• Kø på E18 på Skøyen. Nå vurderer kommunen radikale tiltak for redusere luftforurensningen.

    FOTO: Solum, Stian Lysberg

  • FOTO: Erichsen, Jarl Fr.

Kan bli ulovlig å kjøre alene

Bilister må finne seg en medpassasjer eller la bilen stå hjemme. Det kan bli konsekvensen av nye regler i Oslo.

Les også:

Mandag morgen stamper biler og busser i kø i tunnelen etter Bekkestua stasjon i Bærum. Så langt øyet kan se er det jobbpendlere som sitter alene i bilen. Det kan det bli slutt på, i hvert fall på de mest forurensede vinterdagene.

En arbeidsgruppe som er nedsatt av Oslo kommune foreslår blant annet forbud mot å kjøre bil alene.

- Det er jo et morsomt forslag. Det er en voldsom stimulans til å kjøre flere i bilen eller kjøre kollektivt. Men det kan være kan bli litt organiseringsproblemer med å få et par kamerater til å kjøre sammen, hvis man ikke har noen kamerater eller man bor langt fra hverandre. Men for noen bør det opplagt være en mulighet, sier leder i Rune Gerhardsen (Ap), leder i bystyrets Miljø- og samferdselskomité til Aftenposten.no.

Faren er at det blir en profesjon å leie seg ut som medpassasjer. Rune Gerhardsen

I februar åpnet Oslo bystyre for bilrestriksjoner på dagene med mest luftforurensning. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i Bymiljøetaten, som nå foreslår følgende tiltak på de verste dagene:

  • Å la halve bilparken stå i garasjen, avhengig av om nummerskiltet slutter på par- eller oddetall.
  • Forbud mot dieseldrevne biler.
  • Forbud mot å kjøre alene i bilen.
  • Forbud mot tungtransport igjennom Oslo sentrum.

- Døde etter luftforurensningGeir Endregard i Norges Astma- og allergiforbund hilser initiativet velkommen:

- Oslo kommune har omsider skjønt det, sier han til NRK Østlandssendingen.

Oslo kommune bryter forurensningsreglene som det synger etter. Etter luftskvalitetsforskriften er det lov å ha inntil 18 timer i året med NOX-innhold (nitrogenoksid) på over 200 mikrogram pr. kubikkmeter. I fjor hadde Oslo kommune over 200 slike timer.

- Det får helsekonsekvenser. Folk med hjerte- og karsykdommer eller luftveislidelser blir sykere enn de ellers ville vært og må holde seg hjemme. Det har også vært dødsfall etter lang tids forurensing. Barn utvikler astma som de må leve med resten av livet, og voksne mennesker utvikler hjerteproblemer som de må leve med resten av livet, sier Geir Endregard til Aftenposten.no.

- Heller billigere bilerHan peker spesielt på at forslaget om forbud mot dieselbiler som viktig. Dieselbiler slipper nemlig ut over 30 ganger så mye NOx som bensinbiler, sier han.

- Det viktigste er at de har tatt med dieselbiler som et tiltak som lar seg kombinere med de andre tiltakene. Enten må man ha ned mengden kjøretøy, eller så må de som kjører bil kjøre renere. Men det hjelper for eksempel ikke hvis de som samkjører kjører dieselbil og lar bensinbilen stå hjemme, sier han.

I en undersøkelse utført av det danske justisdepartementet i 2007 ble Oslo kåret til en bilversting blant Europas hovedsteder. Blant de 15 undersøkte byene var det bare i Aten at andelen som kjørte bil var høyere.

Jeg tror ikke det er så lett å gjennomføre, det vil bli veldig mye kontroll, Berit Jensen Riis (Frp)

Berit Jensen Riis (Frp), nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen, har derimot lite til overs for forslaget.

- Dette er noe mange er plaget av, så noe må gjøres. Men jeg synes ikke restriksjoner er veien å gå. Jeg synes det neste man kan gjøre er å senke bilavgiftene så folk har råd til å kjøpe mer miljøvennlig biler. Det er veldig vanskelig å stenge byen for biltrafikk, det kan være folk som har behov for å kjøre. Da må også kollektivtrafikken bygges ut. Hvis alle setter bilen hjemme, hvordan skal det da gå med kollektivtrafikken, spør hun.

Riis tror det er vanskelig å håndheve et forbud mot solokjøring.

- Jeg tror ikke det er så lett å gjennomføre, det vil bli veldig mye kontroll, sier hun.

Tidlig i prosessenFungerende samferdselsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) understreker at det er tidlig i prosessen.

- Det er for tidlig å lage dramatiske overskrifter. Vi vet ikke hvilken effekt for eksempel partalls- og oddetallskjøring og forbud mot dieselbiler har, og hva som er gjennomførbart. Vi må vite at det virker. Viktige utredninger gjenstår. Store deler av veinettet i Oslo er statlig, så Statens vegvesen og Oslo kommune må bli enige, og til slutt må man gjøre en politisk vurdering av hva som er ønskelig. Jeg tror uansett de viktigste tiltakene for luftkvaliteten er de langsiktige tiltakene som knutepunktfortetting, bygge ut kollektivtrafikken og å legge til rette for elbiler, sier han.

Gerhardsen kjøpte feil bilRune Gerhardsen har selv ikke sett arbeidsgruppens forslag og ikke konkludert. Han ser også mulige praktiske problemer.

- Faren er at det blir en profesjon å leie seg ut som medpassasjer, sier han lettere spøkefullt.

- Jeg hørte om at da Singapore innførte en slik ordning kunne man kjøre gratis forbi bompasseringen hvis man var to i bilen. Da sto det fattige unger på utsiden av bommen, de ble kjørt forbi bommen og sprang så tilbake, forteller han.

- Du kjører selv elbil?

- Nei, jeg kjøpte dieselbil da regjeringen oppfordret til det, inspirert av regelverket da det ble etablert. Sånn sett vet ble jeg offer for en politisk feilvurdering, men det tar jeg med humør. Jeg vet ikke hvor gammel den bilen blir, sier Gerhardsen.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt