Er valget fisk eller olje?

Hvor skal oljeindustrien få lete etter olje og gass? Dette er til slutt et politisk spørsmål og kan ikke løses av tallrike miljøutredninger.

ULB - bare merk deg forkortelsen. Utredningen av helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet forkortes slik i den miljøpolitiske debatten. Helt siden valghøsten 2001 har spørsmålet oljeleting i disse følsomme områdene stått høyt oppe på den politiske dagsorden. Det var olje- og energiminister Olav Akselsen fra Ap. som sørget for det. Få uker før valget stanset han Norsk Hydros prøveboring utenfor Lofoten. I realiteten stengte han av et åpnet område. Det kan det vær verdt å minne om når Ap. nå maser om å få fortgang i utdelig av nye leteområder.Einar Steensnæs startet så arbeidet med ULBen og i Sem-erklæringen sluttet de tre regjeringspartiene seg til denne utredningen av mulige petroleumsfrie soner. Nå foreligger utredningen av helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet. Høringsfristen er over. Det er brukt betydelige pengebeløp til ekspertise i utredningene. Det vil alltid være dem som mener at en ikke har utredet nok. Miljøbevegelsen er meget flink til å bruke uthaling som politisk virkemiddel. Det regner med at tiden jobber for dem. Noen ganger gjør den det.Norsk oljevirksomhet har et 30 års samliv med fiskeriinteresser, og det fremstår som en suksesshistorie. I dag er situasjonen den at utslippene fra skipsfarten faktisk er tre ganger større enn utslippene fra oljeindustrien på norsk sokkel. Det er disse to prosentene som får størst oppmerksomhet.Dette er tall som forutsetter at alt går bra. Skulle en ulykke skje - en såkalt blow-out - vil dette bildet selvsagt endre seg. Torsk flytende i olje utenfor norskekysten sendt på TV-kanaler på Kontinentet, vil ikke virke salgsfremmende - for å si det mildt.Senest i forrige uke kom det nye meldinger om at olje i havet viser negative virkninger på fisk.- Vi vet at det er substanser og belastninger ute i disse områdene med et stort antall installasjoner som gir "Det handler om en industri som har investert milliarder, den trenger klare rammebetingelser" biologisk respons i fisken, uttalte Jarle Klungsøyr som er forskningsleder ved Havforskningsinstittuet til NRK. Han har sammen med andre forskere funnet endringer i fisk fra Sleipner- og Tampenfeltet som kan spores tilbake til oljevirksomheten. På den andre siden slår oljeselskapene fast at det rundt i de fiskerifølsomme områdene utenfor Lofoten kan være olje for 700 milliarder kroner. Det er like mye som vi etter 30 års oljevirksomhet har plassert på bok i Petroleumsfondet. I tillegg kommer fremtidige funn i Barentshavet.Debatten om oljevirksomheten i disse ølsomme områdene, har satt en pris på miljøpolitikken i form av tapte oljeinntekter. "Norsk oljevirksomhet står bare for to prosent av all oljeutslipp i Nordsjøen" Det finnes ingen utredning i verden som kan endre på det faktiske forhold at utnyttelse av naturressursene er en risikosport. Uansett hvor lenge en utreder, vil myndighetene stå tilbake med valget. Skal Norge ta sjansen på å utnytte ressursene, eller skal vi la sjansen passere? I noen tilfeller er det tidskritisk å lete og finne mer. På den andre siden: Er vi villig til å betale den prisen en eventuell ulykke kan påføre andre næringer - eksempelvis fiske?I bunn og grunn handler dette valget også om hva slags samfunn Norge skal være. Land og strand rundt har oljeindustrien reist for å vise frem sine kurver. Dersom Norge ikke kjenner sin besøkelsestid og henter opp oljen, går vi glipp av et stort antall milliarder kroner i inntekter. Vi blir fattigere på penger, og Olje-Norge avvikles raskere. Men vi kan altså hindre oljevirksomhet i de mest følsomme områdene rundt vår kyst. Hva vi ikke kan hindre, er oljevirksomhet i Barentshavet. Der står russerne klare for å hente opp olje og gass på andre siden av delelinjen. Statoil og Hydro er med på laget og kan bli storprodusenter i russisk del av Barentshavet, men utelukket hos oss. Hittil har Regjeringen Bondevik sagt ja til bare Snøhvit, men nei til andre felt. Er det fornuftig ressurspolitikk?

Vanskelig valg

Hva slags samfunn vi skaper, er resultat av politiske valg. Det er et helt greit politisk valg å innføre petroleumsfrie soner. Det er også like greit å si at en ikke ønsker en eneste petroleumsfri sone, fordi en mener at industrien er sikker nok. Problemet for Einar Steensnæs, er at han nå må bestemme seg. Dette handler om en industri som har investert milliarder, den trenger klare rammebetingelser. Hittil har Steensnæs kunnet stå på gult lys og vente til alle utredningene lå på bordet. Miljøbevegelsen ønsker nok at han blir stående der. Det går ikke. Nå er utredningene der, og det er hans ansvar å legge frem et forslag. Til slutt er det Stortinget som skal avgjøre denne saken.

Les også

Siste fra Innenriks