I andre land

Maksimum strafferamme for menneskehandel:

Sverige: 10 år.

Danmark: 10, endret fra 8 år i fjor.

Storbritannia: Opp til 14 år.

Irland: Livstid.

Georgia: 20 år eller livstid.

Albania: 15 år.

Bulgaria: 15 år.

Polen: 15 år.

Ifølge EUs direktiv mot menneskehandel fra 2011 skal maksimum strafferamme være minst fem års fengsel. I saker med særlig sårbare ofre, inkludert barn, skal maksimumsstraffen være minst 10 års fengsel.

Flere EU-land er nå i gang med å justere lovverket slik at det blir i samsvar med dette EU-direktivet.

Kilde: Europarådet

 

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks