• Selv om det nærmet seg midnatt var presseoppbudet formidabelt da Eivind Reiten forklarte seg etter møtet i bedriftsforsamlingen.

    FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM - SCANPIX

Gir fra seg åtte millioner

Eivind Reiten sier fra seg åtte av 28 millioner kronene han skulle få ifølge opsjonsavtalen.


Les også: - En vanskelig sak
Alt om opsjonssaken på E24.no

Konsernsjef Eivind Reiten sier fra seg 50 prosent av markedsverdien som er satt på opsjoner han ble tildelt i 2005 og 2006.

Samtidig uttrykker Hydros bedriftsforsamling tillit til styret.

Reitens kutt vil utgjøre en reduksjon på 7,8 millioner kroner. Reiten vil etter dette motta en samlet brutto utbetaling på 19,9 millioner kroner i forbindelse med at opsjonsordningen avvikles.

- Arbeidsro

- Jeg er opptatt av å skape arbeidsro i selskapet. Det er skapt betydelige reaksjoner på belønningene. Jeg sier ikke fra meg pengene fordi jeg ikke mener at jeg ikke har rett til dem, men for å bidra til at vi kan konsentrere oss om det som er oppgavene våre, nemlig å bygge Hydro videre, sa Eivind Reiten på en pressekonferanse klokken 23.30 mandag kveld.

Reiten sa at han hadde tatt avgjørelsen om å si fra seg verdiene før dagens skjebnemøte i Hydro. Selskapets bedriftsforsamling satt samlet i fem og en halv time for å diskutere opsjonssaken mandag kveld.

Hydros konsernsjef håper at bedriftforsamlingens tillit styret, og konsernledelsens reaksjon på kritikken vil skape ro rundt selskapet.

Kutter 30 prosent

Hydro opplyser at øvrige medlemmer i konsernledelsen har sagt seg villig til å gi avkall på 30 prosent av markedsverdien som er satt på opsjonene som ble tildelt i 2005 og 2006.

Dette vil for den enkelte konserndirektør utgjøre følgende reduksjoner:

  • John Ove Ottestad (økonomi): 3,1 millioner kroner
  • Tore Torvund (Olje & energi): 3,1 millioner kroner
  • Torstein Dale Sjøtveit (Aluminium Metal): 2 millioner kroner
  • Svein Richard Brandtzæg (Aluminium Products): 2 millioner kroner
  • Odd Ivar Biller (juridisk): 0,9 millioner kroner
  • Cecilie Ditlev-Simonsen (kommunikasjon): 0,8 millioner kroner
  • Anne Harris (personal): 0,8 millioner kroner

De øvrige i gruppen på 35 Hydro-ledere beholder alle opsjons-millionene, totalt rundt 110 millioner kroner.

Bedriftsforsamlingens ansatt-valgte representanter mener at reduksjonen av utbetalingene burde vært større og at styret kunne bidratt til dette.

Representantene stiller seg likevel bak styret for å bidra til ro i selskapet.

- Forsvarlig

Hydro opplyste på pressekonferansen at bedriftsforsamlingen fortsatt har full tillit til styret. Forsamlingen mente at styret hadde opptrådt forsvarlig i sin behandling av opsjonssaken.

- Vi er tilfreds med at bedriftsforsamlingen anerkjenner at styrets beslutning om å avvikle opsjonsordningen er basert på beste forretningsmessige skjønn, og ser frem å fortsette vårt arbeid for Hydro. Vi håper med dette at vi kan legge saken bak oss slik at ledere og ansatte kan få arbeidsro til å skape StatoilHydro og lansere "nye" Hydro, sier fungerende styreleder Elisabeth Grieg iføge en pressemelding fra Hydro.

Bedriftsforsamlingens leder Svein Steen Thomassen sier han er glad for at styret tok initiativ til å bringe saken inn for bedriftsforsamlingen.

- Vi har fått en grundig redegjørelse og har hatt en åpen meningsutveksling. En enstemmig bedriftsforsamling har uttrykt sin tillit til styret, sier han.

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt