• En utlending som er utvist fra Norge, føres ombord på et fly av politiet.

  FOTO: Politiets utlendingsenhet

 • Politiet kontrollerer papirene til utlendinger i forbindelse med en aksjon mot det åpne narkotikamiljøet i Oslo denne måneden. Rekordmange blir utvist, men tall Aftenposten har innhentet, viser at en av tre som sendes ut, kommer tilbake og blir tatt på nytt.

  FOTO: Thomas Winje �ijord

En av tre utviste narkodømte kommer tilbake

Nå sendes Ali (45) ut av Norge for syvende gang. Til Sverige.

24. april i år sto den 45 år gamle nordafrikaneren Ali i Oslo tingrett nok en gang. Ifølge ham selv er han født i Libya med en iraksk far og en palestinsk mor.

I mai 2011 prøvde han å selge hasj til en politibetjent på Jernbanetorget. I august ble han tatt i Skippergata med 85 gram hasj. Ali ble tvangsutsendt. Norsk politi sendte ham til Sverige, der han allerede hadde søkt asyl.

I september var han tilbake i Norge igjen og ble pågrepet i Fred. Olsens gate, med 20 gram hasj og 77 narkotiske Rivotril-tabletter.

Syv ganger er han tatt på fersken i forbindelse med narkotikasalg i Oslo, minst seks ganger er han uttransportert fra Norge. Ifølge ham selv tjente han opp til 2000 kroner dagen på narkotikasalget.

Vender tilbake til Norge

I valgkampen gjentok Regjeringen flere ganger at det aldri før har vært tvangsreturnert flere kriminelle utlendinger fra Norge. Antallet uttransporter er mer enn doblet siden 2010.

Men en kartlegging Aftenposten har gjort, viser at svært mange er tilbake i Norge i løpet av kort tid:

 • Av 865 narkokriminelle som er pågrepet og utvist fra 2010 til august 2013, har 302 reist tilbake til Norge. Her er de blitt pågrepet og utvist på nytt.
 • Det betyr at 35 prosent av de pågrepne utlendingene, hvor av over halvparten har søkt asyl i Norge, kom tilbake til Norge og fortsatte sin kriminelle løpebane.

Les også

Nok en narkotikaselger pågripes i Oslo. 53 prosent av hadde søkt asyl av Norge. Av 1024 asylsøkere som ble pågrepet med narkotika siden 2010, har bare en fått opphold. Men de færreste blir tvangsutsendt.

Én av tre narkoselgere blir utvist fra Norge - mange av kommer tilbake

De fleste utenlandske narkotikaselgere som er tatt på fersken siden 2010, er sluppet fri umiddelbart uten fengsling.

Tallene baserer seg på rapporter fra politiets og Utlendingsdirektoratets (UDI) innsats mot det åpne rusmiljøet i Oslo knyttet til narkotikakriminalitet.

Hovedforklaringen er at de fleste utenlandske kriminelle blir sendt til andre europeiske land og ikke til sitt hjemland. Syv av ti ble sendt til land i Europa enten fordi de hadde søkt asyl der, eller fordi de hadde oppholdstillatelser i disse landene.

Sparer tid

Politiet sparer både tid, penger og ressurser på dette. Mange av deres hjemland vil ikke ha dem tilbake. Dessuten er det ofte usikkert hva som er deres egentlige identitet.

Bare reisekostnadene ved hver utsendelse utgjør 22.000 kroner. Politiets utlendingsenhet vil i år bruke 250 millioner kroner på utsendelser.

- Selv om dere utviser langt flere, viser politiets og UDIs egne rapporter at en av tre utenlandske narkotikaselgere blir sendt ut mer enn en gang?

Les også

Søkte asyl i Norge og syv andre land

Norske utlendingsmyndigheter sjekket 4350 fingeravtrykk til asylsøkere. I tre av fire saker viste det seg at asylsøkerne hadde søkt andre land - eller med andre navn og identiteter.

- Det er en stor utfordring at en del kommer tilbake etter utsendelse. Derfor foreslo vi før sommeren å heve strafferammen betydelig for å bryte innreiseforbudet. I dag er det 30 dager, og vi foreslår en strafferamme på ett år, sier statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet.

- Må bruke veldig mye ressurser

Forslaget skal behandles av Stortinget i høst, sier Lønseth.

- Men dette har vært et problem i flere år?

- Det er disse tallene som gjør at vi kom med dette forslaget. Det andre vi har gjort, er at vi i fjor kom med en instruks om at i saker med åpenbare avslag, så skal vi forsøke å returnere til opprinnelseslandet. Det gjør vi i stigende grad.

- Bare en av fire utlendinger som er utvist og tvangsutsendt, sendes tilbake til opprinnelseslandet. Er ikke dette bare en resirkulering av kriminelle?

Les også

På papiret er dette en av Norges mest travle arbeidere. Han har ifølge arbeidstagerregisteret 14 jobber, og har jobbet 152 timer uken siden oktober 2012. I realiteten bruker flere personer samme identitet til å lure arbeidsgivere, politiet og det norske asylsystemet.

Han har 14 jobber og jobber 152 timer i uken - på papiret

I realiteten bruker flere personer samme identitet til å lure arbeidsgivere, politiet og det norske asylsystemet.

- Her er det selvfølgelig utfordringer. Men skal vi realitetsbehandle alle sakene, så vil det bety at vi må bruke veldig mye ressurser på asylsaksbehandlingen.

Sendes ut på nytt

Rettssaken mot Ali i april endte med at han fikk en dom på seks måneder.

«Heller ikke de gjentatte pågripelsene der han ble tatt på fersk gjerning og returene til Sverige, har fått ham til å avstå fra nye lovbrudd», bemerket dommeren, og valgte derfor en streng reaksjon.

Nå er han sendt ut av Norge for syvende gang.

Les også

Siste fra Innenriks

Utviste kommer tilbake

Oversikt over hvor mange utlendinger som er pågrepet med narkotika i Oslos åpne rusmiljø og utvist fra Norge, og hvor mange som blir pågrepet og utvist mer enn en gang (i parentes):

 • 2010: 189 personer utvist og uttransportert (39 av dem utvist før).
 • 2011: 326 personer (134).
 • 2012: 221 personer (92).
 • 2013 pr. juli: 129 (37).
   

SUM: Av 865 utviste utlendinger er 302 uttransportert fra Norge minst to ganger.

 • Aftenposten skrev i går at bare en av tre utenlandske narkoselgere som er pågrepet i Oslos åpne rusmiljø siden 2010, er utvist.
 • Tilsammen 1940 er pågrepet siden politiet og UDI skjerpet innsatsen.
 • En av fire slippes fri umiddelbart fordi de blir tatt med så små mengder narkotika.

Flere bilder

Politiets utlendingsenhet uttransporterer en utvist utlending.

Politiets utlendingsenhet uttransporterer en utvist utlending. FOTO: Sveinung Uddu Ystad/Politiets utlendingsenhet

Siste nytt