Kleppa: - Utsiktene for de neste to-tre dagene er ikke godePrognosene om vulkanutbruddets effekt på Norge er dystre. Helse-Norge forbereder seg på å være uten luftambulanse i ukesvis. Se hvordan askeskyen utvikler seg i animasjonen over.

Les mer om vulkanutbruddet:

Vulkanutbruddet på Island onsdag har fått alvorlige konsekvenser for Norge, hovedsakelig fordi luftrommet over hele landet og den norske delen av kontinentalsokkelen er stengt.

- Utsiktene for de neste to-tre dagene er ikke gode, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa på en pressekonferanse torsdag der Samferdselsdepartementet, Helsedepartementet, Avinor og Meteorologisk institutt redegjorde for situasjonen.

Luftrommet over Norge vil i praksis være stengt også hele fredag, opplyser Kleppa. Meteorologene frykter at asken kan skape flyproblemer i flere dager framover.

- Dette får konsekvenser både for persontransport, posten, næringsliv av ulikt slag om dette blir varig, sier Kleppa.

Meteorologisk Institutt sa også at dette kan bli en langvarig situasjon og at prognosene ikke er gode.

Statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) og Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) orienterte pressen om hva myndighetene nå gjør for å sikre kommunikasjonen i landet mens luftrommet er stengt. FOTO: CORNELIUS POPPE/SCANPIX

FOTO: Poppe, Cornelius

Helseministeren: - Vi forbereder oss på at dette kan vare i ukevis


Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen opplyste at Helse-Norge nå forbereder seg på verste mulige utfall.

- Denne situasjonen har ført til konsekvenser for Helse-Norge, som nå er i beredskap. Vi vil ta alle mulige grep for å sikre befolkningens liv og helse. Vi forbereder oss på at dette kan vare i ukevis, sa hun.

- Stansen i sivil luftfart får konsekvenser for ambulanseflyvningene våre. Det vi gjør for å bøte på det er å øke bakkeberedskapen med flere biler og mer personell, ha et nordisk samarbeid med Finland og Sverige der det er mulig, men vi forbereder oss på at denne situasjonen faktisk kan vare en stund, sa Strøm-Erichsen.

- Det er viktig at alle som trenger umiddelbar hjelp fremdeles ringer 113. Vi har også vært i dialog med forsvaret som også vil bistå dersom det skal være nødvendig, sier Strøm-Erichsen.

Luftambulansen har 50 oppdrag i døgnet- Denne situasjonen er mer alvorlig enn det vi vanligvis har håndtert når det gjelder stenging av luftrommet. Vi er ikke vant til at luftrommet stenges over hele Norge og våre naboland, sier assisterende direktør Bjørn Gullvåg i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet arbeider nå med å koordinere de regionale helseforetakene for å eventuelt flytte på personell for at landet skal være så godt rustet som mulig til en situasjon der ambulansefly og -helikoptre ikke kan lette.

Ifølge Helsedirektoratet har ambulansetjenesten rundt 50 oppdrag med fly og helikopter i døgnet i Norge, hvorav i gjennomsnitt 35 av oppdragene karakteriseres som alvorlig.

- Når hele landet rammes, er dette en krevende situasjon, sier Gullvåg.

Akuttmedisin er det prioriterte området nå, og fokuset ligger på fire grupper: hjerteinfarkt, hjerneslag, fødende kvinner og ulykker, ifølge Gullvåg.

Ikke bare ambulansetjenesten på bakken styrkes, også spesialisthelsetjenesten rundt om på sykehusene.

Video

Se flyfoto av utbruddet her

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Slik er utviklingen

Torsdag morgen var det nordvestlig vindretning inn over Norge fra Island, og særlig Sør-Norge ble berørt av askeutslippet. Meteorologisk institutt fikk torsdag morgen prognoser fra Met Office i London som tilsier at vindretningen vil holde seg uendret ut torsdag. Hver 6.time framover vil det komme nye prognoser. Ifølge dagens prognoser vil hele luftrommet over Norge være dekket av aske fra klokken 14 i dag, og slik vil det holde seg fram til midnatt. For fredagen ser vindretningen ut til å bli den samme. Luftrommet vil i praksis være stengt hele fredag, og situasjonen kan vare i flere dager.

Siste nytt