• Eugene Obiora døde under en pågripelse i Trondheim 7. september i fjor. Fire polititjenestemenn var involvert i pågripelsen ved Sentrum servicekontor på Nedre Elvehavn i Trondheim.

    FOTO: POLITIET

Ikke tiltale i
Obiorasaken

Riksadvokaten slår fast at det ikke skjedde noe straffbart da Eugene Obiora døde under en pågripelse.

Les også:

«Obiora satte seg kraftig til motverge» - Les Riksadvokatens avgjørelse her.

Obiora loggført som «neger»

Politifolk i Bergen river ned Obiora-plakater


Riksadvokaten har i formiddag kommet med en avgjørelse i den såkalte Obiora-saken.

Eugene Obiora (48) døde etter at fire polititjenestemenn tok halsgrep på ham og la ham i mageleie på et servicekontor i Trondheim 7. september i fjor.

I avgjørelsen konkluderes det med at det ikke er grunnlag for å straffe politjenestemennene for Obioras dødsfall.

Les hele uttalelsen her

«Grad av tvil»

Riksadvokaten skriver at pågripelsessituasjonen ikke var av en slik karakter at det var lovlig å benytte virkemidler som kunne sette Obioras liv i fare.

Et sentralt spørsmål har derfor vært om tjenestemennene kjente til at anbringelsen og maktbruken kunne føre til at Obiora døde.

Politihøgskolen har uttalt at mageleie er standard prosedyre ved pågripelse av umedgjørlige personer, og at kunnskap om denne kvelningsmekanismen ikke har vært kjent hverken ved Politihøgskolen, i Politidirektoratet eller i særlig utstrakt grad blant helsepersonell før denne saken.

«Riksadvokaten har samlet sett kommet til at etterforskningsresultatet etterlater slik grad av tvil med hensyn til om tjenestemennene burde eller kunne ha oppfattet den negative utvikling i Obioras tilstand, at det ikke er bevisgrunnlag for å konstatere at de opptrådte uaktsomt i forhold til den livstruende situasjon som oppstod,» står det i uttalelsen.

Etterforsket to ganger

Avgjørelsen er i tråd med innstillingen fra Spesialenheten for politisaker som har etterforsket saken to ganger.

Etterforskningen mot de fire politifolkene ble åpnet samme dag som Obiora døde.

Etter første gangs etterforsking av saken ba Riksadvokaten om ny etterforskning for å få klarlagt forhold av betydning for om politifolkene begikk straffbare forhold i pågripelsen.

Også ved andre gangs etterforskning var spesialenhetens konklusjon henleggelse, en vurdering Riksadvokaten nå slutter seg til.

Polititjenestemennene har vært etterforsket for legemsfornærmelse med døden til følge, legemsbeskadigelse med dødsfølge, uaktsomt drap eller grov uforstand i tjenesten. I tillegg hadde riksadvokaten mulighet til å gi foretaksstraff mot Sør-Trøndelag politidistrikt.

Krevde tiltale

Advokat Abid Q. Raja representerer de etterlatte og har krevet tiltale mot tre av politifolkene.

I et støtteskriv til Riksadvokaten har han i den forbindelse vist til at politiet to ganger tok halsgrep på norsknigerianeren, en gang inne i Sentrum servicekontor og en gang utenfor. Det er i forbindelse med dette andre kvelertaket at advokaten krever tiltale for forsettlig drap.

Saken oppdateres
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt