• Helga Kvinge fikk utført brystdiagnostikk ved en privat institusjon da hun oppdaget en kul i brystet i februar. Ved OUS fikk hun først time etter åtte uker.

    FOTO: ROBERT MCPHERSON

Fikk påvist kreft, Ullevål nektet å behandle

Oslo universitetssykehus (OUS) nektet å behandle kreftsyke Helga Kvinge (60). Årsak: OUS ville selv påvise svulsten.

Helga Kvinge oppdaget en kul i brystet i februar. Hun fikk ikke time for undersøkelse ved Oslo universitetssykehus før 3. april. Derfor tok hun kontakt med et privat sykehus og ble undersøkt der.

Allerede 1. mars fikk hun time ved det private senteret som tilbyr å sjekke om kvinner har kreft. Få dager etter fikk hun beskjed om at kulen var kreft. Prøvene ble sendt til laboratoriet til Oslo universitetssykehus Ullevål, og legen som stilte diagnosen, jobber både ved OUS og det private sykehuset.

Kvinge, og legene ved det private sykehuset, var helt sikre på at siden det var klart at hun hadde kreft, ville hun få tilbud om behandling ved Oslo universitetssykehus ettersom hun bor i Oslo.

Men torsdag denne uken fikk hun opplyst fra OUS at hun ikke kunne bli behandlet for sin brystkreft før OUS selv hadde stilt diagnosen.

- Med andre ord, selv om jeg vet at jeg har kreft, måtte legene ved kreftdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus finne det ut på egen hånd, sier Kvinge.

Endret praksis

Hun ble mildt sagt oppbrakt over situasjonen. Helga Kvinge betalte over 4500 kroner av egen lomme for undersøkelsen på det private sykehuset Aleris. Hun betalte også ekstra for å ta en CT og fikk beskjed om at det ikke var spredning.

60-åringen jobber som guide og reiseleder. Hun er ikke sykmeldt og full av pågangsmot. Men i tillegg til bekymringen over at kreften kan spre seg mens hun venter, er hun forarget over OUS.

Klinikkledelsen ved OUS erkjenner at praksis ved sykehuset har vært den Kvinde opplevde. Men fredag, etter at Aftenposten begynte å arbeide med saken, endret sykehuset praksisen.

- Ja, vi vil nå ta imot pasienter fra Aleris som er ferdig utredet, sier Eli Marie Sager, klinikkleder ved OUS.

Den konkrete endringen gjelder i første rekke Aleris Helse, men OUS vurderer nå å endre praksis også for andre private helseinstitusjoner som tilbyr utredning.

For lang ventetid

Hun opplyser at det frem til nå har vært slik at sykehusene måtte forsikre seg om at pasientene var godt nok diagnostisert ved private institusjoner før de ble operert.

- Vi ser nå at Aleris gjør det de skal og har tatt initiativ til å få på plass retningslinjer slik at pasienter som den omtalte, skal kunne få behandling hos oss uten at de må diagnostiseres på nytt.

Beate Heieren Hundhammer, leder for politisk sekretariat i Kreftforeningen, mener det er fullstendig uakseptabelt at ventetiden på diagnostikk er så lang som pasienten opplevde.

- Pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, har rett til å få vurdert sin helsetilstand senest innen 30 virkedager. Det skal da vurderes om det er nødvendig med helsehjelp og gis informasjon om når behandling forventes å bli gitt. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom skal pasienten få en raskere vurdering enn 30 virkedager. I disse tilfellene bør det være en maksimumsfrist på 15 dager.

– Uforståelig praksis

Marius Normann, fagansvarlig onkolog ved Aleris Helse, mener praksisen med å gjøre kreftundersøkelser på nytt, som OUS til nå har hatt, er uetisk og respektløst overfor pasientene.

Han tilbakeviser argumenter om at det er manglende kvalitet ved den private utredningen, og opplyser at Aleris benytter tjenester ved OUS.

– Dersom det kunne vært sådd tvil om kvaliteten ved den private utredningen, kunne man forstått en slik beslutning. Men hos oss utføres undersøkelsene med meget høye kvalitetskrav. Det paradoksale er at vår fagansvarlige brystradiolog også bidrar på brystdiagnostisk senter på OUS, og vi bruker OUS’ eget laboratorium for undersøkelse av vevsprøver. Da fremstår en beslutning om å sette pasienten inn i utredningskøen igjen, fremfor å starte behandling, som helt uforståelig og uetisk.

Normann sier den faktisk økte risikoen ved lang ventetid er vanskelig å målsette, men presiserer at den definitivt går i pasientenes disfavør.

– Som onkolog finner jeg det urovekkende at landets største kreftsykehus opererer med ventetider på mange uker før de i det hele tatt starter utredning ved mistenkt kreftsykdom, henvist fra fastlegen, sier Marius Normann.

– Den psykologiske belastningen er udiskutabel. I tillegg er det i et samfunnsøkonomisk perspektiv forkastelig å benytte knappe helseressurser på dobbeltdiagnostikk, sier han.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Oslo universitetssykehus

Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus ble slått sammen i 2009.

Fra 2011 ble en stor del av pasientene som tidligere hadde tilhørt Aker, overført til Akershus universitetssykehus.

Sykehuset skal nå spare 800 millioner kroner i år og nesten tusen årsverk skal bort.