• Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil se nærmere på eventuelle karakterforskjeller.

    FOTO: Erlend Aas

Kristin Halvorsen vil undersøke karakterforskjeller

Mens styrelederen i Forum for friskoler mener forskjellene ikke utgjør noe stort problem.

Privatskoler er snillere med karakterene enn offentlige skoler, skrev Aftenposten i går. For mens privatskoleelever får høyere snittkarakter til standpunkt i 18 av 20 fellesfag i videregående skole, er bildet annerledes til eksamen. Der får privatskoleelevene best karakter i ni av 16 fag, mens de ligger bak de offentlige elevene i to fag. I de øvrige er det likt.

Ser man kun på studiespesialisering,  er bildet slik:

  • Standpunkt: Privatskoler best i 17 fag, offentlige skoler best i 2 fag, likt i 5.
  • Eksamen: Privatskoler best i 8 fag, offentlige skoler best i 7 fag, likt i 9.

Da har vi også tatt med programfagene på studiespesialisering, men luket bort eksamener som færre enn 100 privatskoleelever har tatt.

Reagerer på reklame

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) sier til Aftenposten at hun nå vil be Utdanningsdirektoratet se nærmere på eventuelle forskjeller i karaktersettingen.

-Jeg vil be dem se på sammenheng mellom standpunkt og eksamen, hva som er lærernes og skolenes vurderingspraksis, og bruken av karakterdata i markedsføring, sier statsråden.

Hun sier hun har fått flere henvendelser fra elever som reagerer på "karaktergarantiene" enkelte privatskoler bruker i markedsføringen.

-Vi vet at karakterforskjeller er en problemstilling i land som har mange flere private skoler enn Norge. Min bekymring er både at elever kan søke seg til private skoler på grunnlag av forvirrende markedsføring, og at urettferdig karaktersetting kan gjøre at elevene ikke stiller likt ved opptak til videre studier.

-Ser du på dette som et argument mot flere privatskoler?

-Det er mange grunner til å styrke fellesskolen. Mer markedstekning i skolen, noe dette er et uttrykk for, er vi ikke tjent med.

Ikke noe stort problem

Knut Erik Beyer-Arnesen er styreleder i Forum for friskoler, en del av NHOs forening for kunnskapsbedrifter Abelia. Han mener forskjellene Aftenposten har funnet ikke er så store at de utgjør noe stort problem. Han mener også at dersom man ser alle fagene under ett, er avvikene marginale.

-Det finnes også forskning i Sverige med resultater som viser at det ikke er en slik sammenheng der. Men vi vil oppfordre våre skoler til å skjele til karaktersettingen i den offentlige skolen, slik at elevene blir behandlet likt med elever i offentlige skoler, understreker han.

-Hva tror du er årsaken til forskjellene?

-Det vil alltid være forskjell på standpunktkarakterer og eksamen. Standpunktkarakteren dekker bredt, mens eksamen bare måler én gang og på et begrenset område.

-Kan det være at privatskolene bruker gode karakterer for å hevde seg i konkurransen?

-Nei, skolene er opptatt av sitt renomme. Hvis mange elever går ned til eksamen, vil det slå negativt ut for skolens anerkjennelse.

Norges beste eksamensresultater

Beyer-Arnesen synes det viktigste er at elever ved privatskoler gjennomgående får bedre karakterer enn elever ved offentlige skoler. Han trekker frem Akademiet i Drammen, som har Norges beste eksamensresultater både generelt og innen realfag spesielt.

-Jeg tror årsaken er at disse skolene har gode læringsmiljø, og vesentlig lavere frafall enn i videregående skole, sier han.

-Og at privatskolene også får de flinkeste elevene?

-Det tror jeg varierer veldig fra skole til skole. Det hadde vært interessant å forske på dette, men den forskningen ble stanset da dagens Regjering tok over.

Les også:

Private skoler setter langt bedre karakterer enn de offentlige  

 

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

Knut Erik Beyer-Arnesen er styreleder i Forum for friskoler. Forumet er en del av Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. FOTO: Pål Vegard Hagesæther