Den norske Unicef-sjefen om barns levekår i rike land:- Norge burde kapre flere førsteplasser

Norge kommer på annen plass i barnevelferd, men kunne gjøre det bedre på flere områder.

I dag offentliggjøres Unicefs sammenligning av barns kår i 29 rike land.

- Rapporten er den beste kilden vi har for hvordan barn har det i den rike delen av verden. Den viser at vi på mange områder kan bli enda bedre, sier generalsekretær i Unicef Norge, Bernt G. Apeland.

Han understreker at det går riktig vei med forholdene for barn i Norge. Både når vi sammenligner oss med andre rike land, og når vi ser utviklingen over tid. Total sett ligger Norge på annen plass etter Nederland når alle fem dimensjoner for barns levekår er tatt med (se nedenfor).

- Men det ER mulig å være på flere førsteplasser på de ulike listene, selv om vi på de aller fleste ligger i tetsjiktet. Det er ingen grunn til at vi skal være dårligere enn andre nordiske land. Vi ønsker å bruke disse sammenligningene til å sette i gang de rette diskusjonene i Norge om barns kår.

Ingen førsteplasser

Det er fem hoveddimensjoner som landene er målt på, og Norge scorer slik:

 • Materielle levekår: 3. plass (etter Nederland og Finland)
   
 • Helse og trygghet: 7. plass (etter Island, Sverige, Finland, Luxemburg, Nederland og Slovenia)
   
 • Utdannelse: 6. plass (etter Nederland, Belgia, Tyskland, Finland og Slovenia)
   
 • Adferd og risiko: 4. plass (etter Nederland, Danmark og Island)
   
 • Boligforhold og miljø: 3. plass (etter Sveits og Irland)

Bekymret for barnefattigdommen

Bernt G Apeland trekker frem barnefattigdommen som et område myndighetene bør prioritere. Her ligger vi på 5. plass. Andelen fattige barn er 6,6 prosent, antallet 70.000. Det er fremdeles for høyt, mener generalsekretæren.

- Konkrete tiltak må til, særlig innen barnerike familier – for eksempel har vi tatt til orde for å styrke barnetrygden og øke søskentillegget. Tone Fløtten, forsker ved FAFO, sier at fattigdomstallene i rapporten – målt på tre forskjellige måter – ikke er overraskende. - Dette stemmer med det vi vet fra før, sier hun.

- Barnefattigdommen i Norge har vokst det siste tiåret, og det bør være et mål å få den ned.

Apeland bekymrer seg også for mobbing, der Norge ligger på 9. plass på listen. 26 prosent av norske elever oppgir at de er mobbet siste to måneder.

- Andelen er høyere enn det norske elevundersøkelser viser. Det er ingen grunn til at vi skal være dårligere enn Danmark, Island og Sverige her, mener han.

Norske barn ikke så fornøyd

Spør man barna selv om hvor fornøyde de er med hvordan de har det i livet sitt på en skala fra 0-10, blir bildet et annet: Da havner vi på 7. plass, selv om vi altså objektivt sett ligger på en annen plass totalt for barns levekår.

Mens for eksempel fattige Hellas, som ligger helt nede på 25. plass når det gjelder levekår, raser forbi oss og havner på 5. plass når barna selv får angi hvor tilfredse de er. Også Spania klatrer forbi oss til 3. plass når de yngste selv får vurdere hvordan de har det. De aller fleste landene har små forskjeller mellom de to tabellene.

Storfamilie vitkigere enn penger

- Når man spør barn og unge om hvor tilfredse de er, vil barn tenke veldig konkret på sin egen situasjon – familie, skole, venner og lommepenger. Jeg synes ikke det er overraskende at barn i Sør-Europa synes de har det minst like bra som norske barn. I disse landene står storfamilien sterkt og de har alltid noen som stiller opp for dem, ofte mer robuste sosiale nettverk enn norske barn har, sier Willy-Tore Mørch, professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø.

- Det kan være viktigere i barns hverdag enn god økonomi og stor tilgang på materielle goder.

Frykter krise-innstramninger

- Tallene i rapporten er fra 2010. Vi har derfor ikke fått med oss konsekvensene av den økonomiske tilbakegangen i Europa, sier en av forskerne ved Unicefs forskningsinstitutt i Firenze, Chris de Neubourg.

- Vi følger nøye med på utviklingen og hvilke tiltak de ulike landene setter i verk når det gleder innstramninger som kan ramme barnefamilier.

Nederland beholder sin posisjon som det beste landet i undersøkelsen – det eneste som er blant topp 5-landene langs alle dimensjonene som er målt, tett fulgt av de nordiske landene. De fire bunnplasseringene har tre av de fattigste landene som deltar i undersøkelsen, Latvia, Litauen og Romania – og ett av de rikeste: USA.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt