• Magister Øystein Ekroll i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ved stedet i Klostergata i Trondheim hvor Harald Hardråde ligger begravet.

    FOTO: GEIR OTTO JOHANSEN

Kan bli gravd opp

Levningene etter Harald Hardråde, som ligger under Klostergata i Trondheim, kan bli gravd opp. Ny gravlegging i Nidarosdomen er mulig.

Opplysningene om at Harald Hardrådes grav ligger under en av Trondheims gater, kommer overraskende på kommuneledelsen.- At kongegraven ligger under Klostergata er en hyperinteressant sak for oss, og vi vil omgående ta kontakt med Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider for å få flere opplysninger, sier kommunaldirektør for kultur i Trondheim kommune, Gerhard Dahlen.- Jeg vil følge opp saken med de samarbeidsorganer vi har med tanke på en mulig utgravning. Hvis kongens levninger kan føres tilbake til Nidarosdomen over 900 år etter han falt ved Stamford Bridge i Nord-England, har saken et perspektiv også utenfor Norges grenser som gjør den enda mer aktuell. Klostergata er ikke en hovedferdselsåre. Jeg tror vi vil kunne komme til en ordning med veivesenet. Økonomisk støtte fra kommunen må vi komme tilbake til, sier han.

Søknad.

Riksantikvaren kan ikke uten videre love at det vil bli gitt grønt lys for en utgravning, men vil behandle saken på vanlig måte.- Før en eventuell undersøkelse av kongegraven må man først måtte søke om dispensasjon fra oss, med beskrivelse av hvordan man vil gå frem, sier riksantikvar Nils Marstein. - Vi må vurdere hva som kan gå tapt, hva som vil kunne reddes, og fastsette krav for en undersøkelse. Denne vil i så fall måtte bli en forskningsutgravning og bør finansieres med offentlige midler. Vi har selv ikke økonomi til å gå inn og finansiere en slik utgravning, sier han.

Identifisering.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) står klar til å foreta en eventuell utgravning av kong Harald Hardrådes grav.- En slik utgravning ligger innenfor vårt mandat, forutsatt at Riksantikvaren gir dispensasjon og midler kan stilles til rådighet, sier osteoarkeolog og seniorforsker Berit Sellevold ved NIKU. - Finner vi mulige levninger etter Harald Hardråde, må vi sannsynliggjøre at det er kongen vi har funnet. Dette kan gjøres ved bl.a. å datere benrester, bestemme kjønn, måle kroppsstørrelse, se etter skader av våpen og tegn til sykdom, dessuten beregne alder ved dødstidspunktet, sier hun.

Verdigere.

På bakgrunn av Aftenpostens reportasje i går mener riksantikvar Marstein de kongelige gravsteder fra middelalderen må tydeliggjøres på en bedre måte enn i dag.- Først må vi få på plass den dokumentasjonen av kongegravene som nå er påbegynt, sier Marstein. - Deretter må vi diskutere hvordan gravstedene kan bli markert på en bedre og verdigere måte, særlig hvis det enkelte gravsted kan påvises fysisk. Norske kongegraver er automatisk fredet. Håkon Vs grav i Mariakirken i Gamlebyen er markert med en plate. Men det er mulig at dette ikke er tydelig nok, sier han.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Harald Hardråde

Slektskap: Var halvbror til kong Olav den hellige.Karrière: Grunnla ifølge tradisjonen Oslo i 1050.Skjebne: Ble drept under slaget mot den engelske kongen Harald Godwinsson ved Stamford Bridge i Nord-England 25. september 1066.Gravferd: Kongens lik ble ført til Trondheim i 1067 og gravlagt i Mariakirken. Ca. 100 år senere ble levningene ført til Helgeseter kloster. Klosteret ble revet på 1600-tallet.