Kjersti Graver er død

Oslo (NTB): Tidligere forbrukerombud, lagdommer Kjersti Graver er død, 63 år gammel.

Kjersti Graver var forbrukerombud i åtte år fra 1987 til 1995. I 1995 ble hun utnevnt til dommer i Borgarting lagmannsrett. Fram til hun ble utnevnt til dommer var praktisk talt hele hennes karriere knyttet til forbrukerspørsmål.

Hun jobbet som forbrukerforsker i tre år ved det nederlandske Swoka-instituttet i Haag, som leder av juridisk avdeling i Forbrukerrådet og var før dette ansatt i Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Fra sine åtte år som forbrukerombud vil hun særlig bli husket for sin kamp mot kjønnsdiskriminerende reklame. Etter at hun gikk av som forbrukerombud ble hun styremedlem i Amnesty Norge. Graver satt også i EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt