Mener forfatter fortjener dødsstraff

Mullah Krekar med utspill mot kurdisk forfatter i asyl i Norge.

I en lydfil publisert på det kurdiske nettstedet Renesans.nu går mullah Krekar hardt ut mot en kontroversielle kurdiske forfatter.Krekar sammenligner ham med blant andre Salman Rushdie og Ayaan Hirsi Ali, og omtaler ham som en motsetning til «hederlige mennesker» som «man må ta i forsvar». I desember i fjor ble den kurdiske forfatteren dømt in absentia til fengsel i Irak for å ha skrevet at profeten Muhammed drepte og voldtok. «Man må spørre seg hvorfor bør han drepes, og på hvilket juridisk grunnlag. Det sies at denne personen bør bli drept i henhold til islam, men jeg implementerer ikke den islamske lære på det nåværende tidspunkt, men refererer kun til hva som ligger i shariaens bestemmelser. Det jeg gjør er å forklare shariaens bestemmelser, jeg stiller ikke folk for domstolen. Hadde det vært snakk om å stille ham for domstolen ville han selv ha vært til stede og han ville hatt mulighet til å forsvare seg, og for å dømmes måtte han ha erklært at han ikke var angrende. Og hvis han skulle bli dømt ville han ha hatt mulighet til å anke dommen», sier Krekar ifølge en tolk Aftenposten har fått til å oversette lydfilen fra det kurdiske nettstedet.Tolken er ofte benyttet av politiet.

Flere drapstrusler

Den kurdiske forfatteren har utgitt 14 bøker, og for to år siden kom boken «Sex, Sharia og kvinner i islams historie». I denne boken skriver han at profeten Muhammed hadde 19 koner, at han giftet seg med en niåring da han var 54 år gammel og at han deltok i drap og voldtekt.Ifølge forfatteren selv har han mottatt en rekke drapstrusler, og det er utstedt en fatwa om at han skal straffes med døden hvis han ikke ber om tilgivelse. Det islamske forbundet i Nord-Irak anmeldte forfatteren for å ha krenket profeten Muhammed, og i dommen fra desember i fjor heter det at kurderen skal arresteres så snart han returnerer til Nord-Irak.Den kurdiske forfatteren har bodd i skjul i Norge i ett og et halvt år, og han har fått innvilget asyl.Aftenposten har snakket med forfatteren som sier at han er kjent med Krekars uttalelser, men at han ikke ønsker å si noe mer om saken.

Vedstår uttalelser

Ifølge Krekars advokat Brynjar Meling mener mullahen at den norske oversettelsen er upresis fordi konteksten uttalelsene kom i ikke fremgår. Men Krekar vedstår seg hovedinnholdet i uttalelsene.– Han sier at han ikke har gått ut mot denne forfatteren. Krekar deltok i en diskusjon på dette forumet om drap på journalister. Så ble denne forfatteren brakt inn i diskusjonen. Han redegjorde da for forskjellen på å være en forfatter som skriver noe skjønnlitterært og å være en journalist som gjør en jobb. Krekar fastholder at han som skriftlært forteller hva Koranen sier, og at han ikke har utstedt noen fatwa, fremholder Meling.Religionshistoriker Kari Vogt leser ikke Krekars uttalelser som drapstrusler eller oppfordring til drap.–Dette er først og fremst uttalelser som tar utgangspunkt i islamsk lov. Krekar argumenterer for at forfatterens ytringer vil kunne være grunnlag for straffeforfølgelse. Krekars mening er at han har gjort seg skyldig i frafall, og ville fortjene å straffes med døden, men at loven krever at han må stilles for retten, sier Vogt.

Legitimerer angrep?

Hun viser til at Krekar sier at man i henhold til islamsk lov, har rett til å forsvare seg, og ikke kan dømmes til døden om man angrer sine gjerninger. –Men hvis noen som er litt i ubalanse ville ønske å gå til angrep, kan vedkommende finne legitimering av det i denne typen uttalelser, påpeker islameksperten.Hun er ikke overrasket over uttalelsen, men sier hun skjønner det hvis den oppleves ubehagelig for den kurdiske forfatteren.–Det er ingen som vet om hans liv er i fare i Norge, men dette ville være farlige uttalelser for ham om han befant seg i hjemlandet, sier Vogt.Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å kommentere Krekars uttalelser.

Les også

Siste fra Innenriks

Mullah Krekar

*Heter egentlig Najmuddin Faraj Ahmad. Kom til Norge som kvoteflyktning i 1991.*I Irak skal han ha ledet gruppen Ansar al-Islam. USA har stemplet gruppen som terrororganisasjon.*Norske myndigheter har utvist ham, men på grunn av sikkerhetssituasjonen i Irak får han bli i Norge inntil videre.

Dette sier Krekar i lydfilen:

«Man må ta i forsvar alle som er blitt diskriminert, kidnappet eller drept på grunn av sin overbevisning eller fordi de har avslørt makthavernes skjulte agenda og tyveri ... men ... (den kurdiske forfatteren) er ikke en av disse. For de er hederlige mennesker, som har stått imot makthaverne. ... (den kurdiske forfatteren) har derimot solgt seg selv. Med sin forvridde tankegang angriper han religionen til en hel nasjon. Med dette spytter han på seg selv og han opptrer ikke i religionens tjeneste. Når han gjør dette er det for selv å bli som Salman Rushdie eller Taslima Nasreen... I denne globaliseringstiden hvor vi utsettes for diskriminering spytter han på oss, og fordi han spytter på oss bejubles han. Han er som Hirsi Ali, men det vil komme en tid da de kommer til å ta fra ham statsborgerskapet dersom han skulle få det... For at et menneske skal drepes må det finnes bevis som rettferdiggjør at vedkommende skal drepes. Man må spørre seg hvorfor bør han drepes, og på hvilket juridisk grunnlag. Det sies at denne personen bør bli drept i henhold til islam, men jeg implementerer ikke den islamske lære på det nåværende tidspunkt, men referer kun til hva som ligger i shariaens bestemmelser. Det jeg gjør er å forklare shariaens bestemmelser, jeg stiller ikke folk for domstolen. Hadde det vært snakk om å stille ham for domstolen ville han selv ha vært til stede og han ville hatt mulighet til å forsvare seg, og for å dømmes måtte han ha erklært at han ikke var angrende. Og hvis han skulle bli dømt ville han ha hatt mulighet til å anke dommen. Vi kan på ingen måte gi avkall på noen av islams prinsipper. Vi kommer til å stå hardt imot dem som angriper vår islam og fornærmer vår religion. Folk er frie til å mene hva de vil, la dem komme hundre ganger og diskutere med oss og si at Gud ikke eksisterer, men du kan ikke si at moskeene deres har minareter som ligner på min penis... ... (den kurdiske forfatteren) sammenligner min moské med sine testikler og sin penis og han har sagt, jeg skal urinere på Koranen deres. Vi forbyr oss selv livet dersom du lever. Før en mannsalder har gått vil en av oss ha seiret.»

Flere bilder

«Folk er frie til å mene hva de vil, la dem komme hundre ganger og diskutere med oss og si at Gud ikke eksisterer, men du kan ikke si at moskeene deres har minareter som ligner på min penis,» sier Mulla Krekar om forfatteren Mariwan Halabjaee. FOTO: PAAL AUDESTAD