han forsvant i systemet.

Hvis sykehuset ikke hadde begått tabben, ville David høyst sannsynlig blitt frisk etter behandling, ifølge Norsk pasientskadeerstatnings behandling av saken.

Les Helse Sør-Østs beklagelse her.

Har du tips til saken? Ta kontakt med vår journalist her.

Ble varslet om feilen

Datafeilen ble imidlertid oppdaget lenge før helsevesenet til slutt skjønte hvor kritisk den var.

Allerede i desember 2010 meldte Helse Vest, som har ansvaret for sykehusene på Vestlandet, inn feilen til leverandøren av dataprogrammet. Feilen ble da beskrevet som mindre alvorlig.

Sommeren 2011 laget leverandøren en oppdatering som rettet problemet, og de la også ut en melding på sin kundeportal, en nettside som de bruker til å kommunisere med kundene, der det sto at feilen kunne få alvorlige konsekvenser.

Til tross for dette begynte ingen å lete etter pasientene som hadde falt ut av systemet, og David forble «glemt» av sykehuset.

De regionale helseforetakene opplyser at de aldri fikk noe brev om feilen, og at den eneste informasjonen som ble gitt, var det som ble lagt ut på kundeportalen.

IKT-direktør i Helse Vest, Erik M. Hansen, legger også vekt på at de kontinuerlig leter etter pasienter som har falt ut av systemet, uavhengig den aktuelle feilen.

Fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum, forteller at de ser behovet for bedre rutiner og at de har iverksatt tiltak for å få til dette.

Flere hundre rammet

Flesteparten av sykehusene i landet, bortsett fra dem i Midt-Norge, er berørt av feilen.

På landsbasis er det så langt blitt funnet 343 pasienter som har falt ut av systemet på grunn av problemet, Vestlandet ekskludert. Det er ikke funnet flere tilfeller med alvorlige konsekvenser.

Flere tidligere saker

Datafeilen som rammet David, er på langt nær det første eksempelet på at sykehusene sliter med IKT-systemene sine (se fakta).

For eksempel ble røntgenbildene til en kreftpasient ved Helgelandssykehuset borte i 2007 på grunn av en datasvakhet. Prøvesvaret kom ikke før dagen før pasienten ble innlagt året etter med uhelbredelig kreft.

I 2011 ble Helsetilsynet gjort kjent med at svikt i datasystemet førte til at sykehusene mistet kontrollen på mange tusen dokumenter, inkludert prøvesvar. Bare hos Akershus universitetssykehus fant man nesten 40 000 dokumenter som ikke var blitt fulgt opp.

Davids advokat er oppgitt.

- Dette er tragisk at man ikke har prioritert å få til et velfungerende IKT-system i helsevesenet, når man ser hvor store konsekvenser det kan få, sier Boehlke.

Hva mener du om saken? Si din mening i kommentarfeltet under.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Dataproblemer i helsevesenet

En rekke ganger de siste årene er alvorlige svakheter blitt avdekket. Her er noen av dem.

Østlandet 2011: Sykehus mangler kontroll på mange tusen dokumenter på grunn av datasvikt. Mange av dokumentene var prøvesvar som trengte oppfølging.

Vestre Viken 2011: Helseforetaket sitter på flere hundre ubehandlede dokumenter, inkludert kreftmeldinger og laboratoriesvar.

Bergen 2010: Svikt i systemet ved Haukeland universitetssykehus har ført til at nesten 1900 brev aldri er blitt sendt til pasientene.

Stavanger 2010: I kjølvannet av feilen i Bergen oppdager man ved Stavanger universitetssykehus rundt 16 000 polikliniske notater og pasientrapporter som det er usikkert om er blitt sendt eller ikke.

Diakonhjemmet sykehus 2010: 116 pasienter som skulle få undersøkelse av tykktarmen, har falt ut av datasystemet.

Nordland 2007: En kreftpasient ved Helgelandssykehuset får røntgenbildene sine vurdert rundt et år for sent fordi bildene er blitt borte på grunn av en datasvakhet. Pasienten har da fått uhelbredelig kreft.

Kilde: Helsetilsynet

Siste nytt