• Hensikten med det nye nødnettet er å gi alle nødetatene en felles og kryptert plattform for kommunikasjon. Men systemet har vist seg å ha svært mange svakheter.

    FOTO: NTB SCANPIX/MORTEN HOLM

Leier inn PR-konsulenter etter nødnett-kritikk

Direktoratet for nødkommunikasjon har fått hard kritikk etter at det har blitt avdekket en rekke svakheter ved det nye nødnettet. Nå leier de inn PR-rådgivere for å bedre sitt eget omdømme.

De siste månedene har det vært en strøm av saker som har avdekket svakheter ved det nye nødnettet:

Dårlig innendørsdekning, utdatert teknologi og nødetater som ikke får kommunisert med hverandre på samme system, slik intensjonen var, er bare noen av problemene som har vært omtalt.

Skal levere «kommunikasjonsfaglig rådgivning»

Da mediestormen sto på som verst i månedskiftet august/september mente Direktoratet for nødkommunikasjon at presset ble for stort på de fire kommunikasjonsrådgiverene som allerede jobber i organisasjonen.

Derfor besluttet de å bruke opp mot 500.000 kroner på å leie inn ekstern PR-hjelp for å bidra til å bygge opp det tynnslitte omdømmet til direktoratet.

Anbudsrunden ble vunnet av selskapet WergelandApenes.

- Jeg kan bekrefte at vi har et oppdrag for dem, men innholdet får du ta med oppdragsgiver, sier WergelandApenes-partner Rune Mørck Wergeland til Aftenposten.no.

Ifølge anbudsteksten skal selskapet levere «kommunikasjonsfaglig rådgivning og produksjon»

- Engasjeringen av et kommunikasjonsbyrå kom som en følge av høyt medietrykk, sier kommunikasjonsrådgiver Sverre Øverlid Steen i Direktoratet for nødkommunikasjon til Aftenposten.no.

Tor Helge Lyngstøl (til høyre) ble i 2007 leder for direktoratet som har ansvaret for utbyggingen av det nye nødnettet. Det har blitt en krevende oppgave. Her er han samme med tidligere justisminister Knut Storberget.

FOTO: NTB SCANPIX/MORTEN HOLM

 

Vil avlaste organisasjonen

- Men er ikke fire kommunikasjonsansatte i direktoratet tilstrekkelig for å håndtere dette?

- Det har vært et presserende behov som følge av økt medietrykk, og enkelte av de kommunikasjonsansatte har vært opptatt med annet prosjektarbeid, sier Øverlid.

- Men å hente inn et PR-byrå vil vel ikke løse de tekniske utfordringene som førte til medietrykket?

- En av årsakene til at man har gjort dette er for å frigjøre ressurser til å jobbe med å løse utfordringene. Det store medietrykket tapper energi fra organisasjonen, selv om det har avtatt noe i det siste. Men det betyr ikke at vi betrakter utfordringene som løst, sier han.

Direktoratets direktør Tor Helge Lyngstøl har også fått sterk kritikk. Overlege Mads Gilbert ved Universitetet i Nord-Norge mente konsekvensene for nødetatene, blant annet helsesektoren, var så alvorlige at Lyngstøl burde trekke seg.

Sjefen dro på ferie

- Denne saken har vært håndtert så dårlig og ledelsen i Direktoratet for nødkommunikasjon har vist sin udugelighet så mange ganger at de bør gå, sa Gilbert til NRK 31. august.

Etter det Aftenposten forstår skal Lyngstøl ha dratt på ferie mens det stormet som verst rundt både ham og organisasjonen han ledet. Dette bekrefter direktoratet i kveld.

- Tor Helge Lyngstøl returnerte nylig fra en lenge planlagt ferie. Han var forberedt på å måtte avlyse turen, og den endelige avgjørelsen ble først tatt tett opp mot avreise, i samråd med Justisdepartementet. Ferien var som sagt planlagt og medietrykket hadde avtatt da han dro. Direktøren var dessuten stort sett tilgjengelig på epost under hele ferieperioden, sier Steen.

Avdelingsdirektren som tok beslutningen om å hente inn kommunikasjonsselskapet er på ferie og er ikke tilgjengelig for kommentar fredag kveld. Heller ikke Lyngstøl er tilgjengelig for kommentar, opplyser direktoratets kommunikasjonsrådgiver.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Nødnettet

  • Nødnettet skal gi nødetatene anledning til å kommunisere på ett felles og avlyttingssikkert samband.
  • Første bevilgning i 2005, men siden da har utbyggingen vært preget utsettelser og budsjettsprekk.
  • Utbygging av trinn 1 (Østfold, Akershus, Oslo og Søndre Buskerud) nylig fullført, tre år forsinket. Trinn 2 skal være ferdig 2015.
  • 22. juli-kommisjonen slår fast at den manglende utbyggingen vanskeliggjorde rednings­aksjonen på Utøya, som lå utenfor dekningsområdet.

Siste nytt