Lysten som forsvant

Mange kvinner bygger en mur mellom seg og seksuallivet den første tiden etter at de har fått barn. Noen trenger hjelp til å rive den ned igjen.

Jeg og min kone fikk barn for snart to år siden. Det er jo helt fantastisk, men har en bakside jeg ikke var klar over i forkant. Fra det øyeblikket vi fikk vite at vi ventet barn, har vi ikke hatt sex. Dette er nå over to og et halvt år siden. Sex er helt utelukket for henne. Jeg har ikke mast, bare tatt det opp en sjelden gang. Jeg har spurt hvorfor og hun svarer at hun ikke vet. Det eneste hun sa en gang er at hun gikk opp 10 kg etter fødselen, men jeg har vanskeligheter med å forstå at det skal ha noe å si.Jeg må si at dette sliter på meg. Jeg synes dette er veldig leit. Egentlig ikke fordi sex'en i seg selv er så viktig, men jeg savner intimiteten, nærheten og ømheten med kjæresten min. Hun vil helst ikke snakke om dette. Vi snakker åpent om alt, men dette temaet synes hun er vanskelig. Jeg har foreslått å snakke med lege eller andre profesjonelle, men det vil hun ikke. Hun er generelt også skeptisk mot å ta legemidler, så noe "kvinnelig Viagra" er ikke noe alternativ. Hennes manglende sexlyst har ingenting med vilje å gjøre. Hun ville nok hatt sex hvis hun følte at hun var klar for det, men hun klarer det ikke.Jeg synes det er vanskelig å forstå at det å bli mor gjør at man samtidig blir totalt uten interesse for sex med partneren. Alt annet i forholdet vårt er helt perfekt. Vi har det fantastisk sammen, sender kjærlighetshilsener til hverandre på SMS og mail flere ganger om dagen og nyter dessuten å være foreldre. Vi deler dessuten husarbeidet likt (så er det sagt også...). Men det seksuelle er altså helt dødt. Er dette et kjent fenomen? Hva kan jeg/vi gjøre?RÅDVILL MANN Barn bringer inn en ny dimensjon i alle parforhold, og gjør livet mer fargerikt, uforutsigbart, men også ganske slitsomt for mange. I perioder overtar foreldreskapet, og par blir mindre kjærester og mer mamma og pappa. Dette behøver ikke å være alarmerende, og slett ikke hvis begge tåler at seksualitet og erotikk får mindre oppmerksomhet i en periode. Gleden over å være foreldre kan skape stor toleranse for redusert seksuell kontakt. Det svinger seg gjerne opp igjen når barnet blir større. Problemer oppstår imidlertid når dette ikke skjer og et mønster sementeres og samtidig blir tabuisert - noe man ikke kan berøre eller snakke om. Det du beskriver er et fenomen som dere ikke er alene om å streve med. Mange kvinner opplever, i det øyeblikk de får vite at de er gravide, at kroppen tilhører barnet, den er ikke lenger et sete for lyst. Vissheten om at nå skal jeg bli mamma, gjør at sex blir uinteressant og for noen helt feil. Det er som å skru på "av-knappen". Det er for så vidt ikke vanskelig å forstå at mødre med spedbarn har fokus et annet sted enn på samlivets seksuelle dimensjon. Å bli gravid og mamma er en stor og grenseoverskridende forandring for mange kvinner. De glemmer sin seksualitet. Kroppen forandres. Deres livsfokus endres. Og det er faktisk ikke noe klanderverdig i dette. Sett fra et evolusjonsmessig og biologisk ståsted kan det også være funksjonelt med seksuell avholdenhet, når kvinnen er gravid og dernest skal ta seg av et lite barn. Men vi lever i en moderne tid med prevensjon og alle rettigheter - inkludert muligheten til et trygt sexliv uten fare for rask og uønsket ny graviditet eller infeksjoner. Sex i en sårbar fase i livet er med andre ord ingen trussel mot liv og helse, som det kunne være før. Det er ikke alle som opplever dette utelukkende som et privilegium. Mange opplever det som en byrde. Noen kvinner har nok ganske enkelt lyst til og behov for å legge elskerinnerollen vekk i lange perioder, men dette er virkelig et vondt tema, for det butter voldsomt med ideen om hva kjærlighet er i vår tid. Et godt parforhold skal ikke mangle seksuell lyst og glede. Det skal være likestillingsorientert, demokratisk og vennskapelig, men altså - uten sex vil selv det mest harmoniske forhold kunne komme til å halte. Den gode samtalen, ømme SMS-beskjeder og kjærlighetsfulle daglige e-post-beskjeder vil aldri kunne erstatte et varmt seksuelt møte. Når den andres kropp blir forbudt område, slutter parforholdet etter hvert å være et kjærlighetsforhold.Du skjuler din frustrasjon og skuffelse så godt du kan, og virker litt skamfull fordi du innrømmer at du savner sex. Du omskriver savnet ved å understreke at "sex'en i seg selv er ikke så viktig", at det er intimiteten, nærheten og ømheten du etterlyser. Som om det skulle være lite stuerent å erkjenne at du er en mann som etter to og et halvt års karantene savner den seksuelle delen av samlivet. Det står selvsagt respekt av at du tåler at din kone ikke er klar for å inkludere erotikk i forholdet, uten at du avviser og anklager henne. Å miste kontakten med en viktig dimensjon i forholdet til sin kone og i tillegg måtte late som om det er greit at hun er utilgjengelig, kan imidlertid skape stor forvirring og handlingslammelse hos en likestillingsorientert og respektfull mann. Når den ene parten i et forhold forlanger at et tema som angår begge ikke skal berøres, kan dette vokse til en mur som gradvis vil kunne skille to parter og gjøre dem til fremmede for hverandre. Taushet skaper uforståelighet og fantasier hos den som blir avvist. Det kan ramme både selvfølelsen og troen på at man duger. Voksne mennesker som lever i et parforhold, kan ikke over tid si at dette orker jeg ikke å snakke om, når et problem berører begge fundamentalt, uten at forholdet også forandres. Ingen kan trues til forandring, men når ting stopper opp i et parforhold, om det er samtalen, samarbeidet eller sexen, trengs en aktiv tilnærming for å komme i gang igjen. Saktmodig venting og unnvikelse virker sjelden. Noen kvinnelig viagra finnes ikke. Dette problemet sitter i hodet og i tausheten mellom dere. Din kone trenger å få tak i hvorfor det har stoppet opp for henne, og hun må slutte å avvise ditt ønske om å snakke om hva dette betyr for dere som par. Det er det første skrittet. Å leve uten seksuell kontakt til dere eventuelt bestemmer dere for å få et barn til, kan umulig være noen god løsning. SISSEL GRAN
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

SISSEL GRAN:

leftSissel Gran er psykolog, og svarer på spørsmål om mellommenneskelige forhold. Bare henvendelser som kommer på trykk blir besvart. sislgran@online.noEller skriv til Aftenposten, Postboks 1 0051 Oslo