• En gullgubbe, bare 8-10 millimeter bred, er funnet blant stein og sand i Vingrom.

    FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM/VIVIAN WANGEN

Historisk gullfunn

De best bevarte rester etter et forhistorisk gudehus som noen gang er funnet i Norge, er påvist på Vingrom ved Lillehammer. Funn av i alt 29 såkalte "gullgubber" av rent gull, gjør stedet unikt.

Gudene Frøy og Gerd kan ha blitt tilbedt på stedet, etter funnet av gullgubbene å dømme. Til tross for utgravninger på stedet i 1993, 2004 og 2005, er det først nå i høst man har klart å konkludere med at det trolig er et gudehus man har funnet, minst 15 meter langt. - Vi har funnet hull etter meget kraftige bærende stokker med diameter rundt 40 cm, som kan tyde på en kraftig bygning som i så fall var synlig på stor avstand når man kom seilende nordover på Mjøsa, opplyser arkeolog Vivian Wangen ved Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. - Når vi mener det er et gudehus, skyldes det mangel på tradisjonelle hverdagsfunn, som bryner, spinnehjul, skår av kokekar og så videre. Bygningen lå i sin tid svært strategisk plassert, der reisen ned gjennom Gudbrandsdalen ble avløst av ferden videre på Mjøsa, eller omvendt.

Gullfunn.

Ikke på noe annet sted i Norge er det funnet så mange gullgubber, antatt å være objekter tilknyttet religiøse ritualer, muligens for ofring til gudene. I 2005 ble de første 22 gullgubbene avdekket i og rundt ett av stolpehullene. Med høstens utgravninger, er antall økt til 29.- De første 22 viste alle en mann og en kvinne, og alle er forskjellige, bortsett fra to, opplyser professor Heid Gjøstein-Resi fra Kulturhistorisk Museum, som har ledet utgravningene. - Tidligere forskning har knyttet parmotivene til det hellige bryllup og gudene Frøy og Gerd. Det ser ut som om gullgubbene er lagt ned med vilje, særlig rundt et stolpehull i midten av bygningen. Detaljene i gullgubbenes bildemotiv kan ikke sees tydelig med det blotte øyet, da gullbrikkene bare har et tverrmål på cirka 1 cm. De må derfor studeres med lupe med tilpasset lyssetting, eller nærfotograferes.

Gudehov.

Funnet av gudebygningen er gjort rett på nedsiden av gården Hov, som man nå tror er et svært gammelt gårdsnavn, og som kommer av at det nettopp lå et gudehov på gården.- I tillegg til gullgubbene har vi funnet påfallende mange ildstål, dvs. datidens fyrtøy i form av et jernstykke som ga gnister når man slo med flint på det, sier Wangen.De åtte arkeologene, som avsluttet sine utgravninger i oktober, fikk seg en overraskelse da de undersøkte stolpehullene. Man fant nemlig spor av at stolpene har vært skiftet ut hele fire ganger, inkludert etter at bygningen brant, men så ble bygget opp igjen.- Det har fortalt oss at man har ønsket å beholde bygningen på dette stedet over lengre tid. Kanskje sto den i minst hundre eller i flere hundre år. Eksempler på slike stolpebårne bygninger er stavkirkene våre, dessuten gamle driftsbygninger på Vestlandet, sier Wangen.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Gullgubber

Relieffer, syltynne, bløte og skjøre brikker, laget av rent gull, trolig brukt ved ofringer.Funnetbare fire steder i Norge, 19 stykker under Mære middelalderkirke i Nord-Trøndelag, 5 på Borg i Lofoten, 7- 8 som skal stamme fra Kongsvik i Nordland, foruten på Vingrom. Største funnsted på Bornholm, med over 2000 påvist. De fleste er datert til 500- 600-tallet.Visersom regel en mann og en kvinne staselig kledt vendt mot hverandre (dobbeltgubber) eller bare en mann (enkeltgubber).

Flere bilder

I og rundt det store hullet i bakken nærmest kamera ble gullgubbene på gården Hov i Vingrom funnet. Funnstedet er nå tømt. Bak til venstre skimtes E6 og Mjøsa. FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM/VIVIAN WANGEN

Intense blikk søker etter funn under utgravningene på Vingrom i høst. Fra v. arkeologene Silje Rullestad, Hege Damlien, Magne Samdal. FOTO: KULTURHISTORISK MUSEUM/VIVIAN WANGEN

Siste nytt