Frigir flere 22. juli-referater

Kulturdepartementet frigir referater fra forklaringene sju toppolitikere ga til 22. juli-kommisjonen.

Det er forklaringene til Grete Faremo, Heide Grande Røys, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Jens Stoltenberg, Knut Storberget, Eirik Øwre Thorshaug og Rigmor Aasrud som nå er tilgjengelige for offentligheten.

- Kulturdepartementet har kommet til at det skal praktiseres meroffentlighet og gis innsyn i de interne referatene fra 22.-julikommisjonens intervjuer med politikere. I likhet med Riksarkivaren mener vi at dokumentene kunne unntas offentlighet, men vi har likevel valgt å offentliggjøre dem. I en sak som denne må personer som representerer befolkningen gjennom sine tillitsverv være forberedt på omfattende offentlig innsyn.  Hensynet til åpenhet rundt politikernes forklaringer har vært avgjørende, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

Enkelte deler av intervjuene, som inneholder gradert informasjon, er underlagt taushetsplikt og er fremdeles unntatt fra offentlighet.

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt