• I forhold til populasjonen havner innvandrere oftere i bilulykker enn etniske svensker.

    FOTO: Illustrasjonsfoto/ HA BILDESENTER

Innvandrere dobbelt så ofte i bilulykker

Det viser en svensk studie. Nå skal norske innvandreres trafikkvaner undersøkes.

- Siden Norge har mange likhetstrekk med Sverige, har vi ha grunn til å tro at vi har de samme tendensene i Norge. Vi vil derfor undersøke om innvandrere utgjør en høyrisikogruppe i trafikken, sier Richard Muskaug, sjefingeniør i Vegdirektoratet, til Aftenposten.no. Prosjektet, i regi av Vegdirektoratet, har akkurat startet opp og skal sluttføres i oktober 2008.

Dobbelt så stor risiko

I fjor konkluderte det svenske studie fra Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) at innvandrermenn over 18 år hadde dobbelt stå stor risiko for å havne i en bilulykke sammenlignet etniske svenske menn. Innvandrerkvinner over 18 år hadde en 70 prosent større risiko. Innvandrergruppene med høyest risiko var fra Nord-Afrika og Midtøsten. Menn fra disse områdene hadde nær tre ganger så høy risiko for å havne i bilulykker sammenlignet med etniske svenske menn. På andre plass på risiko-toppen kom personer fra resten av Afrika.

Sikrer ikke barna

Samtidig konkluderte en annen svensk VTI-studie fra 2003 med at innvandrerbarn mellom 9 måneder og 3 år sjeldnere ble sikret i bilen enn etniske svenske barn. Innvandrerbarn var også overrepresentert i ulykker. Det er ukjent hvilke land disse kom fra. Trygg Trafikk mener det er på høy tid at innvandreres trafikkvaner undersøkes. - Vi har inntrykk av at innvandrere fra flere land har en annen holdning til bruk av sikringsutstyr i bil enn etniske nordmenn. Vi har derfor informasjonsmateriell om sikring av barn i bil på flere innvandrerspråk som distribueres på helsestasjonene. En kartlegging vil definitivt være på sin plass, sier Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, til Aftenposten.no.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Sjåførene med høyest risiko for å havne i bilulykker (verstingene er rangert høyest)

Nord-Afrika og Midtøsten Øvrige Afrika Sør-Asia og Sør-Amerika Øst Europa Spania, Italia, Hellas og Tyrkia Russland og tidligere Sovjet-stater. Nord Amerika og Europa og Australia Tallene gjelder menn. Kilde: Rapport fra Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI)

Siste nytt